WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Правове регулювання іноземних інвестицій - Курсова робота

Правове регулювання іноземних інвестицій - Курсова робота

Правовий режим іноземного інвестування в Україні регулюється національним законодавством України та міжнародними договорами України, що після їх схвалення Верховною Радою України імплементуються у національне законодавство.[41]

Національне законодавство, що визначає правовий режим іноземного інвестування, базується на нормативних актах господарського законодавства. До них відносяться: Конституція України, зокрема її положення щодо забезпечення державою соціальної орієнтації економіки України та гарантування захисту прав усіх суб'єктів, в т. ч. права власності (ч. 4 ст. 13), права приватної власності (ст. 41), права громадян на підприємницьку діяльність (ст. 42) та ін.;

Закон України "Про власність" від 7 лютого 1991 р. щодо створення державою рівних умов усіх форм власності та гарантій їх захисту;

Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 січня 2006 р. щодо порядку випуску та обігу цінних паперів в Україні;

Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 18 вересня 1991 р. щодо загальних засад здійснення інвестиційної діяльності в Україні незалежно від її суб'єктів;

Закон України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 р. щодо основних засад створення та діяльності цих товариств;

Закон України "Про дію міжнародних договорів на території України" від 10 грудня 1991 р. щодо умов і порядку дії таких договорів в Україні;

Закон України "Про оренду державного та комунального майна" від 14 березня 1995 р. щодо порядку надання в оренду майнових комплексів державних і комунальних підприємств;

Закон України "Про промислово-фінансові групи в Україні" від 21 листопада 1995 р, щодо порядку створення та функціонування транснаціональних промислово-фінансових груп в Україні;

Закон України "Про приватизацію державного майна" від 19 лютого 1997 р. щодо права іноземних суб'єктів господарювання виступати в ролі покупців у процесі приватизації та порядку набуття ними права власності на об'єкти приватизації, щодо повноважень органів приватизації (Фонду державного майна, його регіональних відділень та представництв) виступати з боку держави засновниками підприємств зі змішаною формою власності;

Закон України "Про лізинг" від 16 грудня 1997р. щодо порядку здійснення лізингових операцій в Україні та інші закони;

Декрет Кабінету Міністрів України "Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств" від 31 грудня 1992 р. щодо особливості створення та діяльності спільних підприємств, в яких беруть участь державні суб'єкти господарювання;

Указ Президента України "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії" від 19 лютого 1994 р. щодо порядку створення та діяльності інвестиційних фондів та інвестиційних компаній;

інші нормативні акти, що регулюють основні засади здійснення господарської діяльності в Україні.

Розділ інвестиційного законодавства що визначає режим іноземного інвестування містить нормативні акти, в тій чи іншій мірі спеціально присвячені цьому питанню. До них належать:

Закон України "Про режим іноземного інвестування" від 19 березня 1996 р. , що визначає особливості режиму іноземного інвестування на території України (як уже згадувалося, це третій з моменту набуття Україною незалежності нормативний акт, що регулює пов'язані з іноземним інвестуванням питання; першим нормативним актом такого характеру був Закон України "Про іноземні інвестиції" від 18 вересня 1991 р., дію якого було призупинено Декретом Кабінету Міністрів України "Про режим іноземного інвестування" від 20 травня 1993 р., що діяв до набуття чинності однойменним Законом від 19 березня 1996 р.);

Закон України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні" від 16.07.99 р.;

Закон України "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків" від 17.02.2000 р.;

Закон України "Про інститути сумісного інвестування" від 04.07.2002 р.;

Закон України "Про інноваційну діяльність" від 16.01.2003 р.;

Закон України "Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні" від 16.03.2004 р.;

Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 1 квітня 1991 р., який визначає іноземне інвестування як різновид зовнішньоекономічної діяльності та встановлює особливості, принципи та форми здійснення останньої;

Закон України "Про міжнародний комерційний арбітраж" від 24.02.94 р.;

Закон України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" від 13 жовтня 1992 р., що визначає правові засади створення та функціонування таких зон;

Закон України "Про концесії" від 16 липня 1999 р.;[35]

Митний кодекс України від 12 грудня 2004 р., що визначає порядок обкладення митом валютних та майнових цінностей, які ввозяться в Україну, в т. ч. товари, що ввозяться іноземним інвестором для реалізації чи власного споживання;

Закон України "Про правовий статус іноземців" від 4 лютого 1994 р., що визначає особливості правового становища іноземних громадян в Україні, в т. ч. іноземних інвесторів - фізичних осіб;

Закон України "Про операції з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах" від 15 вересня 1995 р., що визначає особливості здійснення таких операцій на території України;

Указ Президента України "Про утворення Національного агентства України з реконструкції та розвитку" від 2 червня 1996 р., який передбачив створення такого агентства та визначив його функції (формування та реалізація державної політики щодо залучення та використання кредитів, грантів, міжнародної технічної та гуманітарної допомоги, іноземних інвестицій);

Указ Президента України "Про Консультативну раду з питань іноземних інвестицій в Україні" від 11 травня 1997 р;

Указ Президента України "Питання Палати незалежних експертів з питань іноземних інвестицій" від 14 травня 1997 р.;

Указ Президента України "Про Положення про Національне агентство України з питань розвитку та Європейської інтеграції" від 23 квітня 1998 р., відповідно до якого це агентство має здійснювати міжвідомчу координацію з питань міжгалузевого економічного та соціального співробітництва України з Європейським Співтовариством, брати участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями з метою залучення кредитів, міжнародної технічної допомоги та іноземних інвестицій;

Указ Президента України "Про деякі питання іноземного інвестування" від 7 липня 1998 р.;

Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо залучення іноземних інвестицій в економіку України" від 07.07.2003 р. № 580/2003;

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Концепцію створення спеціальних (вільних) економічних зон в Україні" від 14 березня 1994 р. № 1672; такі зони створюються законами України (наприклад, закони "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності у Закарпатській області" від 24,12.1998 р„ та "Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області" або Указом Президента України, який видається відповідно до Перехідних положень Конституції України (наприклад, Указ Президента України "Про спеціальну економічну зону "Славутич" від 18.06.1998 р. № 657);

"Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій", затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 р.;

Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок видачі, обліку і погашення векселів, виданих під час ввезення в Україну майна як внеску іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями, а також за договорами (контрактами) про спільну інвестиційну діяльність, та сплати ввізного мита у разі відчуження цього майна" від 7 серпня 1996 р.;

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора" від 30 січня 1997 р. № 112;

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження програми розвитку інвестиційної діяльності на 2002 – 2010 роки" від 28.12.2001 р. № 1801;

Наказ Фонду державного майна України "Про затвердження Положення про порядок здійснення підготовки до приватизації та продажу часток (паїв, акцій), що належать державі в майні підприємств з іноземними інвестиціями та господарських товариств" від 22 серпня 1997 р. № 913;

Слід приділити увагу також офіційним роз'ясненням Конституційного Суду України наприклад, Рішення від 14.03.2002 р. № 3 – уп/2002 відносно тлумачення деяких інвестиційних законів, а також скеровуючим роз'ясненням вищих судових інстанцій, наприклад, Вищого господарчого Суду України, відомчим роз'ясненням Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України, Адміністрації Президента України та інших.


 
 

Цікаве

Загрузка...