WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Про пенсійне забезпечення осіб - Курсова робота

Про пенсійне забезпечення осіб - Курсова робота

План

Вступ

Загальні положення по виплаті пенсій

Порядок переказу пенсій за кордон

Порядок виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні

Кошти на переказування і виплату пенсій

Особливості виплати пенсій військовослужбовцям

Порядок виплати рент

Порядок виплати допомог

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Виплата пенсій є однією з функцій держави як гаранта соціального захисту населення, тому організація виплати пенсій в суспільстві набуває особливої актуальності. Виплата пенсій окремим групам населення здійснюється у встановленому порядку відповідно до чинного законодавства.

Пенсійний фонд України запитує в органах внутрішніх справ довідку про дозвіл на виїзд пенсіонера на постійне місце проживання за кордон, а для пенсіонера, який одержав пенсію з інвалідності внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання - також медичну справу в органах охорони здоров'я. Якщо це передбачено угодами, то Міністерство праці та соціальної політики України надсилає до Пенсійного фонду України рішення про призначення згідно із чинним законодавством України пенсій особам, які виїхали з України, проживають в іноземних державах і мають право на пенсійне забезпечення відповідно до цих угод.

Після надходження всіх потрібних документів управління пенсійного забезпечення перевіряє правильність установленого розміру пенсії, підготовляє озпорядження про переказування пенсії за кордон і подає його голові правління Пенсійного фонду України (або його заступнику) для затвердження.

Загальні положення по виплаті пенсій

Відповідно до статей 1 і 92 Закону України "Про пенсійне забезпечення" та постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.93 N 258 "Про порядок переведення пенсій громадянам, які виїхали на постійне проживання до інших країн" ця Інструкція визначає порядок переказування пенсій громадянам, які виїхали на постійне місце проживання до іноземних держав, та виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні.

Переказуванню до іноземних держав підлягають призначені в Україні пенсії з інвалідності внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання громадянам, які виїхали на постійне місце проживання до іноземних держав, та пенсії за пенсійними справами, прийнятими від Пенсійного фонду Союзу РСР. Переказування інших пенсій за кордон та виплата в Україні пенсій пенсіонерам іноземних держав здійснюється на підставі відповідних міждержавних договорів, угод.

Переказування за кордон пенсій здійснюється Пенсійним фондом України через Державний експортно-імпортний банк України. Переказування пенсій громадянам, які виїхали на постійне місце проживання до іноземних держав, здійснюється щоквартально у валюті тієї країни, де проживає пенсіонер, або в доларах США за офіційним обмінним курсом Національного банку України гривні до іноземних валют. Пенсії громадянам, які виїхали на постійне місце проживання з України до іноземних держав до 01.01.92 р., переказуються в іноземній валюті в попередніх розмірах на підставі рішень, зазначених у пенсійних справах, прийнятих від Пенсійного фонду Союзу РСР.

Якщо пенсіонер виїхав за кордон до 01.01.92 р., а рішення про переказування пенсії прийняте Пенсійним фондом України після цієї дати, то пенсія переказується у розмірі, визначеному згідно із чинним законодавством України. У разі зміни пенсійного законодавства України перерахунки розмірів пенсій за пенсійними справами, які перебувають на обліку в управлінні пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України, проводяться цим управлінням.

Пенсії, призначені в Україні до виїзду на постійне проживання за кордон, виплачуються за 6 місяців наперед перед від'їздом за кордон органами соціального захисту населення. Переказування пенсій дійснюється з дня припинення їх виплачування в Україні. Громадянам, які тимчасово виїжджають з України до іноземних держав, пенсії не переказуються. Нараховані суми пенсії, не витребувані пенсіонером своєчасно, виплачуються за минулий час не більш як за 3 роки перед зверненням із заявою щодо одержання пенсії.

Пенсійне забезпечення пенсіонерів іноземних держав, які проживають в Україні, здійснюється на підставі міждержавних угод за кошти цих держав шляхом їх переказу на поточний рахунок в іноземній валюті Пенсійного фонду України в акціонерному поштово-пенсійному банку "Аваль". виплату пенсій в Україні пенсіонерам іноземних держав здійснюють Кримське республіканське, обласні, Київське та Севастопольське міські управління Пенсійного фонду України ( через ті установи банків, в яких за згодою одержувачів відкриті поточні рахунки в гривнях, якщо інше не передбачено угодою.

