WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Принцип змагальності в цивільному процесі - Курсова робота

Принцип змагальності в цивільному процесі - Курсова робота

Існує, навіть, думка, що сторони можуть самі проаналізувати всі докази в суді так, ш вони вважають за потрібне, від чого з'являється впевненість, що їх інтереси представлені вірно. Психологічно це допомагає стороні, яка програла, спокійніше сприймати поразку38.

Після прийняття Конституції України змінюється і концепція процесуальної активності суду. З переведенням принципу змагальності до розряду конституційних потребує цдс лення галузеве законодавство, де слід чітко визначити функції та межі діяльності суду.

Збереження за судом активності при збиранні доказів не тільки не відповідає конституційному закріпленню змагальності як засади судочинства, а й суперечить суті такого змагання сторін перед судом. Адже сторони завжди будуть впевнені, що суд сам віднайде потрібні докази, а тому збирати їх і змагатись перед судом потреби немає. Виключення з цього етапу доказової діяльності активності суду (ініціативи) автоматично тягне за собою покладення на сторони не просто права, а суворого обов'язку по збиранню доказів.

Отже, за сучасного стану розвитку науки цивільного процесуального права під принципом змагальності сторін слід розуміти положення, в силу якого на сторони покладено обов'язок по доведенню обставин, на котрі вони посилаються в обгрунтування своїх вимог або заперечень, під час здійснення якого діяльність сторін набуває характеру змагання.

Джерела:

Нормативні акти.

 1. Конституція України.

 2. Цивільний процесуальний кодекс України.

 3. Постанова Верховної Ради України від 28 квітня 1992 р. "Про Концепцію судово-правової реформи в Україні" // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 30.

Література.

 1. Штефан М. Цивільний процес. – Київ, 1997.

 2. Порівняльне судове право: підручник / М.М. Михеєнко, В.В. Молдован, Л.К. Радзієвська. – К. Либідь, 1993

 3. Немировська О. Змагальність: старе поняття, новий зміст // Право України. -1999. - № 9.

 4. Победоносцев К.П. Передовые статьи о судебной реформе // Соч. — СПб., 1996.

 5. Мамницкий.В.Ю. Краткий исторический очерк законодательства о состязательностн // Актуальнеє вопросы правотворческой деятельности. — К., 1992.

 6. Салогубова Е.В. Римский гражданский процесе. - М., 1997.

 7. Васьковский Е.В. Курс гражданского процесса. ВаськовскийЕ.В. Учебник гражданского процесса. - М., 1917.

 8. Абрамов С.Н. Гражданский процесс. – М., 1948. – с. 41

 9. Законодательство Петра І. – М., 1997 – с. 841.

 10. Российское законодательство X—XX вв. — М., 1984. — Т. 4. — С. 79.

 11. М а л ы ш е в К. Курс гражданского судопроизводства. — СПб., 1876.

 12. Я б л о ч к о в Т.М. Учебник гражданского судопроизводства. — Ярославль, 1910.

 13. Васьковский Е.В. Курс гражданского процесса. — М., 1913.

 14. Ленін В.І. Повне зібрання творів – Київ, 1969. – Т. 1.

 15. Советское гражданское процессуальное право. – М., 1965.

 16. Курс советсткого гражданского права. – М., 1981. – Т. 1.

 17. Семенов В.М. Конституционные принципы гражданского судопроизводства. – М., 1982.

 18. ЦК УРСР. - 1924. - № 16.

 19. Клейнман А.Ф. Советский гражданский процесе, — М., 1954.

 20. Юдельсон К.С. Советский гражданский процесе. — М., 1956.

 21. Семенов В.М. Конституционньїе принципьі гражданского судопроизводства. — М., 1982.

 22. О р л о в а Л.М. Права сторон в гражданском процессе. — Минск, 1973.

 23. Авдюков М.Г. Принцип законности в гражданском процессе. — М., 1970.

 24. Мамницький В.Ю. Принцип змагальності в цивільному судочинстві // Автореф. канд. дис. - Харків, 1995.

 25. Давид Р. Основные правовые системы современности. - М., 1988.

 26. С а х н о в а Т.В. Реформа цивилистического процесса // Гос. и право. — 1997. — № 9.

 27. Советский гражданский процесс. М., 1985.

 28. Клейнман А. Ф. Советский гражданский процесс. М., 1964.

 29. Матиевский М. Состязательная форма советского гражданского процесса//Советская юстиция. 1984. № 21.

