WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Господарсько-правова відповідальність - Курсова робота

Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Господарсько-правова відповідальність - Курсова робота

в) при ліквідації боржника не у зв'язку з процедурою банкрутства встановлена неможливість боржника задовільнити вимоги кредиторів у повному обсязі (ст.51 Закону).

До заяви боржника та кредитора в загальному порядку додаються документи, вказані в ст.7 Закону. В іншому випадку господарський суд не ініціює справу про банкрутство.

Кредитори можуть об'єднати свої вимоги до боржника і звернутися до суду з однією заявою. Закон встановлює випадки, коли суд відмовляє в прийнятті заяви про порушення справи про банкрутство (п.2. ст.8 Закону).

Відмова в прийнятті заяви оформляється ухвалою господарського суду.

Якщо заява про порушення справи про банкрутство не оформлена відповідно до вимог Закону і ГПК України, то суд повертає її у випадках, передбачених в ст.9 Закону.

Коли заяву подано з дотриманням вимог Закону та ГПК, суддя господарського суду не пізніше п'яти днів з дня надходження приймає і вносить ухвалу про порушення справи про банкрутство.

Розпорядження майном боржника.

Відповідно до ст.1 Закону розпорядження майном боржника-це система заходів по нагляду і контролю за управлінням та розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження та ефективного використання майнових активів боржника та проведення аналізу його фінансового стану. Це найперша судова процедура, що застосовується до боржника. Вона не проводиться лише у випадках спрощеного порядку банкрутства (ст.51, 52 Закону), відносно громадян-підприємців (ст.48).

Задачі процедури розпорядження полягають в:

збереженні майнових активів боржника;

виявленні кредиторів;

складанні та затвердженні реєстру грошових вимог кредиторів;

проведенні перших загальних зборів кредиторів;

прийняття рішення про перехід на наступну стадію процедури банкрутства.

Строк цієї процедури складає 6 місяців і може бути продовжений або скорочений судом за клопотанням комітету кредиторів, розпорядника майна або власника (органу, уповноваженого керувати майном; п.7, ст.13 Закону).

Початок процедури розпорядження співпадає з призначенням судом розпорядника майна. Права та обов'язки розпорядника майна закріплені в п. п.8,9 ст.13 Закону.

З моменту порушення справи про банкрутство суд вводить мораторій на задоволення майнових вимог кредиторів. Виконання боржником грошових зобов'язань, строк виконання яких настав до дня введення мораторію, призупиняється (ст.1 Закону). Це означає, що боржник не вправі самостійно виконувати грошові зобов'язання. Виплата такої заборгованості можлива в порядку, встановленому пунктами 3, 4 ст.14 Закону. Для цього необхідна згода кредиторів та узгодження з розпорядником майна, а зобов'язання боржник повинен виконувати одночасно та пропорційно вимогам всіх кредиторів відповідно до реєстру. Мораторій закінчується тоді, коли припиняється провадження у справі. На деякі вимоги кредиторів дія мораторію не поширюється. Це: заробітна плата; аліменти; відшкодування шкоди, завданої здоров'ю чи життю громадян; авторська винагорода; вимоги щодо поточної заборгованості (розпорядження та санація).

Виключним заходом є припинення повноважень керівника боржника або органу управління боржника у випадку, якщо ними не приймаються заходи по забезпеченню збереження майна боржника, створюються перепони діям розпорядника майна або допускаються інші порушення законодавства (п.6, ст.13 Закону).

Після порушення справи про банкрутство боржник зобов'язаний подати до господарського суду та заявнику відгук на заяву про порушення справи про банкрутство.

Відсутність відгуку боржника не є перепоною для проведення підготовчого засідання. В підготовчому засіданні, яке повинно відбутися не пізніше, ніж на 30 день від дня прийняття заяви про порушення справи про банкрутство, суд дає правову оцінку поданим документам в частині без спірності вимог, несплати їх повністю на момент розгляду, заслуховує пояснення сторін, розглядає обґрунтованість заперечень боржника. Остаточно вияснивши всі обставини як по суті грошових зобов'язань, так і відносно сторін у справі, господарський суд виносить ухвалу за результатами підготовчого засідання.

