WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Прибутковий податок з громадян - Курсова робота

Прибутковий податок з громадян - Курсова робота

По - друге, в Законі по - новому дано визначення об'єкту оподаткування. Так, об"єктом оподаткування резидентів виступає сукупний (валовий) доход за звітний рік, зменшений на доходи і витрати, що не підлягають оподаткуванню.

По - третє, в Законі упорядковані пільги по податку на доходи з фізичних осіб.

По - четверте, в Законі передбачено нову шкалу податкових ставок

6480 гривень включно 10 процентів з суми доходу

Понад 6480 гривень податок у розмірі, що дорівнює

сумі 648 гривень + 20 процентів

з суми перевищення над 6480

гривнями

Нарахування податку на доходи фізичних осіб передбачається здійснювати наростаючим підсумком з початку року із заліком сплачених (утриманих) податкових сум і наданих соціальних пільг за попередні місяці року. Так, у січні з доходу до 10 неоподатковуваних мінімумів стягуватиметься податок у розмірі 10%, від 10 до 50 н.м.- 1 н.м. + 20% суми перевищення над 10 н.м.; понад 50 н.м. - 10 н.м. + 30% суми перевищення над 50 н.м. У січні - лютому з доходу 20 н.м. стягуватиметься податок у розмірі 10%, від 20 до 100 н.м. - 2 н.м. + 20% суми перевищення над 20 н.м.; понад 100 н.м. - 20 н.м. + 30% суми перевищення над 100 н.м. У січні - березні з доходу до ЗО н.м. стягуватиметься податок у розмірі 10%, від ЗО до 150 н.м. - 3 н.м. + 20% суми превищення над ЗО н.м.; понад 150 н.м. - 20 н.м. + 30% суми первищення над 150 н.м.

Податкова шкала для квітня і натсупних місяців звітного року розраховується шляхом щомісячного збільшення граничних значень кожної шкали і фіксованої частини суми подтаку на 50% їх річних значень.

Як видно із внщенаведеного, закон має ряд суттєвих недоліків. Одним із них є встановлення 3 - ступеневої шкали оподаткування доходів фізичних осіб з 30%-ю граничною ставкою, що є соціальне невиправданим, оскільки звільняє від цілком посильного податкового тягаря багатих громадян, чого не можна сказати про низькооплачувані категорії населення.

Справжньому зниженню рівня оподаткування громадян із порявняно низькими і середніми доходами, а отже, і формально середнього класу, сприяло б не скасування проміжної (15%) та максимальної (40%) податокової ставки (перше підвищить податковий тягар, а друге знизить його для громадян з високим рівнем доходів), а реалізація у процесі удосконалення податку на доходи фізичних осіб таких основних принципів оподаткування:

- забезпечення помірно - прогресивного оподаткування на основі збереження нинішньої шкали і ставок оподаткування;

- запровадження неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на рівні, що відповідає вартісній межі масозабезпеченості;

- збереження існуючого порядку оподаткування доходів, отриманих не за основним місцем роботи;

- реалізація соціальне орієнтованої податкової політики шляхом поетапного запровадження соціальних податкових пільг, спрямованих на регулювання таких процесів:

а) сім'і народжуваності: запровадження неоподатковуваного мінімуму на кожну дитину незалежно від розміру сукупного оподатковуваного доходу батька чи матері; запровадження вирахувань з оподатковуваного доходу певної суми на дружину, що перебуває на утриманні;

б) дбайливого ставлення до свого здоров'я: вирахування з оподатковуваного доходу витрат на лікування;

в) надання освіти: вирахування з річного оподатковуванго доходу витрат на освіту в межах середньої плати за навчання в середніх і вищих навчальних закладах України;

- відмова від податкових пільг, що надаються фізичним особам за їх професійною належністю;

- удосконалення механізму оподаткування доходів, одержаних платниками податку у вигляді успадкованого майна та подарунків;

удосконалення механізму оподаткування шляхом завершення процесу введення Державного реєстру фізичних осіб - платників.

