WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Право України другої половини XVII-XVIII ст. - Курсова робота

Право України другої половини XVII-XVIII ст. - Курсова робота

Литовські статути були важливим джерелом права на українських землях, вони забезпечували спадкоємність і наступність багатьох норм та інститутів українського права, сформованих у Київській Русі та Галицько-Волинській державі. Литовські статути вирізнялися достатньо високим, як для того часу, рівнем юридичної техніки: в них подано визначення багатьох правових термінів (наприклад, злочин, право власності, договір, контракт та ін.). Литовські статути також позитивно вплинули на розвиток української правової думки і формування законодавства.

Проведений розгляд права України другої половини XVII - XVIII ст. дозволяє визначити, що у процесі подальших досліджень необхідно конкретизувати норми та інститути права, які були закріплені у Литовських статутах, визначити тип правового регулювання на українських землях у період другої половини XVII - XVIII ст. у складі Великого князівства Литовського та Речі Посполитої.

Список використаної літератури

 1. Білоцерківський В.Я. Історія України : навч. посіб. / В Я. Білоцерківський. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 536 с.

 2. Бойко О.Д. Історія України : навч. посіб. – Вид. 3-е, виправл., доповнене / О.Д. Бойко. – К.: Академвидав, 2006. – 688 с.

 3. Грушевський М. С. Илюстрированная история украинского народа. — К.: Левада, 1996. — С. 264;

 4. Гуржій О. Вказана праця. — С. 163, 165;

 5. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині XVII-XVIII ст.: кордони, населения, право. — К., 1996. — С. 163;

 6. Заяць А. Проблеми історії України ХVІ - ХVІІІ століть / А. Заяць. – Л., 2004. – С. 137-153.

 7. Інститут Рукописів Центральної Національної Бібліотеки України ім. Вернадського. — Ф. I. — Спр. 60341 "О смерти Д. Апостола". — 3 арк; Центральний Державний Історичний Архів України (м. Київ). — Ф. 51. — Оп. 3. — Спр. 8826 "Указ Анни Іоанівни про вирішення окремих питань управління Лівобережною Україною") П. 4-5;

 8. Кульчицький В. С. Кодекс українського права 1743 року // Право України. — 1994. — № 9. — С. 28;

 9. Литвин В. Тисяча років сусідства і взаємодії / НАН України. Ін-т історії України ; відп. ред. В. Смолій / В. Литвин. – К., 2002. – 133 с.

 10. Н. Яковенко. Нарис історії України з найдавніших часів до к. 18 ст. — К.: Генеза, 1997. — С. 285.

 11. Новий довідник : Історія України : / упоряд. С. Крупчан [та ін.]. – К. : Казка, 2005. – 736 с.

 12. Пасічник М. С. Історія України : державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи : навч. посіб. – 2-е вид., стер. / М.С. Пасічник – К. : Знання, 2006. – 735 с.

 13. Полное собрание законов Российской империи (Далі: ПСЗ). — Т. ІХ. — 6837 "О назначении одного из великороссиян при 12 малороссийских депутатах, отправленнх в Москву для сочинения Свода и Уложения из Малороссийских законов". — С. 604;

 14. ПСЗ. — Т. ІХ. — 6888 "Именнй, даннй генерал-адютанту князю Шаховскому Об учреждении почт во всей Малороссии и о штрафах, положеннх за укрвательство беглх" 11 февраля 1736. — С. 739-740;

 15. Російський державний архів давніх актів, м. Москва — Ф. 248. — Кн. 1144. — Арк. 105-105про;

 16. Російський державний архів давніх актів, м. Москва — Ф. 248. — Кн. 1144. — Арк. 113-114;

 17. Російський державний архів давніх актів, м. Москва — Ф. 248. — Кн. 1144. — Арк. 287;

 18. Російський державний архів давніх актів, м. Москва — Ф. 248. — Кн. 1144. — Арк. 86-87;

 19. Теличенко И. В. Вказана праця. — С. 443;

 20. Теличенко И. В. Очерк кодификации малороссийского права до введения Свода законов //КС. — 1888. — Год. 7. — XXIII. — С. 24;

 21. ЦДІА України. — Ф. 51. — Оп. 3. — Спр. 8826 "Указ Анни Іоа-нівни про вирішення окремих питань управління Лівобережною Україною") П. 4-5;

 22. Щербак В.О., Історія українського козацтва: нариси у 2 т. Редкол: Смолій (відп. Ред) та інші. – Київ.: Вид.дім „Києво-Могилянська академія", 2006р, Т.1. – 800 с.

