WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Правове регулювання біржової діяльності - Курсова робота

Правове регулювання біржової діяльності - Курсова робота

До ф'ючерсів відноситься і опціон- стандартний документ, який посвідчує право придбати чи продати цінні папери (товари, засоби) на визначених умовах в майбутньому, з фіксацією ціни на час укладення самого опціону чи на час такого придбання. За рішенням сторін контракту старший продавець опціону несе безумовне і безвідкладне зобов'язання стосовно продажі цінних паперів (товарів, засобів) на умовах укладеного опціонного контракту. Покупець має відносну автономію і вправі відмовитись в любий час від придбання опціону.

Фондовий деривативце також стандартний документ, що посвідчує право продати чи купити цінний папір на обумовлених умовах в майбутньому. Але на відміну від ф'ючерса та опціону правила випуску та обігу фондового деривативу встановлюються державним органом, на який і покладаються функції регулювання ринку цінних паперів. Валютний деривативстандартний документ, який посвідчує право продати чи купити на обумовлених умовах валютну цінність в майбутньому, а товарний деривативтакий же документ, що посвідчує право купити (продати) біржовий товар крім цінних паперів, на обумовлених умовах в майбутньому.

В широкому понятті і ф'ючерс, і опціон і форвардний контракт – теж стандартний документ, що посвідчує зобов'язання з придбання чи відчуження цінних паперів, товарів чи засобів у визначений час і на визначених умовах в майбутньому, із фіксацією цін такої продажі під час укладення контракту, - відноситься до деривативів. Тому з точки зору податкового законодавства можна стверджувати, що предметом ф'ючерса є дериватив, але не варто міняти встановлену та загальновживану термінологію.

Цінні папери - грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам (ст.1 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу")

Ф'ючерсна торгівля має ряд специфічних ознак:

1) фіктивний характер угод - практична відсутність товарообігу, оскільки зобов'язання сторін по угоді може припинитися шляхом зворотнього продажу ф'ючерсного контракту з виплатою різниці в цінах;

2) переважно непрямий зв'язок з ринком реального товару, наперед визначені та уніфіковані споживчі вартості товару;

3) повна уніфікація умов по кількості дозволеного до продажу товару, місця та строків поставки;

4) можливість заміни контрагентів по угоді, оскільки вони укладаються не між сторонами, а їх брокерами та розрахунковою палатою.

Біржова торгівля на сьогодні в розвинутих країнах є домінуючою і майже повністю витіснила торгівлю реальним товаром. Товарні біржі об'єднують торговців, маклерів, транспортні та переробні фірми і в основному зайняті розробкою типових контрактів та збором інформацій про ринки окремих видів товарів: зерна, масла.

Порядок та умови укладення ф'ючерсних контрактів на більшості бірж визначаються спеціальними правилами.

2.3. Порядок та умови проведення біржових торгів

Біржове законодавство визначає біржові угоди як операції, що відповідають цілому ряду встановлених умов:

- являють собою купівлю-продаж, поставку та обмін допущених до обігу на біржі товарів;

- учасниками таких угод виступають члени біржі;

- якщо вона подана до реєстрації та зареєстрована на біржі не пізніше наступного за здійсненням угоди дня.

Порядок та умови проведення біржової торгівлі в загальному визначаються чинним законодавством України та деталізуються затвердженими самими біржами правилами.

Згідно зі ст.281 ГК України правила біржової торгівлі затверджуються загальними зборами членів товарної біржі або уповноваженим біржовою радою. Вони є основним документом, що регламентує порядок здійснення біржових операцій, ведення біржової торгівлі. В правилах такої торгівлі в обов'язковому порядку повинні бути визначені строк та місце проведення біржових операцій, склад учасників біржових торгів і сукупність вимог, що ставляться до них, порядок здійснення та реєстрації біржових операцій; порядок надання та розмір плати за користування послугами біржі, відповідальність учасників та працівників біржі за невиконання або неналежне виконання правил біржової торгівлі та інші положення, встановлені органами управління біржі. Законодавством встановлено цілий ряд застережень щодо біржових угод. Так, на товарній біржі забороняється купівля-продаж товарів (контрактів) однією особою безпосередньо або через підставних осіб з метою впливу на динаміку цін; будь-які погоджені дії учасників біржової торгівлі, які мають своєю метою або можуть привести до зміни чи фіксації поточних біржових цін, поширення брехливих відомостей, що можуть привести до штучної зміни кон'юнктури.

