WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Правові та моральні аспекти проблеми вільного обігу зброї - Курсова робота

Правові та моральні аспекти проблеми вільного обігу зброї - Курсова робота

Право на зберігання зброї надається фізичним і юридичним особам, які отримали в установленому законодавством порядку ліцензії на здійснення діяльності, пов'язаної з обігом зброї, або дозвіл на зброю і бойові припаси. Зброя і бойові припаси повинні зберігатися в умовах, що забезпечують її збереження та виключають доступ до неї сторонніх осіб. Для зберігання зброї і бойових припасів, що належать юридичним особам, дозволяється створення пунктів централізованого зберігання зброї на базі юридичних осіб незалежно від форм власності, яким законодавством України передбачено право користування зброєю. До оформлення прийняття спадщини, у разі тривалого (більше трьох місяців) відрядження, проходження військових зборів чи строкової служби у Збройних Силах України, а також за наявності інших поважних причин з дозволу органу внутрішніх справ допускається тимчасове зберігання зброї без права користування в дорослого члена сім'ї або у близького родича власника зброї за умови дотримання правил її зберігання.

Дозвіл на придбання зброї видається органами внутрішніх справ за місцем проживання фізичної особи чи за місцезнаходженням юридичної особи протягом п'ятнадцяти календарних днів з дня подання необхідних документів. Якщо заявнику відмовлено в дозволі на придбання зброї, то протягом десяти календарних днів він має бути письмово повідомлений про це з обґрунтуванням підстав прийнятого рішення. Рішення щодо відмови в дозволі на зброю може бути оскаржено в суді.

У разі придбання зброї та бойових припасів з метою торгівлі ними дозволи на ввезення для проведення сертифікації (без права реалізації) та вивезення за межі митної території України видаються органами внутрішніх справ строком на шість місяців протягом п'ятнадцяти календарних днів з дня подання необхідних документів. Після отримання позитивних результатів сертифікації ввезена зброя може бути відчужена в загальному порядку. У разі негативних результатів зброя та бойові припаси мають бути вивезені з митної території України протягом тридцяти календарних днів з дня отримання результатів з повідомленням про це відповідного органу міністерства внутрішніх справ або утилізовані чи знищені відповідно до цього Закону.

5. Відмова у видачі та припинення дії дозволів на зброю

Дозволи на придбання зброї та дозволи на зброю не видаються за наявності таких підстав:

1) відсутності довідки (висновку) закладу охорони здоров'я про те, що особа за станом здоров'я може володіти зброєю;

2) рішення суду про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною, безвісно відсутньою чи оголошення її померлою;

3) відомостей про систематичні порушення особою правил обігу зброї, рішення суду, що підтверджує систематичне порушення громадського порядку, перебування на обліку та лікуванні від алкоголізму, вживання наркотичних засобів або психотропних речовин;

4) вироку суду про засудження особи до позбавлення волі;

5) непогашеної або не знятої в установленому порядку з особи судимості за тяжкі та особливо тяжкі злочини, а також злочини, скоєні із застосуванням зброї чи вибухових пристроїв;

6) недосягнення особами віку, встановленого цим Законом;

7) відсутності постійного місця проживання;

8) порушення судом справи про банкрутство юридичної особи, призначення Національним банком України тимчасової адміністрації банку чи початку процедури ліквідації банку;

9) відсутності необхідних умов для забезпечення зберігання зброї і бойових припасів чи незабезпечення зазначених умов, у строк 30 календарних днів;

10) відсутності довідки про вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та порядку застосування, правил надання першої медичної допомоги.

Перелік захворювань та фізичних вад, за наявності яких дозвіл на зброю не видається, визначається Кабінетом Міністрів України.

Відмову у видачі дозволу чи його анулюванні може бути оскаржено до суду в установленому законом порядку.

Продовження строку дії дозволів здійснюється в порядку, передбаченому для їх видачі. Відмова в продовженні строку дії дозволу може бути оскаржена до суду в установленому законом порядку.

