WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Правове положення громадських організацій і політичних партій по законодавству України - Курсова робота

Правове положення громадських організацій і політичних партій по законодавству України - Курсова робота

- бере на облік районні, міські організації та первинні осередки, що не входять до складу районних, міських організацій;

- створює апарат, призначає на роботу на постійній основі його працівників;

- контролює питання членського обліку, розглядає скарги та апеляції щодо членства;

- забезпечує зв'язок і обмін інформацією з керівними органами партії, іншими обласними та нижче стоячими парторганізаціями, державними органами, підприємствами й громадськими організаціями;

- виконує інші функції, які не суперечать цьому Статуту, програмним документам і рішенням керівних органів партії.

Обласна, районна (міська) парторганізація, первинний осередок самостійно розпоряджаються своїм майном та коштами, які є їх власністю, та перераховують на загальнопартійні потреби 25% надходжень до бюджету СДПУ(О).

Обласна, районна, міська парторганізації, первинний осередок можуть припинити свою діяльність шляхом реорганізації або ліквідації (примусового розпуску).

Рішення про реорганізацію приймає вищий орган організації більшістю в дві третини голосів її членів або обраних і присутніх делегатів конференції.

Ліквідація парторганізації (осередку) відбувається за рішеннями самої парторганізації (осередку), вищестоящої організації у випадку зменшення кількості членів партії до числа, коли вона не визнається як така, або суду за вчинення дій, передбачених статтями Закону України "Про об'єднання громадян". Рішення про ліквідацію приймається більшістю і; дві третини голосів від загального числа членів партії, що перебувають г і обліку в організації або обраних і присутніх на конференції делегатів.

Орган, що прийняв рішення про ліквідацію, створює ліквідаційну комісію, яка згідно з чинним законодавством вирішує всі майнові питання парторганізації (осередку), що ліквідовується.

Реорганізація проводиться обов'язково за рішенням керівного органу вищестоящої парторганізації у випадку змін в адміністративно-територіальному устрої держави.

Для контролю за діяльністю керівних органів та підпорядкованих парторганізацій обирається контрольно-ревізійна комісія у складі не менше 3-х осіб. Члени контрольно-ревізійної комісії, крім її голови, не. можуть бути членами інших керівних органів відповідної організації ;

роботу комісії організовує її голова, який, як правило, обирається вищим органом організації. Голова КРК може обиратися самою комісією, якщо за таке рішення проголосувала більшість в дві третини голосів присутніх делегатів конференції. Контрольно-ревізійна комісія підзвітна органу, яким вона обиралася.

В первинних осередках СДПУ(О) постійно діюча КРК не створюється Для перевірки їх діяльності або з іншими завданнями загальні збори можуть обирати тимчасові комісії.

Контрольно-ревізійна комісія:

- контролює відповідність дій керівних органів осередків, партійних організацій, окремих членів партії нормам Статуту СДПУ(О), сумісність їх дій і ухвал з програмними положеннями СДПУ(О), рішеннями керівних органів партії і чинним законодавством;

- розглядає внутрішньопартійні конфліктні ситуації, робить висновки, вносить свої пропозиції;

- розглядає апеляції щодо відновлення членства в партії та зміни статусу організації;

- контролює виконавчу дисципліну по виконанню рішень вищестоящих та своєї парторганізацій, керівних органів партії;

- здійснює нагляд за ходом виборів делегатів на конференції та з'їзди, доповідає мандатній комісії про виявлені порушення;

- контролює порядок використання партійних коштів комітетом парторганізації, за результатами перевірки складає відповідний акт і представляє його конференції відповідної організації, контролює виконання бюджету організації;

- проводить ревізію фінансової діяльності організацій і установ, які підпорядковані організації;

- виконує інші функції, передбачені цим Статутом.

КРК для виконання завдань у межах своєї компетенції має право вимагати необхідну інформацію від керівних органів, організацій та осередків. КРК робить обов'язкові для розгляду подання щодо ліквідації виявлених порушень і контролює виконання прийнятих по них рішень. КРК може розглядати заяви або проводити перевірки з власної ініціативи.

Право першого підпису на всіх фінансових документах парторганізації (осередку) має секретар комітету.

Керівні органи СДПУ(О)

Керівними органами партії є з'їзд, конференція, Політрада, Політбюро, Секретаріат СДПУ(О).

