WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку - Курсова робота

Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку - Курсова робота

1 Стичинський Б.С. та інші. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Б.С. Стичнський, І.В. Зуб, В.Г. Ротань. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – с.378.

1 Про практику розгляду судами трудових спорів. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.92 № 9. – збірник постанов Пленуму Верховного Суду України. 1998. – С. 711. – Із змінами від 25.05.98

1 Стичинський Б.С. та інші. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Б.С. Стичнський, І.В. Зуб, В.Г. Ротань. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – с.381.

1 Загальна декларація прав людини., прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10.12.1948р.

2 Міжнародний Пакт про економічні, соціальні і культурні права, прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 16.12.1966р.

1 Преамбула Закону України „Про відпустки" від 15.11.1996р. – ВВР України, 1997, №2 – ст. 4.

1 Трудове право України. За ред. Н.Б. Болотіної, Г.І. Чанишевої. – Київ, „Знання", 2000. – с.274.

2 Грузінова, Л.П., Короткін В.Г. Трудове право України. Частина 3. – Київ, 2003. – с.21.

1 ст. 78 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971р. – ВВР УРСР, 1971, №50 – ст.375.

1 Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.97 № 346.—ОВУ. - І997. — число 16 — С. 73. від 21.08.97; 05.08.98; 28.03.2001.

2 ч. 7 ст. 6 Закону України „Про відпустки" від 15.11.1996р. – ВВР України, 1997, №2 – ст. 4.

3 Список сезонних робіт і сезонних галузей. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України №278 від 28.03.1997р. – Офіційний вісник України. – 1997 р. – N 14, стор. 18

1 Список виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах у яких надає право на щорічну додаткову відпустку. Затв. постановою Кабінету Міністрів України №1290 від 17.11.1997р. – Офіційний вісник України. – 1997. – №48. – с. 23

2 ч. 2 ст. 7 Закону України „Про відпустки" від 15.11.1996р. – ВВР України, 1997, №2 – ст. 4.

3 Закон України "Про колективні договори і угоди" від 01.07.1993р. – ВВР України, 1993, N 36, ст. 361.

1 Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці. Затв. постановою Кабінету Міністрів України № 442 від 01.08.1992р. – Зібрання постанов Уряду України. – 1992. – №9. – ст. 211.

2 ст. 8 Закону України „Про відпустки" від 15.11.1996р. – ВВР України, 1997, №2 – ст. 4.

3 Список виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умова підвищеного ризику для здоров'я, що надає право на щорічну додаткову відпустку за особливих характер праці. Затв. постановою Кабінету Міністрів України №1290 від 17.11.1997р. – Офіційний вісник України. – 1997. – №48. – с. 350

1 ч. 5 ст. 44 Закону України „Про статус суддів" від 15.12.1992р. – ВВР України, 1993, – № 8, – ст. 56.

2 ст. 49 Закону України „Про прокуратуру" від 05.11.1991р. – ВВР України, 1991,– № 53, – ст. 793.

3 ст. 30 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28.02.1991р. – ВВР УРСР, 1991,– №16 – ст. 200.

4 ч.3 ст. 29 Закону України "Про пожежну безпеку" від 17.12.1993р. – ВВР України, 1994, – № 5,– ст. 21.

1 ч.7 ст. 41 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" від 15.09.1999р. – ВВР України, – 1999, – № 45, – ст. 397.

2 Про затвердження розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ. Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.03.2001 № 161.—Офіційний вісник України. – 2001. - № 15. – Ст. 663.

1 Закон України "Про зайнятість населення" від 01.03.1991р. – ВВР України, 1991,– № 14, – ст. 170.

2 ч. 5 ст. 10 Закону України „Про відпустки" від 15.11.1996р. – ВВР України, 1997, №2 – ст. 4.

1 Домбругова А. Основна щорічна відпустка: правові гарантії забезпечення. – Юридичний вісник України. – 2004,№5 – с.14.

1 ст. 6 Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" від 24.03.1998р. – ВВР України, 1998, – № 40, – ст. 249.

1 п.11 ч.7 ст. 10 Закону України „Про відпустки" від 15.11.1996р. – ВВР України, 1997, №2 – ст. 4.

2 ч. 5 ст. 79 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971р. – ВВР УРСР, 1971, №50 – ст.375

1 Сташків Б. Про додаткову оплачувану відпустку одиноким матерям. – Праця і зарплата. – січень 2005. –№3. – с. 15.

1 Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993р. – ВВР України, 1993, – № 45, – ст. 425.

2 Закон "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28.02.1991р. – ВВР УРСР, 1991,– №16 – ст. 200

3 ст. 6 Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" від 24.03.1998р. – ВВР України, 1998, – № 40, – ст. 249.

1 Закон України "Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення" від 12.12.1991р. – ВВР України, 1992, – № 11, – ст. 152.

2 ч. 2 ст. 212 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971р. – ВВР УРСР, 1971, №50 – ст.375.

1 Бойко М.Д. Трудове право України. Навчальний посібник. Курс лекцій. К.: "Олан". – 2002. – с.124

2 ч.2 ст. 12 Закону України „Про відпустки" від 15.11.1996р. – ВВР України, 1997, №2 – ст. 4.

1 ч.3 ст.12 Закону України „Про відпустки" від 15.11.1996р. – ВВР України, 1997, №2 – ст. 4.

1 ст. 42 Закону України „Про освіту" від 23.05.1991р. –ВВР УРСР, 1991, – № 34, – ст. 451.

2 п.36 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 № 309. — ОВУ. — 1999. — № 9. — Ст. 345. — Із змін, від 14.06.2000.

1 ст. 42 Закону України „Про освіту" від 23.05.1991р. –ВВР УРСР, 1991, – № 34, – ст. 451.

2 п. 1 ч.1 ст. 216 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971р. – ВВР УРСР, 1971, №50 – ст.375.

1 п.2 ч.1 ст. 216 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971р. – ВВР УРСР, 1971, №50 – ст.375.

2 ч.2 ст. 15 Закону України „Про відпустки" від 15.11.1996р. – ВВР України, 1997, №2 – ст. 4.

1 ч. 3 ст. 15 Закону України „Про відпустки" від 15.11.1996р. – ВВР України, 1997, №2 – ст. 4.

1 ст. 8 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" від 16.12.1993р. – ВВР України, 1994, – № 4, – ст. 18.

1 ст. 6 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" від 16.12.1993р. – ВВР України, 1994, – № 4, – ст. 18.

1 ч.1 ст. 26 Закону України „Про відпустки" від 15.11.1996р. – ВВР України, 1997, №2 – ст. 4.

2 ст. 60 Закону України "Про вибори народних депутатів України" від 25.03.2004р. – ВВР України, 2004, ст. 366, стор.1098.

1 Загальна декларація прав людини., прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10.12.1948р.

2 Міжнародний Пакт про економічні, соціальні і культурні права, прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 16.12.1966р.

1 Преамбула Закону України „Про відпустки" від 15.11.1996р. – ВВР України, 1997, №2 – ст. 4.


 
 

Цікаве

Загрузка...