 30. Елисейкин П. Ф. Предмет и принципы советского гражданского процессуального права. — Ярославль, 1974.

1 Постанова Верховної Ради України від 28 квітня 1992 р. "Про Концепцію судово-правової реформи в Україні" // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 30. — Ст. 426.

2 Победоносцев К.П. Передовые статьи о судебной реформе // Соч. — СПб., 1996. — С. 36.

3 Штефан М. Цивільний процес. – Київ, 1997. с. 38

4 Порівняльне судове право: підручник / М.М. Михеєнко, В.В. Молдован, Л.К. Радзієвська. – К. Либідь, 1993. – с. 163 – 164.

5 Немировська О. Змагальність: старе поняття, новий зміст // Право України. -1999. - № 9.

6 Мамницки й.В.Ю. Краткий исторический очерк законодательства о состязательностн // Актуальнеє вопросьі правотворческой деятельности. — К., 1992. — С. 52.

7 Салогубова Е.В. Римский гражданский процесе. - М., 1997. - С. 91-92.

8 Васьковский Е.В. Курс гражданского процесса. - С. 396; ВаськовскийЕ.В. Учебник гражданского процесса. - М., 1917. - С. 99.

9 Абрамов С.Н. Гражданский процесс. – М., 1948. – с. 41

10 Законодательство Петра І. – М., 1997 – с. 841.

11 Российское законодательство X—XX вв. — М., 1984. — Т. 4. — С. 79.

12 Васьковский Е.В. Курс гражданского процесса. – с. 378-393; Малышев К.И. Вказ. праця. – с. 354-357

13 Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса. – с. 99-100.

14 Туткевич Д.В. Вказана праця. – с. 47

15 Малышев К.И. Вказ. праця – с. 357.

16 М а л ы ш е в К. Курс гражданского судопроизводства. — СПб., 1876. — С. 357

17 Я б л о ч к о в Т.М. Учебник гражданского судопроизводства. — Ярославль, 1910. — С. 23.

18 Васьковский Е.В. Курс гражданского процесса. — М., 1913. — С. 379.

19 Ленін В.І. Повне зібрання творів – Київ, 1969. – Т. 1. – с. 422-423.

20 Абрамов С.Н. Вказана праця. – с. 20.

Цей самий автор стверджував, що "змагальність у буржуазному процесі – не справжня змагальність, це боротьба нерівних сторін, вона вузько формалізована і перетворюється в засіб встановлення формальної істини, у засіб перемоги не правого, а сильного".

21 Советское гражданское процессуальное право. – М., 1965. – с. 51-52; Курс советсткого гражданского права. – М., 1981. – Т. 1. – с. 168-170; Семенов В.М. Конституционные принципы гражданского судопроизводства. – М., 1982. – с. 125

22 Абрамов С.Н. Вказ. праця. – с. 49

23 ЦК УРСР. - 1924. - № 16. - Ст. 156

24 Абрамов С.Н. Гражданский процесе. — М., 1948. —- С. 48.

25 Клейнман А.Ф. Советский гражданский процесе, — М., 1954. — С. 71.

26 Юдельсон К.С. Советский гражданский процесе. — М., 1956. — С. 49.

27 Семенов В.М. Конституционньїе принципьі гражданского судопроизводства. — М., 1982. — С. 124.

28 О р л о в а Л.М. Права сторон в гражданском процессе. — Минск, 1973. — С. 57.

29 Авдюков М.Г. Принцип законности в гражданском процессе. — М., 1970. — С. 102.

30 Мамницький В.Ю. Принцип змагальності в цивільному судочинстві // Автореф. канд. дис. - Харків, 1995. — С. 9.

31 Давид Р. Основные правовые системы современности. - М., 1988. - С. 67.

32 Васьковский Е.В. Курс гражданского процесса . – с. 393

33 Советский гражданский процесс. М., 1985. С. 51.

34 Клейнман А. Ф. Советский гражданский процесс. М., 1964 С. 30.

35 Матиевский М. Состязательная форма советского граждан-сжого процесса//Советская юстиция. 1984. № 21, С. 23—25.

36 Елисейкин П. Ф. Предмет и принципы советского гражданского процессуального права. — Ярославль, 1974. — С. 61.

37 Матиевский М. Состязательная форма советского граждан-сжого процесса//Советская юстиция. 1984. № 21, с. 23-24

38 С а х н о в а Т.В. Реформа цивилистического процесса // Гос. и право. — 1997. — № 9. — С50—56.


 
 

Цікаве

Загрузка...