Публікація в офіційному друкованому органі оголошення про порушення справи про банкрутство означає, що процедура банкрутства переходить до наступного етапу-виявлення кредиторів.

Після публікації всі кредитори, незалежно від настання строку виконання зобов'язань зобов'язані у місячний термін звернутися до господарського суду з заявами щодо вимог до боржника. Якщо кредитори не звернулися у вказаний термін, то вони втрачають право на отримання заборгованості в рамках справи про банкрутство.

Заключним етапом процедури розпорядження є засідання суду. На засіданні приймається рішення про введення процедури санації або відкриття ліквідаційної процедури. Якщо до початку засідання суду було укладено мирову угоду або погашено борг перед кредиторами, то провадження у справі про банкрутство припиняється.

Санація. Санація-це система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою попередження визнання боржника банкрутом та його ліквідації, спрямованих на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення у повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів і капіталу та/або зміну організаційно-правової та виробничої структури боржника (ст.1 Закону). Санація можлива у випадку, якщо у боржника є реальна можливість відновити свою платоспроможність.

Важливою процесуальною фігурою в процедурі санації є керуючий санацією. Він призначається господарським судом одночасно з введенням процедури санації. Кандидат на посаду керуючого санацією повинен бути незацікавленою особою відносно як боржника, так і кредиторів і мати ліцензію арбітражного керуючого (за виключенням керівника підприємства).

Керуючий санацією суттєво відрізняється від розпорядника майна. Якщо розпорядник майна здійснює свої повноваження поряд з керівником підприємства, то для виконання функцій керуючого санацією необхідна концентрація в руках однієї особи повноважень як керівника, так і органів управління боржника.

Процедура санації боржника реалізується через план санації. План санації - це комплексна програма фінансового оздоровлення боржника та застосування спеціальних заходів по відновленню його платоспроможності з вказанням терміну їх реалізації.

В плані санації в обов'язковому порядку повинні бути передбачені: умови участі інвесторів (за їх наявності) в повному або частковому задоволенні вимог кредиторів, в тому числі шляхом переведення боргу (частини боргу) на інвестора; строк та черговість виплати інвестором боргу кредиторам та умови відповідальності інвестора за невиконання взятих на себе відповідно до плану санації зобов'язань.

Якщо санація здійснюється за рахунок внутрішніх джерел боржника, то в плані санації вказується строк та черговість оплати боржником боргу кредиторам.

В плані санації повинен передбачатися термін відновлення платоспроможності.

Заходами відновлення платоспроможності можуть бути: реструктуризація підприємства; перепрофілювання виробництва; закриття нерентабельних виробництв; ліквідація дебіторської заборгованості; продаж частини майна боржника; виконання зобов'язань боржника власником або інвестором; продаж майна боржника як цілісного майнового комплексу та інші способи.

Якщо протягом 6 місяців від дня введення процедури санації не буде подано до суду план санації, то суд приймає рішення про визнання боржника банкрутом та про відкриття ліквідаційної процедури.

За підсумками процедури санації арбітражний керуючий подає письмовий звіт зборам комітету кредиторів не пізніше ніж за 15 днів до закінчення встановленого строку процедури санації або за наявності підстав для його дострокового припинення.

Якщо платоспроможність боржника дійсно відновлена, то суд затверджує звіт керуючого санацією. Затвердження судом звіту керуючого санацією є підставою для припинення провадження у справі, за виключенням проведення розрахунків з кредиторами. У цьому випадку суд встановлює кінцевий строк розрахунків з кредиторами, який не повинен перевищувати 6 місяців від дня винесення судом про це ухвали, а після повної сплати боргу припиняє провадження у справі. Перебіг вказаного строку починається з дня затвердження судом звіту керуючого санацією.


 
 

Цікаве

Загрузка...