В залежності від ступеня закритості біржі, до торгів на ній допускаються тільки брокери, що пройшли відповідну підготовку та зареєстровані на біржі (закрита біржа), чи інші відвідувачі, (відкрита біржа). Члени біржі подають в загальний (організаційний) відділ біржі відомості про брокерів, уповноважених вести біржові операції. Допуск брокерів до ведення таких операцій може здійснюватись шляхом придбання брокерського місця. Важливою умовою участі брокерів у біржових сесіях є дотримання гідності, стилю біржі та підприємницької етики з метою підтримання ділової репутації.

До участі в біржових торгах допускаються лише зареєстровані на даній біржі брокери. До початку біржової сесії клієнт брокера надає йому замовлення в якому міститься вся необхідна інформація про майбутню угоду. Брокер вправі провіряти цю інформацію, як і фінансово становище клієнта. Якщо брокер погодився представляти інтереси клієнта, то останній повинен видати йому довіреність на право здійснення угод а також перечислити на банківський рахунок брокера гарантований внесок, який встановлюється у відсотках від оціночної вартості угоди.

Не пізніше чим за день до торговельної сесії, брокер повинен отримати від клієнта банківське підтвердження переведення на його рахунок такої суми. Продавець сповіщає брокеру бажану та мінімальну продажну ціну, а покупець своєму брокеру - бажану та максимальну ціну товару. Клієнт також повинен укласти з брокером договір - доручення чи договір на брокерське обслуговування. Таким чином брокер може представляти інтереси клієнта на біржі за наявності договору на брокерське обслуговування, довіреності на ведення справ від імені клієнта та банківського документа, що стверджує перечислення гарантійного взносу.

Брокер повинен скласти 2 копії карточки-заказу на продаж, одну з яких він передає потім біржовому маклеру, що веде торги, а друга остається у нього.

Біржова торгівля ведеться як правило по одному виду товару, в одному місці (товарній секції, товарній ямі) і в один і той же час. Торги веде маклер та оператор, який фіксує всі укладені угоди в своїй товарній секції. Службовці розрахункового відділу біржі допомагають брокерам оформляти укладені ними на біржі угоди.

Класично біржові торги починаються по сигналу (дзвінок) і ведучий торгу запрошує брокера-продавця на подіум для подачі однієї копії заказу на продаж . До неї заносяться данні про порядковий номер торгів чи номер торгів на цей день, час, символ секції. Брокер, а частіше на біржах - ведучий торгу об'являє лот і пропонує його продати. При цьому повідомляються всі суттєві умови угоди - назва товару та його сорт, ціна за одиницю, кількість, номенклатура, дата поставки та інші умови. Зацікавлені в придбанні товару брокери можуть цю інформацію уточнити шляхом запитань до продаючого брокера. Вони можуть назвати свою ціну, за яку вони могли б отримати товар як в сторону підвищення, так і в сторону зниження стартової ціни. Якщо брокер бажає купити товар по запропонованій ціні, він підіймає витягнуту руку долонею до себе і викликає "куплю". В тому разі, коли запропонована ціна та оголошені інші умови сприймаються, брокер на подіумі підіймає витягнуту руку долонею до покупця і у відповідь кричить "продаю". Після цього покупець підходить до подіуму і записує данні про себе, ставить підписи на обох копіях карточки-замовлення. З цього моменту між сторонами і виникають відповідні права та обов'язки. Одна з підписаних картонок дається оператору для комп'ютерної обробки, а інша остається у брокера - продавця для обліку його угод. Брокер покупця повинен зафіксувати укладену ним угоду в своїх документах.

Якщо пропозиції щодо придбання товару не надходять, то ведучий приймає міри до стимулювання торгів, наприклад, шляхом об'яви найвищої пропозиції. В разі відсутності пропозицій торги по даному лоту об'являються закритими і лот з торгів знімається і може бути в подальшому виставлений повторно в цей же біржовий день після торгів по всім лотам, або в послідуючий. Брокерам надається час для осмислення пропозицій, обговорення умов біржового контракту в межах 3-5 хвилин.


 
 

Цікаве

Загрузка...