Дія дозволу на зброю припиняється в разі:

1) закінчення терміну дії, на який його було видано, у разі не продовження в порядку, встановленому Законом;

2) конфіскації чи оплатного вилучення зброї та бойових припасів на підставі рішення суду;

3) ліквідації юридичної особи або припинення трудових відносин, у зв'язку з якими було видано дозвіл на зброю;

4) смерті власника зброї, наявності рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою.

5) за рішенням суду на підставі положень, передбачених статтею 24 цього Закону;

У разі припинення дії дозволу на зброю власник, піклувальник або опікун зобов'язаний реалізувати зброю та боєприпаси до неї особі, яка має дозвіл на придбання зброї або передати їх для реалізації через спеціалізований збройовий магазин з повідомленням про це органів внутрішніх справ.

Припинення дії дозволу може бути оскаржено в судовому порядку.

6. Облік зброї та права і обов'язки власників зброї

Уся виготовлена в Україні зброя, а також зброя, ввезена на її митну територію, підлягає облікові, який здійснюється шляхом збору, систематизації та реєстрації відомостей про наявність, стан та використання зброї в Україні в цілому. Система обліку і порядок реєстрації зброї визначаються цим Законом, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України. В Україні ведеться інформаційна кулегільзотека слідів, що залишаються на кулях та гільзах, сертифікованих видів і систем зброї. Порядок ведення кулегільзотеки визначається Міністерством внутрішніх справ України.

Облік антикварної (історичної) зброї в державних закладах культури, музеях відомчого підпорядкування, приватних колекцій зброї проводиться на основі вимог формування музейного фонду України.

Юридичні та фізичні особи, що придбали зброю та бойові припаси у власність або набули її в повне господарське відання чи оперативне управління, мають право:

1) володіти, користуватися та розпоряджатися ними з додержанням положень Закону;

2) передавати зброю на тимчасове зберігання та користування іншим особам у порядку, встановленому Законом та іншими нормативно-правовими актами;

3) на попередню компенсацію вартості зброї і боєприпасів у разі їх оплатного вилучення.

Власники зброї зобов'язані додержуватися правил, установлених чинним законодавством щодо обігу зброї, зокрема:

1) реєструвати та перереєстровувати належну їм на законних підставах зброю;

2) своєчасно повідомляти органи внутрішніх справ про відчуження зброї та знімати відчужену зброю з обліку в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним органом державної влади;

4) забезпечувати збереження зброї і бойових припасів;

5) користуватися зброєю відповідно до її цільового призначення;

6) вести облік придбаної зброї та бойових припасів;

7) негайно повідомляти органи внутрішніх справ про втрату або викрадення зброї, боєприпасів та дозволу на зброю, а також про зміну місця проживання, прізвища;

8) мати при собі дозвіл на зброю в разі її носіння чи перевезення;

9) кожні п'ять років проводити відстріл і передавати до державної кулегільзотеки кулі та гільзи, відстріляні з вогнепальної нарізної зброї, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України або Міністерством внутрішніх справ.

10)суб'єкти господарювання зобов`язані забезпечувати безперешкодний прохід і допуск до зброї на вимогу органу внутрішніх справ, який здійснює державний контроль за обігом зброї, на територію підконтрольних об'єктів і місць зберігання зброї, а також надавати їм, передбачену законодавством документацію;

11) керівники юридичних осіб, яким законами України дозволяється створення спеціальних підрозділів охорони з правом користування зброєю зобов'язані забезпечити використання зброї виключно для виконання службових повноважень;

12) Керівники банків зобов'язані забезпечити використання зброї виключно для охорони належних банкам та їх клієнтам коштів і цінностей, при здійсненні банківських операцій із зберігання, перевезення та інкасації таких коштів і цінностей;

Користувачі зброї мають право:

1) володіти і користуватися зброєю відповідно до законів України;

2) застосовувати зброю в порядку, передбаченому законами України.

Користувачі зброї зобов'язані:

1) дотримуватися встановленого законодавством порядку поводження зі зброєю та бойовими припасами;

2) забезпечувати безперешкодний прохід та доступ до зброї уповноважених працівників органів внутрішніх справ, які здійснюють державний контроль за обігом зброї, на території підконтрольних об'єктів і місць зберігання зброї, а також надавати їм передбачену законодавством документацію;


 
 

Цікаве

Загрузка...