WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Правове регулювання торгівельного обслуговування населення. Оптовий товарообіг - Курсова робота

Правове регулювання торгівельного обслуговування населення. Оптовий товарообіг - Курсова робота

Товаропостачання в роздрібній торгівлі включає: оптову закупівлю товарів; доставку їх в торгівельні організації та індивідуальним підприємцям; приймання та зберігання товарів; підготовку товарів до продажу, включаючи подачу їх в торгівельний зал, на стелажі та прилавки. Однак, до закупівлі товарів роздрібні торгівельні організації та індивідуальні підприємці повинні провести роботу з вивчення та прогнозування купівельного попиту, складання замовлень на товари, проаналізувати стан взаємовідносин з постачальниками та вирішити питання які товари слід закупити у товаровиробників або їх постачальницько-збутових організацій, а які – через посередницькі організації в оптовому товарообізі застосовується дві форми товаропостачання оптових та роздрібних торгівельних організацій та індивідуальних підприємців – транзитна та складська.

При транзитній формі товаропостачання закуплені товари надходять в роздрібні торгівельні організації безпосередньо від постачальників-виробників з використанням прямих господарських зв'язків. Покупцями товарів можуть бути і оптова організація, й індивідуальний підприємець, які продають товари без завезення їх на свої склади.

При складській формі товаропостачання товари надходять в роздрібні торгівельні організації не від виробника товарів, а через склади та бази оптових організацій з використанням опосередкованих господарських зв'язків. В таких випадках продавцем товарів є оптова організація або індивідуальний підприємець, що закупили їх у товаровиробника або іншої оптової організації.

Основними учасниками оптового товарообігу є:

 • виробники товарів: виробничі організації, виробничі кооперативи, індивідуальні підприємці,

 • оптові торгівельні організації та посередники, в тому числі індивідуальні підприємці;

 • споживачі товарів: юридичні особи, роздрібні торгівельні організації та індивідуальні підприємці, що придбають товари для забезпечення власної діяльності або для продажу товарів населенню за договорами роздрібної купівлі-продажу.

До особливих учасників оптового товарообігу належать спеціальні суб'єкти – організатори оптової торгівлі та організованих ринків: товарні біржі, оптові ярмарки, виставки-продажі, торги, аукціони, оптові та спеціальні ринки.

Самі вони не займаються торгівельною діяльністю, а створюють умови для здійснення закупок та продажу товарів іншими учасниками оптового товарообігу.

В умовах розвитку ринкових відносин, конкуренції на товарних ринках, важливе значення для виробників товарів має не тільки виробництво продукції, але й її реалізація та отримання прибутку від продажу. Існують різні форми участі виробників в оптовому товарообізі. Найбільш простою формою участі виробника в комерційний діяльності є продаж виробленого ним товару оптовому посереднику. Переваги такої форми продажу : звільнення виробника від необхідності вступати в прямі відносини з великою кількістю споживачів товарів; полегшення планування та фінансування виробничого процесу через систему замовлень; звільнення від зберігання товарних запасів, особливо сезонних; отримання інформації про попит на товари, підтримка конкуренції на товарних ринках; організація ринків нових товарів, їх реклама та інше. Однак, така форма продажу товарів виробником має й недоліки. Основний з них – продавши товар посереднику, виробник втрачає контроль над його подальшим просуванням до споживача, що в сучасних умовах росту конкуренції, підвищених вимог до якості товарів та їх післяпродажного обслуговування впливає на ділову репутацію виробника та збільшує вартість товарів.

Іншою формою реалізації товарів та участі в оптовому товарообізі є створення виробником власної мережі постачання та збуту. Організація такої мережі досягається залученням торгових елементів в якості штатних працівників (агентів по збуту, комівояжерів); створення власної агентської мережі, мережі філіалів та дочірніх підприємств, на яких покладається не тільки обов'язки по реалізації товарів, але й вивчення попиту, ринків збуту, надання покупцям товарів комплексу послуг (післяпродажне обслуговування), постачання додатковою комплектацією і т.п. При такій формі реалізації товарів виробник зберігає контроль за їх збутом, має можливість швидко реагувати на зміну попиту, на збільшення продажів товарів, на більш широке охоплення ринків збуту.

Основу структури оптового товарообігу складають оптові торгівельні організації та спеціалізовані посередницькі організації. Як вже зазначалось, оптові торгівельні організації створюються для продажу товарів юридичним особам та індивідуальним підприємцям, які придбають їх для перепродажу або господарського користування. Спеціалізовані посередницькі організації та індивідуальних підприємців слід класифікувати за їх функціями. Торгове посередництво включає широке коло послуг, в тому числі, пошук контрагента, підготовка та здійснення угоди купівлі-продажу, надання транспортно-експлуатаційних послуг, страхування товарів, що транспортуються, виконання митних формальностей, консультативно-інформаційних та рекламних послуг та ін.

Посередницькі торгівельні організації або індивідуальні підприємці-посередники не залежать не від виробника, ні від споживача товарів. Метою їх діяльності є отримання прибутку або в результаті різниці між цінами закупки та продажу товарів, або у вигляді винагороди за надані послуги по просуванню товарів на ринок та сприянню їх продажу.

