WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Правове регулювання біржової діяльності - Курсова робота

Правове регулювання біржової діяльності - Курсова робота

КАРТКА реєстрації угоди № ______

Дата реєстрації "___"_____________ 200__року Час __________

Брокер-продавець _____________________________________________________________

Брокер-покупець ______________________________________________________________

Найменування (вид, номінал, емітент) цінного паперу

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Сума угоди (літерами) __________________________________________________________

Брокер-продавець і Брокер-покупець зобов'язуються сплатити на рахунок Біржі № _____________________ у банку _______________________ м. __________________ МФО ________________.

1. Комісійна винагорода 0,5 % від суми угоди, що становить _______ грн.

2. ПДВ 20 % від суми комісійної винагороди, що становить _________________________

__________________________________________________________________________ грн.

Брокер-покупець зобов'язується сплатити на рахунок Біржі державне мито ___________ % від суми угоди, що становить ________________________________________________ грн.

Брокер-продавець зобов'язується сплатити на рахунок Біржі 10 % від ___________ % перевищення річних, що становить ___________________________________________ грн.

Брокер-продавець _______________ /___________/

Брокер-покупець _______________ /___________/

Керівник реєстраційного бюро біржі _______________ /___________/

Додаток № 3

ПОВІДОМЛЕННЯ № ________

Брокер повідомляє Клієнта (Код _________), що за його заявою № ______ від "___" __________ 200__ р. відбулася операція на __________________________________

(вказати назву біржі)

1. Номер реєстрації операції _______________________________________________

2. Дата реєстрації операції ________________________________________________

3. Умови операції повністю відповідають умовам заявки.

4. Ціна за операцією: _____________________________________________________

5. Загальна сума операції: _________________________________________________

6. Гарантії контрагента: ___________________________________________________

7. Клієнту пропонується виконати свої зобов'язання за операцією, а також отримати такі документи: __________________________________________________________

________________________________________________________________________

8. Клієнт повинен заплатити за операцію: ___________________________________

- Брокеру: ______________________________________________________________

- Біржі: _________________________________________________________________

- Контрагенту: __________________________________________________________

9. Примітки: ____________________________________________________________

10. Підпис:______________________________________________________________

Брокер: ________________________________________________________________

М. П.

Дані продавця (покупця): (не потрібне закреслити)

Повне найменування: ___________________________________________

______________________________________________________________

Місцезнаходження: _____________________________________________

______________________________________________________________

Поштова адреса: ________________________________________________

______________________________________________________________

Банківські реквізити: ____________________________________________

______________________________________________________________

КЛІЄНТ

М. П.

Видано Брокеру

"___" ___________________ ______ р.

БРОКЕР

Прийнято до виконання

"___" ___________________ ______ р.

Додаток № 4

БРОКЕРСЬКА ЗАПИСКА №_____

м.________________ "___" ______________200__р.

Відповідно до Угоди про брокерське обслуговування № ___ від "___" _______________ 200__р., ________________________________________________ (надалі іменується "Клієнт") в особі _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________, що діє на підставі ____________________________________________________, доручає Брокерській конторі ___________________________________________________ (надалі іменується "Брокер") в особі __________________________________________________________________, що діє на підставі ______________________________________________________________________, укласти на _______________________________________________________________________ біржі угоду з __________________________________________________________________________________

(купівлі-продажу або інше)

такого цінного паперу: _________________________________________________________

1. Найменування цінного паперу _________________________________________________

2. Емітент цінного паперу _______________________________________________________

3. Номінал цінного паперу ______________________________________________________

4. Одиниця виміру (шт., грн.) ____________________________________________________

На таких умовах:

5. Тип наказу (відповідно до п. __ Угоди) __________________________________________

6. Кількість ___________ Мінімальна партія _______________________________________

7. Ціна цінного паперу (у випадку лімітного чи стоп-наказу) _________________________

_____________________________________________________________________________

(літерами)

8. Особливі умови, застереження (відповідно до п. __ Угоди) _________________________

_____________________________________________________________________________

9. Умова доставки _____________________________________________________________

10. Строк дії цієї Брокерської записки: з моменту підписання до ______________________

_____________________________________________________________________________

11. Клієнт зобов'язується сплатити винагороду Брокеру в розмірі _____________ від фактичної суми операції.

12. Гарантії ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________.

13. Ціна цінного паперу визначається Брокером на підставі біржових торгів, після чого вираховується сума операції, сума брокерської винагороди та сума реєстрації операції на Біржі.

14. За проведеною Брокером на підставі цієї записки операцією Клієнт набуває права власника цінного паперу.

15. Інші умови: ______________________________________________________.

Клієнт ознайомлений з відповідальністю за відмову від операції та з розміром штрафних санкцій на користь Біржі, Брокера та Брокера-контрагента.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Конституція України. – К., 1996р.

Цивільний кодекс України. – К., від 16 січня 2003р. № 435-IV.

Господарський кодекс України. – К., від 16 січня 2003р. № 436-IV.

Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" від 18 червня 1991р.

Закон України "Про товарну біржу" від 26 січня 1993 року N 2932-XII.

"Типові правила біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією" затверджено наказом Міністерства сільського господарства та продовольства України, Міністерством економіки України і Міністерством фінансів України №103/44/62 від 3 квітня 1996 р.

Положення про регулювання діяльності фондових бірж та торгівельно-інформаційних систем затверджено наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15 січня 1997 року N 9.

Постанова КМУ "Про заходи щодо розвитку ринку сільськогосподарської продукції в Україні" від 26 вересня 1995 р. № 768.

Пилипенко А.Я., Щербина В.С. Господарське право: Курс лекцій: Навч.посіб.для юрид.ф-тів вузів. – К.: Вентурі, 1996р.

Підопригора О.А., Сумін В.О., Підопригора О.О. Цивільне право України Правові основи підприємництва. – К.: Юрінформ, 1994р.

Предпринимательское право: Курс лекций. – М.: Юрид.лит., 1993р.

Саніахметова Н.О. Правовий захист підприємництва в Україні: Навч.посібник. – К.: Юрінком Інтер, 1999р.

Шакун В.І., Мельник П.В., Попович В.М. Правові основи підприємницької діяльності. – К.: Правові джерела, 1997р.


 
 

Цікаве

Загрузка...