WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Правове становище фермерського господарства в Україні - Курсова робота

Правове становище фермерського господарства в Україні - Курсова робота

Майно фермерського господарства належить йому на праві власності. Водночас, як зауважує Н. І. Титова, це майно належить на праві спільної сумісної власності всім членам господарства, якщо інше не передбачено угодою між ними. Спільна сумісна власність є переважним різновидом власності у таких господарствах1. Майнові права, що входять до складеного капіталу фермерського господарства, передаються йому на визначений у Статуті термін.2 У власності фермерського господарства може перебувати будь-яке майно, зокрема земельні ділянки, житлові будинки, господарські будівлі й споруди, засоби виробництва тощо, яке необхідне для ведення товарного сільськогосподарського виробництва і набуття якого у власність не заборонене законом.

Фермерське господарство має право здійснювати відчуження та набуття майна на підставі цивільно-правових угод. Порядок володіння, користування і розпорядження майном фермерського господарства здійснюється відповідно до його Статуту, якщо інше не передбачене угодою між членами господарства та законом.1

Член фермерського господарства має право на отримання частки майна фермерського господарства в разі ліквідації або припинення членства в господарстві. Розмір частки та порядок її отримання визначається Статутом господарства. Майнові спори між фермерським господарством та його членами вирішуються судом.

Фермерське господарство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах майна, яке є власністю фермерського господарства. Голова фермерського господарства відповідає за порушення господарством кредитно-розрахункової і податкової дисципліни, санітарних і ветеринарних норм, правил, вимог щодо якості продукції та інших нормативно-правових актів, котрі регулюють здійснення господарської діяльності.2

Фермерському господарству як цілісному майновому комплексу належать майно, передане до складеного капіталу, не розподілений прибуток, майнові та інші зобов'язання. За рішенням членів господарства відповідно до закону фермерське господарство як цілісний майновий комплекс може бути відчужене на підставі цивільно-правових угод громадянам України, які мають право на створення фермерського господарства, або юридичним особам України для здійснення товарного сільськогосподарського виробництва. Громадяни, які придбали майно фермерського господарства як цілісного майнового комплексу на підставі цивільно-правової угоди, подають у встановленому порядку Статут фермерського господарства на державну реєстрацію. Успадкування фермерського господарства (цілісного майнового комплексу або його частини) здійснюється відповідно до вимог Книги VI Цивільного кодексу України.

Висновки

Як відомо, Україна є великою аграрною державою. В наш час економічних перетворень і реформ розвиток сільського господарства є одним з першочергових завдань молодої держави. Головна мета - перейти від державного монополізму в сільському господарстві до колективного і приватного виробництва. Одну з провідних ролей в цьому завданні відіграють фермерські господарства.

Законодавчі органи нашої держави, прийнявши Закон "Про власність", "Про підприємництво", підготували нормативний фундамент для утворення фермерських господарств, але основою для їх діяльності стало прийняття Закону "Про селянське (фермерське) господарство". Ним були врегульовані всі основні питання створення, діяльності і припинення діяльності селянських (фермерських) господарств.

Цей Закон дав змогу працівникам сільського господарства відчути себе підприємцями, що в свою чергу сприяло удосконаленню виробництва, збільшення доходів, а отже і загальному покращенню економіки. На основі аналізу правового статусу фермерського господарства можна відокремити такі притаманні йому ознаки: фермерське господарство складається з трьох компонентів — майнового комплексу, земельної ділянки та громадян, які об'єдналися для здійснення товарного сільськогосподарського виробництва; воно є юридичною особою з наявністю всіх притаманних юридичній особі ознак; воно є суб'єктом підприємницької діяльності у сфері товарного сільськогосподарського виробництва, тобто діє на аграрному ринку з метою отримання прибутку. Звичайно, не все проходить в ідеальному варіанті. Сільськогосподарські відносини часто змінюються і ці зміни потребують законодавчого закріплення. З цих причин вже були внесені зміни до Закону "Про фермерське господарство" і інших нормативних актів, пов'язаних з діяльністю цих господарств. Про те, такі зміни є обов'язковим наслідком динамічності реформ.

