WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Про пенсійне забезпечення осіб - Курсова робота

Про пенсійне забезпечення осіб - Курсова робота

Після закінчення строку виплати пенсій, переказування яких здійснювалось відповідно до угод, пенсійні справи надсилаються за належністю до відповідних установ тих держав, де проживають пенсіонери, для розв'язання питання про призначення і виплату пенсій, з помітками про дату останньої виплати, а особові рахунки закриваються і передаються на зберігання до архіву управління пенсійного забезпечення.

Закриваючи особовий рахунок, у його розділі "Примітка" зазначають дату і причину закриття, а також місяць, по який включно виплачено пенсію, за підписом начальника відділу іноземних пенсій та міжнародного співробітництва управління пенсійного забезпечення та особи, відповідальної за ведення особового рахунку. Позначка про закриття особового рахунку робиться і в книзі-реєстрі.

Порядок виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні

Виплата пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні, проводиться на підставі відомостей, що надходять у порядку, передбаченому угодами, від установ іноземних держав, що здійснюють переказування пенсій. Управління пенсійного забезпечення відкриває особові рахунки на кожного пенсіонера, зазначеного у одній з тих відомостей, які реєструються в книзі-реєстрі особових рахунків.

Під час реєстрації особовому рахунку надається номер у вигляді восьмизначного числа. Структура номера особового рахунку:

  • перші дві цифри — код країни, яка переказує пенсію;

  • дві наступні — код області, де проживає пенсіонер;

  • останні чотири — порядковий номер, що відповідає номеру реєстрації в книзі-реєстрі особових рахунків.

В особових рахунках пенсіонерів щоквартально зазначається розмір виплаченої пенсії в гривнях України або доларах США за офіційним обмінним курсом Національного банку України гривні до іноземних валют.

Правильність ведення особового рахунку перевіряється начальником відділу іноземних пенсій та міжнародного співробітництва, завіряється його підписом та підписом працівника, відповідального за ведення особових рахунків. Протягом 5 днів після надходження відомостей управління пенсійного забезпечення складає в чотирьох примірниках відомість на виплату пенсій. Відомість на виплату пенсій підписується головою правління Пенсійного фонду України (або його заступником) і начальником управління пенсійного забезпечення. Два примірники відомостей на виплату пенсій надсилаються регіональним управлінням для здійснення виплати пенсій.

Третій примірник відомості на виплату пенсій передається бюджетному управлінню для переказу в 3-денний строк коштів на відповідні рахунки регіональних управлінь. Четвертий контрольний примірник відомості на виплату пенсій залишається в управлінні пенсійного забезпечення.

Після здійснення уповноваженим банком України конвертації іноземної валюти, що надійшла з-за кордону для виплати пенсій пенсіонерам інших держав, які проживають в Україні, кошти акумулюються на окремому поточному рахунку Пенсійного фонду України з подальшим перерахуванням протягом 3-х днів на окремі поточні рахунки регіональних управлінь відповідно до складених управлінням пенсійного забезпечення відомостей на виплату пенсій.

Регіональні управління в 3-денний строк після одержання коштів і відомостей на виплату пенсій повідомляють пенсіонерам про надходження коштів та потребу відкриття ними поточного рахунку в установах банків. При наступних виплатах надсилаються повідомлення про надходження коштів і через районні (міські) відділи Пенсійного фонду України уточнюються обставини, які можуть бути підставою для припинення виплати пенсії (смерть, закінчення строку інвалідності внаслідок трудового каліцтва та професійного захворювання, зміна місця проживання пенсіонера та ін.). Після надходження заяви від пенсіонера про відкриття рахунку регіональне управління в 3-денний строк перераховує кошти на поточний рахунок пенсіонера у відповідній установі банку.