Вищим керівним органом партії є її з'їзд. З'їзд СДПУ(О):

- приймає Статут та Програмні документи партії, вносить до них зміни і доповнення, приймає інші нормативні документи та положення;

- оцінює політичну ситуацію, обговорює питання стратегії та поточної політики СДПУ(О), її практичної роботи, приймає відповідні рішення;

- обирає Політичну Раду (Політраду), Політичне бюро (Політбюро), Голову партії, його першого заступника та заступників, голову Виконкому та Контрольну Раду СДПУ(О);

- заслуховує звіти Політбюро, Політради та Контрольної Ради СДПУ(О), приймає відповідні рішення;

- розглядає та вирішує на підставі відповідних подань чи заяв питання відновлення статусу партійних організацій, членства в партії;

- дає оцінку діям, документам, заявам будь-яких партійних органів партії, відміняє їх чинність;

- реалізує право власності на кошти та майно партії;

- приймає рішення про реорганізацію або ліквідацію партії;

- затверджує список кандидатів у народні депутати України по багатомандатному загальнодержавному виборчому округу;

- затверджує кандидата на посаду Президента, або визначається з підтримкою кандидатури на посаду Президента;

- приймає до розгляду та вирішення будь-які інші питання діяльності партії.

З'їзд СДПУ(О) є повноважним за наявністю двох третин обраних делегатів. Рішення з'їзду приймаються простою більшістю голосів (більше половини) делегатів, які присутні на з'їзді і чиї повноваження визнані ним. Рішення щодо програмних документів та Статуту СДПУ(О),

доповнень та змін до них (а також в інших випадках, окремо зазначених у Статуті) приймаються кваліфікованою більшістю в дві третини голосів присутніх на з'їзді делегатів.

З'їзд має право кваліфікованою більшістю призупинити повноваження делегатів, які не з'явилися на його засідання без поважних причин або які виявляють неповагу до з'їзду, а також у випадках, окремо зазначених у Статуті.

З'їзд скликається за рішенням Політбюро СДПУ(О), Політради або на вимогу більше третини обласних організацій СДПУ(О) не рідше одного разу на два роки. За цим рішенням визначаються норми представництва на з'їзді, час і місце його проведення, попередній порядок денний. Політбюро СДПУ(О) доводить ці відомості до обласних організацій не пізніше ніж за місяць до початку з'їзду.

Якщо Політбюро протягом 2 місяців з моменту прийняття обласними організаціями рішення про проведення з'їзду не скликає його, тоді ініціатори скликання з цією метою самі створюють оргкомітет. Одночасно може проводитись відкрита загальнопартійна дискусія.

За два тижні до з'їзду Виконавчий комітет СДПУ(О) (оргкомітет) надсилає узагальнені уточнення та доповнення до попереднього порядку денного. Процедура скликання з'їзду визначається та здійснюється під контролем Політбюро СДПУ(0) (оргкомітету).

Вибори на з'їзді проводяться шляхом відкритого голосування, крім випадків, коли за інше рішення проголосувало більше двох третин присутніх делегатів, повноваження яких підтверджені.

За необхідністю, в період між з'їздами, може бути скликана конференція СДПУ(О). Процедура скликання конференції здійснюється аналогічно порядку та процедурі скликання з'їзду.

Конференція СДПУ(О) має ті ж права, що і з'їзд, за винятком права вносити зміни й доповнення до Статуту, документів та персонального складу керівних органів партії.

Програмні документи партії приймаються її з'їздом або скликаною з цією метою Програмною Конференцією СДПУ(О).

Програмні документи, а також зміни та доповнення до них приймаються більшістю в дві третини голосів присутніх делегатів Програмної Конференції, які прибули і чиї повноваження визнані нею. Програмна Конференція не має інших прав, окрім права приймати програмні документи партії.

Політична рада (Політрада) СДПУ(О) - керівний координаційний орган партії. До її складу входять:

- члени Політичного бюро СДПУ(О);

- секретарі обласних, Кримської республіканської, Київської та Севастопольської міських парторганізацій;

- голова Контрольної Ради СДПУ(О);

- інші члени партії, обрані з'їздом СДПУ(О).

Політрада не може самостійно змінювати свій склад, затверджений з'їздом, за виключенням випадків переобрання секретаря обласного комітету. У цьому разі він втрачає повноваження члена Політради, а його наступник автоматично стає її членом.

Політрада СДПУ(О) скликається Головою партії, Політбюро або на вимогу третини членів Політради СДПУ(О) не рідше одного разу в шість місяців.

Політрада між з'їздами:


 
 

Цікаве

Загрузка...