Отже, в нашій державі створена достатня нормативна база для розвитку фермерських господарств, які можна надіятись, в майбутньому складуть основу приватного сектора сільського господарства і піднесуть наше аграрне виробництво на рівень розвинутих держав Європи.

Список використаної літератури

1) Конституція України від 28 червня 1996р. // Відомості Верховної Ради України -1996- N 30,ст.141.

2) Цивільний кодекс України від 16 січня 2003р// Відомості Верховної Ради України -2003- NN 40-44, ст.356

3) Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001р. // Відомості Верховної Ради України -2001- N 3-4, ст.27

4) Закон України "Про фермерське господарство" від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної ради України -2003- N 973-IV

6) Закон України "Про плату за землю" від 19 вересня 1996р// Відомості Верховної Ради України -1996- N 45, ст. 238

7) Закон України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)" від 5 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України -2003- N 38, ст.314

8) Аграрне право України Підручник / За ред. О.О.Погрібного - Київ.-2004 .

9) Фермерство в Україні: основні правові засади Підручник / За ред. Титова Н. І. - Львів, 1998.

10) Аграрне право України Підручник / За ред. В.З.Янчука.-К.,2003.

11) Аграрне право України Підручник / За ред. Г.Е.Бистрова М.Н.Козиря - М.,1998р.

12) Аграрне законодавство України Підручник / За ред. В.І. Семчика - К.,2005.

13)Офіційний вісник України-2003р. - № 31.

1 Офіційний вісник України., К-2003 № 31- с139.

1 Аграрне право України Підручник / За ред. О.О.Погрібного - Київ.-2004 .- с .288

1 Фермерство в Україні: основні правові засади. Підручник / За ред. Титова Н. І. - Львів, 1998. - с. 65.

1 Аграрне законодавство України Підручник / За ред В.І.Семчика - К.,2005.- с 275.

2 Аграрне право України Підручник / За ред.В.З.Янчука.-К.-2003.- с147

1 Аграрне право України Підручник / За ред О.О.Погрібний - Київ.2004 .- с 357

1 Фермерство в Україні: основні правові засади. Підручник / За ред. Титова Н. І — Львів, 1998. - с. 68.

1 Аграрне право України Підручник / За ред. Г.Е.Бистрова М.Н.Козиря - М.,1998р. -с368.

2 Фермерство в Україні основні правові засади Підручник /За ред. Титова Н. І. - Львів, 1998. - С. 72.

1 Офіційний вісник України., К-2003. № 31 - с140.

2 Аграрне право України Підручник / За ред. В.З.Янчука. - К ,- 2003. -с153.

1 Офіційний вісник України -2003.- № 31- с890.

1 Аграрне законодавство України Підручник / За ред. В.І. Семчика - К.,2005. - с249

1 Аграрне право України Підручник / За ред. Г.Е.Бистрова М.Н.Козиря - М.,1998р.-с372

1 Фермерство в Україні: основні правові засади Підручник / За ред Титова Н. І. -.Львів, 1998. -.с 78.

2 Аграрне право України Підручник / За ред. В.З.Янчука.-К.,2003. -с156.

1 Офіційний вісник України-2003р. - № 31-с896

1 Аграрне право України Підручник / За ред. В.З.Янчука.-К.,2003. -с157.

2. Фермерство в Україні: основні правові засади Підручник / За ред. Титова Н. І. - Львів, 1998.-с. 78.

1 Аграрне право України Підручник / За ред. О.О.Погрібний - Київ.2004 -.с358

2 Аграрне право України Підручник / За ред. О.О.Погрібний - Київ.2004 -.с358

1 Аграрне право України Підручник / За ред. О.О.Погрібний Київ-.2004 -.с358

2 Фермерство в Україні: основні правові засади Підручник / За ред. Титова Н. І. - Львів, 1998. - с.80.

1 Офіційний вісник України. ,- К .2003.№ 31- с153.

2 Аграрне право України Підручник / За ред. О.О.Погрібний - Київ. 2004 – с 361


 
 

Цікаве

Загрузка...