WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Правовий режим використання і відновлення та захист вод України - Курсова робота

Правовий режим використання і відновлення та захист вод України - Курсова робота

Справляння плати за спеціальне використання водних ресурсів, установленої цим Порядком, не звільняє водокористувачів підземних вод від відшкодування витрат на проведення геологорозвідувальних робіт.

8. Розміри платежів за спеціальне використання водних ресурсів, крім тих, що використовуються підприємствами гідроенергетики і водного транспорту, встановлюються відповідно до нормативів плати, обсягів використання води та лімітів її використання.

Зазначені платежі у межах установлених лімітів відносяться на витрати виробництва, а за понадлімітне їх використання стягуються з доходу (прибутку), що залишається в розпорядженні первинних суб'єктів підприємницької діяльності.

9. Підприємствам гідроенергетики та водного транспорту розміри платежів за спеціальне використання водних ресурсів установлюються на основі нормативів плати:

для підприємств водного транспорту — залежно від вантажопідйомності або пасажиромісткості транспортних засобів;

для підприємств гідроенергетики — залежно від повного обсягу .води, що пропускається через турбінні агрегати, в тому числі за води, які використовуються для змазування і охолодження вузлів гідроагрегатів.

10. Окремим категоріям суб'єктів підприємницької діяльності встановлюються пільгові коефіцієнти до тимчасових нормативів плати за спеціальне використання водних ресурсів.

11. Установлення лімітів і видача дозволів на спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Установлення лімітів і видача дозволів на спеціальне використання водних ресурсів місцевого значення здійснюється в порядку, що визначається Верховною Радою Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими Радами народних депутатів.

12. За понадлімітне використання водних ресурсів плата обчислюється відповідно до пункту 8 цього Порядку та справляється у п'ятикратному розмірі.

13. Кількість використаної води суб'єктами підприємницької діяльності визначається за показниками вимірювальних приладів.

У разі відсутності вимірювальних приладів, як виняток, обсяг використання води визначається за технологічними даними (тривалість роботи агрегатів, обсяг виробленої продукції чи наданих послуг, витрати електроенергії, пропускна спроможність водопровідних труб за одиницю часу тощо).

Під час використання води, що надходить із змішаних джерел (поверхневі, підземні), норматив її використання обчислюється за середньозваженими вимірами з урахуванням установлених постачальникові лімітів використання води з різних джерел і відповідних нормативів плати.

14. Сума платежів за спеціальне використання водних ресурсів обчислюється платниками самостійно з урахуванням пільгових коефіцієнтів, зазначених у пункті 10 цього Порядку.

15. Термін сплати платежів визначається інструкцією про порядок обчислення і сплати платежів за спеціальне використання водних ресурсів.

16. Суб'єкти підприємницької діяльності та їх посадові особи несуть відповідальність за правильність обчислення і своєчасність сплати платежів за спеціальне використання водних ресурсів згідно з чинним законодавством.

Контроль за правильністю обчислення і своєчасністю сплати платежів за спеціальне використання водних ресурсів здійснюється державними податковими інспекціями.

17. Контроль за достовірністю звітних даних про обсяги використання води здійснюють органи , Мінстату, Держводгоспу, Держжитлокомунгоспу.

Додаток 3

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок видачі дозволів на видобування

підземних вод

Затверджено наказом Мінекобезпеки України

від 28 липня 1994 р. № 79

(Витяг)

  1. Загальні положення

Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", Указу Президента України "Про управління в галузі використання і охорони надр України" від 30 квітня 1992 року № 287/92 і визначає порядок видачі дозволів на проведення робіт, пов'язаних з видобуванням підземних вод в Україні.

1.1. Дозвіл на проведення робіт, пов'язаних з видобуванням підземних вод — це офіційний документ, що засвідчує право підприємств, установ, організацій та громадян на виконання робіт по проектуванню, бурінню, ремонту експлуатаційних свердловин на воду, проведення тампонажних робіт.

1.2. Дозвіл, пов'язаний з видобуванням підземних вод, видається на:

- проектування водозаборів підземних вод;

- буріння експлуатаційних свердловин по видобуванню підземних вод;

- ремонт експлуатаційних на воду свердловин;

- проведення тампонажних робіт.

1.3. Дозвіл на експлуатацію водозаборів та експлуатаційних на воду свердловин видаються водокористувачам органами Мін природи України у відповідності з постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.92 р. № 459 із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 1994 р. № 268 .

1.4. Видачу дозволу на проведення пошуку і розвідки родовищ корисних копалин покладено на Держкомгеології України.

1.5. Основною метою видачі дозволу є:

- упорядкування робіт по бурінню експлуатаційних свердловин на воду;

- проведення бурових, ремонтних робіт та робіт по тампонажу свердловин на високому професійному рівні з використанням сучасних засобів виробництва, які забезпечують довгострокову та екологічно безпечну експлуатацію свердловин на воду;

- попередження забруднення підземних вод.

1.6. Право на одержання дозволу на проведення робіт, пов'язаних з видобуванням підземних вод мають підприємства, установи, організації незалежно від їх підпорядкування та форм власності, а також громадяни, у тому числі іноземні юридичні та фізичні особи.

  1. Умови видачі дозволів

2.1. Суб'єктам підприємницької діяльності, що звернулись за дозволом на виконання декількох видів робіт при відповідному обгрунтуванні видається один дозвіл на комплексне виконання робіт, пов'язаних з видобуванням підземних вод в Україні.

2.2. Діяльність по видобуванню підземних вод до глибини 20 м для господарських та побутових потреб власниками земельних ділянок здійснюється без дозволів.

2.3. Погодження умов видачі дозволу або рішення про його відмову приймається в термін до 30 календарних діб від дня одержання документів.

2.4. Термін дії дозволу 5 років.

  1. Порядок видачі дозволів

3.1. Дозвіл на право проведення робіт, пов'язаних з видобуванням підземних вод видається Мінприроди України при наявності відповідних документів.

3.2. Документи, що подаються до Мінприроди України, повинні бути погоджені з територіальними державними геологічними підприємствами при виконанні робіт на території конкретної області — згідно додатку 2.

3.3. Юридичні та фізичні особи, які бажають виконувати роботи по проектуванню, бурінню, тампонажні роботи, ремонт експлуатаційних свердловин на воду несуть відповідальність за об'єктивність поданих даних.

3.4. Видача дозволу здійснюється по формі згідно додатку 3.

3.5. У випадках відмови від розгляду матеріалів органом, який погоджує або недотримання ним встановлених термінів їх розгляду, питання про можливість видачі дозволу приймається Мінприроди України самостійно.

3.6. Ведення обліку видачі дозволу здійснюється органом, який його видає.

4. Зміна умов та характеру проведення робіт по видобуванню підземних вод та скасування дозволу

4.1. При необхідності у зміні умов та характеру проведення робіт користувач дозволу повинен одержати новий дозвіл.

Користувач повинен дати обгрунтування по переоформленні дозволу та подати документи передбачені додатком 1.

4.2. Дозвіл може бути анульовано у випадках:

- ліквідації підприємства, установи, організації — власника дозволу;

- перепрофілювання виробничої діяльності;

- прострочення терміну дії дозволу;

- невиконання умов дозволу.

4.3. Переоформлення дозволу та його скасування здійснюються органом, який його видав.

4.4. Спірні питання, які пов'язані з видачею, використанням та скасуванням дозволу на усі види діяльності в галузі видобування підземних вод, можуть бути передані на розгляд до суду або арбітражного суду.

3


 
 

Цікаве

Загрузка...