WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Господарсько-правова відповідальність - Курсова робота

Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Господарсько-правова відповідальність - Курсова робота

Вони застосовуються лише у випадках, передбачених законом або договором, носять характер односторонньої дії потерпілої особи, а у випадку їх безпідставного застосування закон надає зобов'язаній стороні право оскаржити правильність їх застосування в судовому порядку.

Друга група цих санкцій включає ті, які в чітко окреслених законом випадках застосовуються державними органами управління та контролю (антимонопольними органами, органами стандартизації і т.п.). Їх також називають адміністративно-господарськими. Специфікація їх у тому, що вони застосовуються, по-перше, виключно у вертикальних відносинах, по-друге, не за порушення договірних зобов'язань, а за порушення встановлених державою правил здійснення господарської діяльності, по-третє, в чітко окреслених законом випадках і правильність їх застосування може бути оскаржена в судовому порядку.

Відновлення правопорядку, в тому числі реальне виконання невиконаних обов'язків, в ряді випадків не може бути досягнуто застосуванням перших двох груп санкцій. Для подібних випадків законодавством передбачено третій вид санкцій:

3. Санкції, завданням яких є спонукання порушника до заданої поведінки шляхом прямого ущемлення його майнової бази. До них можна віднести практично всі неустойки (штрафи, пені), а також таку санкцію, як відшкодування завданих іншому суб'єкту господарювання збитків. Ці санкції називають ще "грошовими".

Законодавство розрізняє три види штрафних економічних санкцій і штраф, пеню та неустойку. Розмір штрафу як економічної санкції встановлюється в законодавстві трьома способами:

штраф у відсотковому відношенні до суми всього зобов'язання або невиконаної частини зобов'язання;

штраф в фіксованій сумі. Найчастіше він застосовується за порушення правил (умов) здійснення господарської діяльності;

штраф у кратному розмірі до вартості предмету, який заміщується штрафом, або до суми невиконаного зобов'язання.

Пеня - це різновид штрафної економічної санкції, яка застосовується в основному у випадку прострочення виконання грошових зобов'язань суб'єктом господарювання.

Неустойка - це різновид штрафної економічної санкції, розмір якої визначається в господарських відносинах законом або договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов'язання.

В залежності від того, кому надано право застосування "грошові" санкції, вони можуть бути поділені на дві групи. До першої належать грошові санкції, якими користуються кредитори (суб'єкти господарювання) у випадку порушення договірних зобов'язань, тобто у горизонтальних відносинах, а до другої - ті, які накладаються відповідним державним органом за порушення правил (умов) здійснення господарської діяльності в чітко обумовлених законом випадках. Правильність їх застосування може бути оскаржена в судовому порядку.

4. До четвертої групи можна віднести таку санкцію, як визнання господарюючого суб'єкта банкрутом. Її мета - припинення господарської діяльності суб'єкта права, що недобросовісно виконував свої зобов'язання перед контрагентами або грубо порушував встановлені державою правила господарювання.

2.3 Форми та види господарсько-правової відповідальності

В залежності від змісту економічних санкцій, що застосовуються до правопорушника і тих несприятливих наслідків, які він змушений нести в результаті їх застосування, виділяють такі форми господарсько-правової відповідальності:

відповідальність у формі відшкодування збитків.

Збитки поділяються на два види:

позитивна шкода - це зменшення майнової маси, що належала потерпілій стороні.

упущена вигода - це ненадходження до потерпілого суб'єкта господарювання того майна, яке повинно було йому надійти, якщо б не відбулося правопорушення.

відповідальність у формі оплати штрафних санкцій. Особливість її у тому, що вона застосовується лише в тих випадках, коли передбачена законом або договором.

відповідальність у формі обмеження правоздатності. Також може бути застосована лише у випадках, коли це прямо передбачено законом або договором.

відповідальність у формі застосування оціночних санкцій. Застосовується лише до державних підприємств та їх структурних підрозділів. Це відповідальність за загальні незадовільні підсумки роботи у звітному періоді. Лише за негативну оцінку цих результатів до підприємства, структурного підрозділу застосовуються економічні санкції у формі зниження розміру заохочувальних фондів (оціночні санкції).

відповідальність у формі визнання суб'єкта господарювання банкрутом. Застосовується тільки в одному випадку - неспроможності суб'єкта господарювання задовольнити у встановлений строк вимоги кредиторів та виконати зобов'язання перед бюджетом.

В залежності від структури правопорушень (участь у зобов'язанні декількох суб'єктів господарювання) та розподілу між ними відповідальності виділяють такі види відповідальності:

Дольова - наступає за порушення зобов'язань декількома суб'єктами і визначається долею участі в ньому, тобто кожен учасник (боржник) відповідає за певну частину.

Солідарна - може застосовуватись у випадках, встановлених законом або договором, і можлива тільки тоді, коли є декілька суб'єктів господарювання на боці боржника. За наявності такої умови кредитор має право вибору: він може вимагати сплатити штрафні санкції або відшкодувати збитки як від будь-якого боржника, так і від усіх їх, разом взятих.

Субсидіарна (додаткова) відповідальність - це відповідальність третьої особи за боржника. Вона також встановлюється законом або договором.

За обсягом відповідальності правопорушника виділяють такі види відповідальності:

Повна - це відшкодування контрагенту або державі всіх видів збитків, понесених ними.

Обмежена - встановлюється або в нормах права, що визначають обмежений розмір відповідальності; встановлює максимальний розмір збитків, що підлягають відшкодуванню; або ж в них міститься припис не стягувати з боржника конкретні види збитків.

Підвищена - вводиться законодавцем для особливо серйозних правопорушень (наприклад, відшкодування в подвійному розмірі завданої шкоди; крім вилучення незаконно отриманого прибутку ще й стягнення в доход бюджету штрафу).

Список літератури

 1. Балюк І.А. Господарське процесуальне право: навч. посібник / Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К.: КНЕУ, 2008. - 224с.

 2. Булгакова І.В. Господарське право України: Навч. посіб. / Академія адвокатури України. - К.: Прецедент, 2006. - 347с.

 3. Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій. - К.: Атіка, 2005. - 623с.

 4. Віхров О.П. Господарське право. Спеціальна частина: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. - К.: Слово, 2006. - 344с

 5. Голяк Л.В. Господарське право: Навч. - метод. посібник / Міжрегіональна академія управління персоналом. - К.: МАУП, 2006. - 194с.

 6. Господарський кодекс України від 16 січня 2003р. / Все про бухгалтерський облік. - 2003. - № 67.

 7. Крупка Ю.М. Господарське право України: навч. посібник для дистанц. навч. / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна" / Н.Р. Малишева (ред). - К.: Університет "Україна", 2007. - 342с.

 8. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. / Все про бухгалтерський облік. - 2003. - № 85.

 9. Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Нагребельний В.П., Лук'янець Д.М. Господарське процесуальне право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Національний банк України. Українська академія банківської справи. Юридичний факультет / В.Д. Чернадчук (заг. ред). - Суми: Університетська книга, 2006. - 331с.

 10. Щербина В.С. Cуб`єкти господарського права: монографія. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 264c.

 11. http://pravo. biz. ua.

 12. http://www.pravoznavec.com. ua

 13. http://zakon. rada. gov. ua


 
 

Цікаве

Загрузка...