WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану - Курсова робота

Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану - Курсова робота

У разі розгляду справи в касаційному порядку згідно з п. 2 ч. 1 ст. 396 КПК суд касаційної інстанції може скасувати вирок, постанову чи ухвалу і направити справу на нове розслідування або новий судовий чи апеляційний розгляд.

Однак, чинне кримінально-процесуальне законодавство України не передбачає меж вказівок касаційної інстанції для суду, який буде здійснювати новий розгляд справи у першій або апеляційній інстанціях. Поряд з тим, вказівки суду, що розглядав справу в касаційному порядку, є обов'язковими для суду в першій або в апеляційній інстанції. Невиконання вказівок суду касаційної інстанції є підставою для скасування судового рішення. Виключенням є випадки, коли обставини, що зазначені в ухвалі суду касаційної інстанції, не можна було дослідити з об'єктивних причин.

З урахуванням зазначеного, дисертантом запропоновано викласти ст. 399 Кримінально-процесуального кодексу України в новій редакцій, чітко передбачивши межі вказівок касаційної інстанції з урахуванням вимог ст. 18, ч. 3 ст. 374 КПК України та ст. 129 Конституції України.

Кримінально-процесуальне законодавство Азербайджану (ст. ст. 381–407) передбачає, що суд апеляційної інстанції має досить широкі повноваження під час перевірки рішення суду першої інстанції у порядку апеляційного провадження (зокрема, за результатами попереднього розгляду він має право: скасувати рішення суду першої інстанції, повернути справу на новий розгляд, прийняти нове рішення, припинити провадження у справі, прийняти спеціальне рішення щодо посадових осіб органів попереднього слідства, суддів першої інстанції, які допустили грубе порушення закону, а при апеляційному розгляді справи: залишити рішення (вирок, постанову чи ухвалу) суду першої інстанції без зміни, апеляційну скаргу (протест) без задоволення, скасувати рішення суду першої інстанції і прийняти нове рішення, скасувати рішення суду першої інстанції і припинити провадження у справі, змінити рішення суду першої інстанції.

Однак Кримінально-процесуальним кодексом Азербайджану не передбачено положення а ні про вказівки суду апеляційної інстанції, а ні межі таких вказівок для суду першої інстанції під час апеляційного розгляду справи та повернення справи на новий розгляд. Відсутність чіткого законодавчого положення про вказівки суду апеляційної інстанції для суду першої інстанції при поверненні справи на новий розгляд, зовсім не означає відсутність на практиці доручень суду вищого рівня для суду нижчого рівня. Можна уявити собі коли доручення суду вищого рівня ігнорується або не виконується судом нижчого рівня при новому розгляду справи. Аналіз ст. 391 КПК дає підстави зробити висновок про те, що вимоги суду, що розглядав справу в порядку апеляційного провадження, є обов'язковими для суду першої інстанції, оскільки, невиконання таких вимог є підставою для скасування судового рішення (див. п. п. ст. 391.6., 391.8., 391.9. КПК Азербайджану).

На думку дисертанта, відсутність чіткого положення в КПК Азербайджану про вказівки суду апеляційної інстанції та межі таких вказівок для суду першої інстанції при новому розгляду справи створює умови для незаконного впливу з боку суду вищого рівня на суд першої інстанції, що є порушенням конституційного принципу незалежності і недоторканності суддів під час здійснення правосуддя.

Запропоновано викласти ст. 391.9. Кримінально-процесуального кодексу Азербайджану в такій редакції: "Скасовуючи рішення суду першої інстанції, суд апеляційної інстанції не має права вирішувати наперед питання про доведеність чи недоведеність обвинувачення, достовірність або недостовірність доказів, переваги одних доказів над іншими, застосування судом першої інстанції того чи іншого кримінального закону, застосування судом першої інстанції того чи іншого кримінального покарання".

Згідно зі ст. 419 КПК Азербайджану, розглядаючи справу в касаційному порядку, суд касаційної інстанції може; 1) залишити рішення (вирок, постанову чи ухвалу) суду першої інстанції і апеляційного суду без зміни, а касаційну скаргу (протест) без задоволення (419.10.1.); 2) скасувати рішення (вирок, постанову чи ухвалу) суду першої інстанції і апеляційного суду направити справу на новий судовий (за участю присяжних засідателів) або апеляційний розгляд (419.10.2.); 3) скасувати рішення (вирок, постанову чи ухвалу), що набрали законної сили і припинити провадження у справі (419.10.3.); 4) змінити рішення (вирок, постанову чи ухвалу) суду першої інстанції або апеляційного суду (419.10.4.).

