WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Про господарські товариства - Курсова робота

Про господарські товариства - Курсова робота

Засновниками акціонерного товариства можуть бути юридичні особи та громадяни.

Засновники акціонерного товариства укладають між собою договір, що визначає порядок здійснення ними спільної діяльності по створенню акціонерного товариства, відповідальність перед особами, що підписалися на акції, і третіми особами.

Засновники несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями, що виникли до реєстрації акціонерного товариства.

Для створення акціонерного товариства засновники повинні зробити повідомлення про намір створити акціонерне товариство, здійснити підписку на акції, провести установчі збори і державну реєстрацію акціонерного товариства відповідно до вимог Закону України "Про господарські товариства".

Товариством з обмеженою відповідальністю визнається товариство, що має статутний фонд, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами.

Учасники товариства несуть відповідальність в межах їх вкладів. У випадках, передбачених установчими документами, учасники, які не повністю внесли вклади, відповідають за зобов'язаннями товариства також у межах невнесеної частини вкладу.

У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється статутний фонд, розмір якого повинен становити не менше суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення товариства з обмеженою відповідальністю.

До моменту реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю кожен з учасників зобов'язаний внести до статутного фонду не менше 5О відсотків вказаного в установчих документах вкладу. Внесення до статутного фонду грошей підтверджується документами, виданими банківською установою.

Товариством з додатковою відповідальністю визнається товариство, статутний фонд якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів. Учасники такого товариства відповідають за його боргами своїми внесками до статутного фонду, а при недостатності цих сум - додатково належним їм майном в однаковому для всіх учасників кратному розмірі до внеску кожного учасника.

Граничний розмір відповідальності учасників передбачається в установчих документах.

Повним визнається таке товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном.

Командитним товариством визнається товариство, в якому разом з одним або більше учасниками, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства всім своїм майном, є один або більше учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майні товариства (вкладників).

Якщо у командитному товаристві беруть участь два або більше учасників з повною відповідальністю, вони несуть солідарну відповідальність за боргами товариства.

При вибутті усіх вкладників учасники з повною відповідальністю вправі замість ліквідації товариства перетворити його в повне товариство. У цьому випадку, як і у разі ліквідації товариства, необхідно внести відповідні зміни до установчого договору і державного реєстру.

Установчі документи господарських товариств, їх зміст.

Акціонерне товариство, товариство з обмеженою і товариство з додатковою відповідальністю створюються і діють на підставі установчого договору і статуту, повне і командитне товариство - установчого договору. Установчі документи товариства у випадках, передбачених законодавством, погоджуються з Антимонопольним комітетом України.

Установчі документи повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного фонду, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна одностайність або кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства.

Установчі документи повинні також містити відомості, передбачені статтями 37, 51, 65, 67 і 76 закону України "Про господарські товариства".

До установчих документів можуть бути включені інші умови, що не суперечать законодавству України.

Найменування товариства повинно містити зазначення виду товариства, для повних та командитних товариств - прізвища (найменування) учасників товариства, а також інші необхідні відомості.

Найменування товариства міститься в установчих документах товариства.

Найменування товариства не може вказувати на належність товариства до відповідних міністерств, відомств і громадських організацій. Місцезнаходження (розташування) товариства повинно бути на Україні.

  • заповнити таблицю

критерії

Господарські товариства

ТзОВ

ТзДВ

ПТ

КТ

АТ

Загальна характеристика товариства

Товариство, яке має статутний капітал, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами. Учасники таких товариств несуть відповідальність в межах їх вкладів в майно товариства

Товариство, статутний капітал якого поділено на частки, розмір яких визначено законодавством, і учасники якого відповідають за борги товариства своїми внесками до статутного капіталу, а при недостатності цих сум – додатково належним їм майном а однаковому для всіх учасників кратному розмірі до внеску кожного учас-ка

Товариство, учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну за зобов'язаннями товариства усім своїм майном

Господарське товариство, яке включає поряд з одним або декількома учасниками, які несіть повну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном, також одного або більше учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майно товариства

Товариство, яке має статутний капітал, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, та несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства, а акціонери несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю товариства, в межах вартості належних їм акцій.

Установчі документи

установчий договір, статут

установчий договір, статут

засновницький договір

засновницький договір

установчий договір, статут

Мінімальний розмір статутного капіталу

не менше суми, еквівалентної 100 мінмальним заробітним платам.

не менше суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам.

Мінімальний розмір статутного капіталу не обмежений..

Статутний капітал не обмежений. Визнається товариство, в якому поряд з одним або більше учасниками, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і.

Статутний капітал поділено на певну кількість акцій однакової номінальної вартості. Мінімальний розмр статутного капіталу 1250 мінімальних заробітних плат на дату реєстрації

Капітал підприємства

величину, яка вказує суму внесків засновників

величину, яка вказує суму внесків засновників

величину, яка вказує суму внесків засновників

величину, яка вказує суму внесків засновників

номінальну вартість акцій, дозволених до випуску

Характер розподілу доходів

кожному учаснику

(пайовику) виплачується частка прибутку, що відповідає його внеску в

статутний капітал, внесення в бюджет податків, інших обов'язкових платежів,

напрямку прибутку на розвиток підприємства і матеріальне заохочення

працівників.

кожному учаснику

(пайовику) виплачується частка прибутку, що відповідає його внеску в

статутний капітал, внесення в бюджет податків, інших обов'язкових платежів,

напрямку прибутку на розвиток підприємства і матеріальне заохочення

працівників.

Прибуток повного товариства розподіляється між учасниками у

відповідностями з установчим договором, у якому визначаються частки його

учасників. Визначення часткою в договорі має значення не тільки при

розподілі прибутку, але і для рішення питання про покриття збитків.

направляється

вкладникам у долі, що відповідає їхньому внеску в капітал товариства, потім

прибуток направляється на розвиток підприємства й інші мети. Залишок

прибутку розподіляється між дійсними членами (повними товаришами).

Найбільш складним є порядок розподілу прибутку акціонерних товариств.

Загальні механізми розподілу прибутку і порядок виплати дивідендів

фіксується в статуті суспільства.

Мінімальний внесок до статутного капіталу при реєстрації

Внесок не менше 50% розміру статутного капіталу

Внесок не менше 50% розміру статутного капіталу

Не встановлено

25 % внеску

не менше 50 % вкладу

Відповідальність учасників

Учасники такого товариства відповідають за його борги своїми вкладами до статутного капіталу

Учасники такого товариства відповідають за його борги своїми вкладами до статутного капіталу, а в разі недостатності цих сум – додатково належним їм майном в однаковому для всіх учасників розмірі, кратному вкладу кожного учасника

Усі учасники товариства солідарно відповідають за зобов'язаннями товариства усім своїм майном

відповідають за зобов'язаннями товариства усім своїм майном, є один або більше учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майно підприємства.

акціонери несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю товариства, в межах вартості належних їм акцій

Управління

Збори учасників

Збори учасників

всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном

учасниками з повною відповідальністю (повними товаришами). Якщо в товаристві є тільки один такий учасник, управління справами він здійснює самостійно.

Загальні збори акціонерів

Виконавчий орган

одноособовий (директор) чи колегіальний (дирекція)

одноособовий (директор) чи колегіальний (дирекція)

ведення його справ, яке здійснюється за загальною згодою всіх учасників.

Вкладники

Правління


 
 

Цікаве

Загрузка...