Споживачі та виробники товарів можуть закупати необхідні їм товари з залученням посередників – оптових торгівельних організацій, спеціальних посередницьких організацій та індивідуальних підприємців. Перевагою такої форми закупок є те, що посередники беруть на себе функції пошуку або замовлення промисловості потрібних споживачу товарів: оцінку потреб та прогнозування попиту; формування асортименту товарів, зберігання запасів, в тому числі й сезонних; доставку товарів; рекламну діяльність; сортування, фасування товарів і т.д.

До особливих (спеціальних) учасників оптового товарообігу належать:

1. Товарні біржі. Правове становище товарних бірж визначається ЗУ "Про товарну біржу". Основною метою створення і діяльності товарних бірж є організація біржової торгівлі товарами – одного з видів оптової торгівлі.

2. Оптові ярмарки – це одна з форм організованих ринків з оптового продажу та закупівлі товарів. Харакктерною ознакоюоптових ярмарок є їх епізодичний характер. Перевагами організації та проведення оптових ярмарок з продажу та закупівлі товарів є швидкість укладення великої кількості договорів, особисті контакти вирішення спорів, що виникають безпосередньо в ярмарочному комітеті, вибір товарів за зразками, вирішення питань збуту та постачання. Основна задача оптових ярмарок – посилення впливу на формування планів виробництва товарів, вплив на промисловість з метою розширення та оновлення асортименту товарів, їх якості, безперервного постачання роздрібної торгівлі товарами відповідно до замовлень торгівельних організацій з урахуванням спожичого попиту.

3. Торгово-промислові виставки. Такі виставки слід розглядати в якості організаторів оптового товарообігу, так як на них виставляються не тільки товари, що випускаються, але й товари, щонамічаються до виробництва. Різноманітні зразки товарів на виставках надають можливість прийняти їх за якістю та ціною. На виставках зав'язуються господарські зв'язки торгівельних організацій з товаровиробниками, створюються можливості збільшення збуту товарів тапопиту на них, відкриття нових ринків, підтримка вітчизняних товаровиробників.

4. Публічні торги. Проводяться в формі аукціону або конкурсу. Загальні правила проведення визначені Цивільним кодексом. В якості організаторів торгів можуть виступати власники товарів, власники прав на майно або спеціалізовані організації, які діють на підставі договору з власниками товарів або власниками майнових прав і виступають від їх або свого імені.

5. Оптові та спеціалізовані ринки. Організуються у визначених місцях та за встановленими правилами операцій купівлі-продажу сільськогосподарської сировини та продовольчих товарів. До учасників на оптовому ринку належать:

 • продавці – власники товарів або особи, що мають на товари право господарського відання (виробники, оптові підприємства, посередники), або їх повноважні представники, що мають право ведення торгівельних операцій на ринку;

 • покупці – роздрібні торгівельні, інші підприємницькі структури, приватні підприємці, що мають доступ на оптовий ринок в якості покупців в порядку, встановленому адміністрацією оптового ринку;

 • персонал оптового ринку, що приймає участь в оформленні торгівельних угод безпосередньо в товарних секціях.

Дотримання встановленого порядку проведення оптових торгів та ідентифікація їх учасників забезпечуються адміністрацією ринка. Час роботи оптового ринку встановлює адміністрація за погодженням з місцевими органами виконавчої влади.

Список літератури

 1. Безсмертна Н.В., Кашинцева О.Ю., Іолкін Я.О., Коломацька С.П., Ніколаєва Л.В. Підприємницьке право: Підручник для студ. вищих навч. закл. / Київський національний торговельно-економічний ун-т / О.В. Старцев (ред.). — К. : Істина, 2005. — 448с.

 2. Бушев А.Ю., Лебедев К.К., Скворцов О.Ю., Попондопуло В.Ф. Международное торговое право: Учеб. пособие / В.Ф. Попондопуло (ред.). — М. : Омега-Л, 2005. — 467 с.

 3. Бушев А.Ю., Лебедев К.К., Скворцов О.Ю., Попондопуло В.Ф. Международное торговое право: Учеб. пособие / В.Ф. Попондопуло (ред.). — М. : Омега-Л, 2005. — 467 с.

 4. Доусон Л., Мальський М., ВанД., Микієвич М., Чайту Р. Комерційна дипломатія: торговельна політика і право: Навч. посіб. / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка; Центр торгівельної політики та права, Оттава. — 2-ге вид., доп. та перероб. — Л.: Астролябія, 2006. — 704с.

 5. Зеркалов Д.В. Торговельне право України: довідник. — К. : Дакор, 2007. — 336c.

 6. Малышев К.И. Избранные труды по конкурсному процессу и иным институтам торгового права / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Кафедра гражданского права юридического факультета. — М.: Статут; Консультант плюс, 2007. — 794с.

 7. Попов А.А. Торговое право: учеб. пособие. — 5-е изд., перераб. и доп. — Х. : БУРУН и К, 2007. — 228c.

 8. Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами; Правила розничной торговли непродовольственными товарами / В. Кузнєцов (уклад.). — Х. : Фактор, 2007. — 96c.


 
 

Цікаве

Загрузка...