Порядок переказу пенсій за кордон

Якщо пенсіонер виїжджає з України на постійне місце проживання до іноземної держави, то органи соціального захисту населення на запит Пенсійного фонду України надсилають пенсійну справу з розпорядженнями про перерахування пенсії станом на дату вислання пенсійної справи та довідку-атестат про дату припинення виплати пенсії.

Пенсійний фонд України запитує в органах внутрішніх справ довідку про дозвіл на виїзд пенсіонера на постійне місце проживання за кордон, а для пенсіонера, який одержав пенсію з інвалідності внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання - також медичну справу в органах охорони здоров'я. Якщо це передбачено угодами, то Міністерство праці та соціальної політики України надсилає до Пенсійного фонду України рішення про призначення згідно із чинним законодавством України пенсій особам, які виїхали з України, проживають в іноземних державах і мають право на пенсійне забезпечення відповідно до цих угод.

Після надходження всіх потрібних документів управління пенсійного забезпечення перевіряє правильність установленого розміру пенсії, підготовляє озпорядження про переказування пенсії за кордон і подає його голові правління Пенсійного фонду України (або його заступнику) для затвердження.

На підставі розпорядження управління пенсійного забезпечення відкриває особовий рахунок одержувача пенсії, про що робиться позначка в розпорядженні. Оформлені особові рахунки реєструються в книзі - реєстрі пенсійних справ і особових рахунків. Під час реєстрації особовому рахунку і пенсійній справі одержувача пенсії присвоюється один і той самий номер у вигляді шестизначного числа. Структура номера така: перші дві цифри – код країни, в якій проживає пенсіонер, наступні чотири - порядковий номер, що відповідає номеру реєстрації в книзі-реєстрі.

В особових рахунках щоквартально зазначається розмір переказаних та виплачених пенсій у гривнях України та в валюті тієї країни, де проживає пенсіонер, або в доларах США за офіційним обмінним курсом Національного банку України гривні до іноземних валют. Правильність заповнення особового рахунку перевіряється начальником відділу іноземних пенсій та міжнародного співробітництва управління пенсійного забезпечення, завіряється його підписом та підписом працівника, відповідального за ведення особового рахунку.

На підставі особових рахунків управління пенсійного забезпечення складає відомості на виплату пенсій. Відомість складається в чотирьох примірниках і підписується головою правління Пенсійного фонду України (або його заступником) і начальником управління пенсійного забезпечення та засвідчується печаткою. Два примірники відомостей надсилаються до органу, який здійснює виплату пенсій в іноземній державі, третій контрольний примірник зберігається в управлінні пенсійного забезпечення, а четвертий передається до бюджетного управління Пенсійного фонду України . На третьому та четвертому примірниках проставляється дата передання відомості до бюджетного управління.

Якщо пенсія переказується безпосередньо на особистий рахунок пенсіонера в установі банку, то відомість складається в трьох примірниках, два з яких передаються бюджетному управлінню, третій - залишається для контролю в управлінні пенсійного забезпечення.

Кошти на виплату пенсій переказуються платіжним дорученням. Після надходження до управління пенсійного забезпечення звіту іноземної установи про виплату пенсій (строк подання його передбачено відповідними угодами) в особових рахунках пенсіонерів робляться відповідні позначки.

Якщо пенсія переказується на особистий рахунок пенсіонера в установі банку, то в особовому рахунку, який знаходиться в управлінні пенсійного забезпечення, робиться відповідна позначка на підставі платіжного доручення.

У разі смерті пенсіонера, закінчення строку інвалідності внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання чи в зв'язку з іншими обставинами, що впливають на виплату пенсії, переказування її припиняється, про що робиться позначка впенсійній справі та особовому рахунку пенсіонера. Пенсійна справа разом з особовим рахунком передається для зберігання в архів управління пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України. Якщо пенсіонер змінив місце проживання, то виплата йому пенсії призупиняється до повідомлення ним свого нового місця проживання. Пенсіонерам, яким пенсія переказується за кордон, управління пенсійного забезпечення в другому місяці четвертого кварталу поточного року розсилає для заповнення довідки з місця проживання. У разі неповернення заповненої довідки пенсіонером, переказування пенсії з першого кварталу наступного року призупиняється, про що робиться помітка в особовому рахунку. Якщо інформація не надійшла від пенсіонера протягом року, то пенсійна справа з позначкою про припинення виплати пенсії разом з особовим рахунком передається для зберігання в архів управління пенсійного забезпечення.


 
 

Цікаве

Загрузка...