У разі проведення виплати пенсій через установу банку, за бажанням пенсіонера, кошти можуть виплачуватись без зарахування на поточний рахунок відповідно до укладених договорів між установами банків і регіональними управліннями. Районні (міські) відділи ведуть облік пенсіонерів (за повідомленням регіональних управлінь), яким виплачується пенсія за рахунок коштів іноземної держави, та організовують роботу з виявлення обставин (смерть, зміна місця проживання), які є підставою для припинення виплати пенсій; при виникненні таких обставин відповідальний працівник районного (міського) відділу в 3-денний строк повідомляє про них управлінню пенсійного забезпечення та регіональному управлінню. Крім того, раз на квартал не пізніше першого числа третього місяця кварталу районні (міські) відділи надсилають до регіональних управлінь підтвердження про факт проживання на території району (міста) пенсіонера, якому проводиться виплата пенсії за рахунок коштів установи іноземної держави.

Після перерахування сум пенсій з поточних рахунків органів Пенсійного фонду України на поточні рахунки пенсіонерів установи банків надають виписки відповідним пенсійним органам згідно з чинним законодавством. Після отримання підтверджень від установ банків про перерахування коштів на поточні рахунки пенсіонерів або відомостей з підтвердженням про проведену виплату пенсії, регіональні управління в 3-денний строк надсилають управлінню пенсійного забезпечення відомість на виплату пенсій іноземним громадянам з позначками про виплату. До примірника відомості, що залишається в регіональному управлінні, додаються копія платіжного доручення та виписка установи банку про перерахування коштів на поточний рахунок пенсіонера.

Якщо не виплачена пенсія внаслідок смерті, хвороби, зміни місця проживання пенсіонера та інших причин, то кошти залишаються на рахунку регіонального управління для наступних виплат, про що повідомляється бюджетному управлінню, а управлінню пенсійного забезпечення повідомляються причини невиплати (у разі смерті додається копія свідоцтва про смерть). Відповідальність за правильне і своєчасне здійснення виплати пенсій покладається на регіональні управління. Управління пенсійного забезпечення здійснює контроль за виплатою пенсій регіональними управліннями і в 3-денний строк після отримання відомостей про виплату пенсій від регіональних управлінь надсилає повідомлення про проведену виплату відповідній установі іноземної держави.

Кошти на переказування і виплату пенсій

Видатки на переказування пенсій за кордон та на виплату пенсій пенсіонерам інших держав, які проживають в Україні, здійснюються за кошти Пенсійного фонду України, якщо інше не передбачено міждержавними угодами.

Порядок придбання іноземної валюти для переказування пенсій за кордон здійснюється уповноваженим банком України згідно з чинним законодавством України. Бухгалтерський облік операцій, що проводяться згідно з цією Інструкцією, здійснюється органами Пенсійного фонду України, а саме:

  • операцій в гривнях України - відповідно до Інструкції по бухгалтерському обліку та звітності в органах Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 13.12.94 N 11-4 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23.02.95 N 46/582, зі змінами, затвердженими постановами правління Пенсійного фонду України від 04.07.96 N 8-1 та від 23.02.98 N 2-1;

  • операцій в іноземній валюті - відповідно до Положення з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.02.96 N 29 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.96 N 82/1107, зі змінами та доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 05.12.97 N 268.

Особливості виплати пенсій військовослужбовцям

Закон Українни "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" визначає умови, норми і порядок пенсійного забезпечення громадян України із числа осіб, які перебували на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, осіб начальницького і рядового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України, та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом.

Закон має на меті реалізацію особами, які мають право на пенсію за цим Законом, свого конституційного права на державне пенсійне забезпечення у випадках, передбачених Конституцією України та цим Законом, і спрямований на встановлення єдності умов та норм пенсійного забезпечення зазначеної категорії громадян України.

Держава гарантує гідне пенсійне забезпечення осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, шляхом встановлення їм пенсій не нижче прожиткового мінімуму, визначеного законом, перерахунок призначених пенсій у зв'язку із збільшенням рівня грошового забезпечення, надання передбачених законодавством державних соціальних гарантій, вжиття на державному рівні заходів, спрямованих на їх соціальний захист.


 
 

Цікаве

Загрузка...