ВИСНОВКИ

Українська держава на сучасному етапі переходу від планового державного управління народного господарства до ринкових відносин розпочала створення власної податкової системи,яка не є копіюванням досвіду інших країн, адже податкова система має відображати конкретні умови конкретної країни: рівень розвитку економіки, соціальної сфери, її зовнішню і внутрішнію політику, традиції народу і ряд інших чинників.

Сучасний стан податкової системи України можна охарактеризувати як закладення підвалин. Зроблено за короткий час досить багато.

Здійснено перехід до системи формування доходів бюджету на податковій основі, реформована сама податкова система шляхам впровадження податків характерних для країн розвинутою ринковою економікою. Особливу роль у податковій системі посідають прямі податки, які є "справедливіші" від непрямих.

Пряме оподаткування в нашій країні базується на двох основних видах податків: податку на прибуток підприємств і прибуткового податку з громадян.

Головною ознакою нині діючої податкової системи України є те, що в ній, як і раніше, платежі підприємств (21,6%) переважають над надходженнями від населення (11,7%), тоді як останній переважає у розвинутих українах.

На сучасному етапі потрібно приділяти більш уваги прибутковому пдатку з громадян.

Розроблено і впроваджено законодавство, яке вирішу деякі питання щодо оподаткування громадян. Законом визначено об'єкти, суб'єкти, ставка оподаткування, а також особливості оподаткування окремих категорій громадян як протягом календарного року, так і за сукупним дохдом.

При стягнені прибуткового податку громадян слід враховувати, що діючим законодавством встановлено пільги, хоча і досить незначні.

На жаль все ж таки недосконалість Закону відчувається. Вона забезпечується шляхом надмірного оподаткування, скороченням пільгових ставок та іншим, що одночасно руйнує стимули економічної діяльності, змушує суб'єктів оподаткування уникати сплати цього податку.

Отже, ми бачимо, що проблем в оподаткуванні громадян багато і їх треба турміново вирішувати.

Для цього потрібно все ж таки використовувати досвід розвинених країн світу і власний. Насамперед необхідно переглянути ставки прибуткового податку, які потрібно зменшити, потім зупинитися на неоподатковуваному доході, який необхідно індексувати з урахуванням інфляції, та, нарешті, розглянути пільги, щодо прибуткового оподаткування, кількість яких з кожним роком скорочується, а не збільшується, як в розвинених країнах світу.

Існує ряд інших проблем, але це головні, які потрібно негайно вирішувати. Адже жоден податок не може забезпечити такий вплив на інтереси суб'єктів розподільних відносин у суспільстві, як даний.

Саме з погляду на це, незважаючи на всі труднощі у стягненні прибуткового податку, він використовується у всіх країнах світу, в тому числі і в Україні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Закон України Про систему оподаткування №77/97-ВР від 18.02.97

Закон України Про державний бюджет України на 1998 р. –ВР від 16.03.98

Закон України Про державний бюджет України на 1999 р. –ВР від 20.02.99

Закон України Про державний бюджет України на 2000 р. –ВР від 12.02.00

Закон України Про податок з доходів фізичних осіб.

Постанова ВРУ Про основні напрямки бюджетної політики на 1999 р. –ВР від24.07.98

Декрет КМУ Про прибутковий податок з громадян №13/92 від 26.12.92

Інструкція Про прибутковий податок №284/98 від 26.10.98

Биконя С. Актуальные вопросы реформы системы налогообложения //

Экономика Украины. – 1993. - №3.

Буряковский В. Налоги. - Днепропетровск: Пороги, 1998.

Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України: Основні поняття і терміни// Наук. Праці НДФІ. – 1996. – Вип. 2.

. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України. – К.: "Знання", 1999 р.

Макарова В.И. Региональные и месные налоги: Учеб. пособие. – М.: Главбух, 1998 г.

Мельник П.В. Проблема формування місцевих бюджетів податкова політика держави // Фінанси України. – 1998. - №6. – С 50 – 52.

Мороз З.И. Подоходный налог с граждан // Вестник налоговой службы

Украины. – 1999.- №18 – С.35-38.

Федосова В.М., Опарін В.М. та інші Податкова система України. – К:

Либідь, 1994.

Філіпов В., Папаіка А., Белинський Е. Обязаность и ответственность


 
 

Цікаве

Загрузка...