Скасовуючи рішення суду першої інстанції і апеляційного суду та направляючи справу на новий розгляд, суд касаційної інстанції не має права при новому розгляду справи вирішувати наперед питання про: 1) доведеність чи недоведеність обвинувачення (ст. 419.12.1); 2) достовірність або недостовірність доказів (ст. 419.12.2.); 3) переваги одних доказів над іншими (ст. 419.12.3);

4) застосування судом першої або апеляційної інстанції того чи іншого кримінального закону та покарання (ст. 419.12.4.- 419.12.5.).

Аналіз норм кримінально-процесуальних законів України та Азербайджану, які передбачають порядок розгляду справ у судах апеляційної і касаційної інстанцій свідчить про те, що основною метою апеляційного й касаційного провадження є перевірка законності та обґрунтованості судових рішень, усунення порушень закону, допущених судами нижчого рівня, яка реалізується у прийнятих даними судовими інстанціями рішеннях за скаргою (протестом) учасників судового процесу.

Кримінально-процесуальним законодавством досліджувальних країн встановлено, що до компетенції суду касаційної інстанції також входить надання роз'яснень з питань застосування законодавства, що виникають при розгляді кримінальних справ, вивченні у судах нижчого рівня стану організації здійснення судочинства і надання їм методичної допомоги.

Разом з тим, законодавство обох країн забороняє судам вищого рівня втручатися у діяльність суду першої інстанції під час здійснення правосуддя у кримінальному судочинстві.

ВИСНОВКИ

У висновках дослідження обґрунтовано, що принцип незалежності і недоторканності суддів як передбачена та регламентована національним законодавством та міжнародними зобов'язаннями України та Азербайджану засада кримінально-процесуальної діяльності без стороннього втручання в їх діяльність та незаконного впливу, також право і обов'язок судді бути незалежним у дослідженні доказів, обговоренні і прийнятті рішень за внутрішнім переконанням. Проаналізовано законодавство України та Азербайджану щодо гарантій (організаційно-правових та процесуальних) незалежності і недоторканності суддів.

Зроблено пропозиції з метою вдосконалення законодавства щодо незалежності і недоторканності суддів шляхом внесення змін і доповнень до законів України "Про статус суддів", "Про судоустрій України", КК і КПК України, законів Азербайджану "Про суди і суддів", "Про Судово-правову раду", КК і КПК Азербайджану.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Аскеров С.С. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану // Вісник Академії адвокатури України. – К.: Видавничий центр Академії адвокатури України, 2006. – Вип. 1 (5). – С. 116-123.

2. Аскеров С.С. Відповідальність за вплив на суддів і втручання в їх діяльність за законодавством України та Азербайджану // Зовнішня торгівля: право та економіка. – К.: Вид. Редакційно-видавничий відділ УАЗТ, 2006. – Вип. 5 (28). – С. 109-114.

3. Аскеров С.С. Формування суддівського корпусу в Україні та Азербайджані як одна з організаційно-правових гарантій незалежності суддів // Право і безпека. – Х.: Вид. Харківський національний університет внутрішніх справ, 2006. – Вип. 5'4. – С. 10-14.

4. Аскеров С.С. Судейский иммунитет в уголовном судопроизводстве Украины и Азербайджана // Qanun. Эctimai-ciyasi, elmi-nəzəri hьquq jurnalэ. – Bakэ, 2007. – 10 (162). – . 125-131.

5. Аскеров С.С. Межі обов'язковості вказівок судів вищої інстанції для судів нижчої інстанції згідно законодавства України та Азербайджану // Вісник Академії адвокатури України. – К.: Видавничий центр Академії адвокатури України, 2007. – Вип. 2 (9). – С. 78-84.

6. Аскеров С.С. Принцип незалежності суддів в кримінальному процесі Азербайджану // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку. Збірник тез наукових доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та аспірантів (17-18 березня 2006 року м. Луцьк). – Луцьк, 2006. – С. 185-186.

7. Аскеров С.С. Відповідальність за вплив на суддів і втручання в їх діяльність за законодавством України // "Від громадянського суспільства – до правової держави". Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (28 квітня 2006 року м. Харків). – Харків, 2006. – С. 365-368.

8. Аскеров С.С. Відповідальність за неповагу до суддів і втручання в їх діяльність за законодавством Азербайджану // Запорізькі правові читання. Тези доповідей щорічної Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2006 року м. Запоріжжя). – Запоріжжя, 2006. – С. 85-87.

9. Аскеров С.С. Формування суддівського корпусу в Азербайджані як одназ гарантій незалежності суддів // ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція "Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи" (13 квітня 2007 року м. Тернопіль). – Тернопіль, 2007. – С. 147-151.


 
 

Цікаве

Загрузка...