1 Щербак В.О., Історія українського козацтва: нариси у 2 т. Редкол: Смолій (відп. Ред) та інші. – Київ.: Вид.дім „Києво-Могилянська академія", 2006р, Т.1. – 800 с.

2 Щербак В.О., Історія українського козацтва: нариси у 2 т. Редкол: Смолій (відп. Ред) та інші. – Київ.: Вид.дім „Києво-Могилянська академія", 2006р, Т.1. – 800 с.

3 Щербак В.О., Історія українського козацтва: нариси у 2 т. Редкол: Смолій (відп. Ред) та інші. – Київ.: Вид.дім „Києво-Могилянська академія", 2006р, Т.1. – 800 с.

4 Щербак В.О., Історія українського козацтва: нариси у 2 т. Редкол: Смолій (відп. Ред) та інші. – Київ.: Вид.дім „Києво-Могилянська академія", 2006р, Т.1. – 800 с.

5 Пасічник М. С. Історія України : державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи : навч. посіб. – 2-е вид., стер. / М. С. Пасічник – К. : Знання, 2006. – 735 с.

6 Литвин В. Тисяча років сусідства і взаємодії / НАН України. Ін-т історії України ; відп. ред. В. Смолій / В. Литвин. – К., 2002. – 133 с.

7 Інститут Рукописів Центральної Національної Бібліотеки України ім. Вернадського. — Ф. I. — Спр. 60341 "О смерти Д. Апостола". — 3 арк; Центральний Державний Історичний Архів України (м. Київ). — Ф. 51. — Оп. 3. — Спр. 8826 "Указ Анни Іоанівни про вирішення окремих питань управління Лівобережною Україною") П. 4-5

8 Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині XVII-XVIII ст.: кордони, населения, право. — К., 1996. — С. 163

9 Інститут Рукописів Центральної Національної Бібліотеки України ім. Вернадського. — Ф. I. — Спр. 60341 "О смерти Д. Апостола". — 3 арк; Центральний Державний Історичний Архів України (м. Київ). — Ф. 51. — Оп. 3. — Спр. 8826 "Указ Анни Іоанівни про вирішення окремих питань управління Лівобережною Україною") П. 4-5

10 Гуржій О. Вказана праця. — С. 163, 165

11 Російський державний архів давніх актів, м. Москва (Далі: РДАДА). — Ф. 248. — Кн. 1144. — Арк. 86-87

12 Кульчицький В. С. Кодекс українського права 1743 року // Право України. — 1994. — № 9. — С.

13 Теличенко И. В. Очерк кодификации малороссийского права до введения Свода законов //КС. — 1888. — Год. 7. — XXIII. — С. 24

14 ЦДІА України. — Ф. 51. — Оп. 3. — Спр. 8826 "Указ Анни Іоа-нівни про вирішення окремих питань управління Лівобережною Україною") П. 4-5

15 Грушевський М. С. Илюстрированная история украинского народа. — К.: Левада, 1996. — С. 264

16 Теличенко И. В. Очерк кодификации малороссийского права до введения Свода законов //КС. — 1888. — Год. 7. — XXIII. — С. 24

17 Щербак В.О., Історія українського козацтва: нариси у 2 т. Редкол: Смолій (відп. Ред) та інші. – Київ.: Вид.дім „Києво-Могилянська академія", 2006р, Т.1. – 800 с.

18 Новий довідник : Історія України : / упоряд. С. Крупчан [та ін.]. – К. : Казка, 2005. – 736 с.

19 Н. Яковенко. Нарис історії України з найдавніших часів до к. 18 ст. — К.: Генеза, 1997. — С. 285.

20 Новий довідник : Історія України : / упоряд. С. Крупчан [та ін.]. – К. : Казка, 2005. – 736 с..

21 Білоцерківський В. Я. Історія України : навч. посіб. / В Я. Білоцерківський. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 536 с.

22 Бойко О. Д. Історія України : навч. посіб. – Вид. 3-е, виправл., доповнене / О.Д. Бойко. – К. : Академвидав, 2006. – 688 с.

23 Полное собрание законов Российской империи (Далі: ПСЗ). — Т. ІХ. — 6837 "О назначении одного из великороссиян при 12 малороссийских депутатах, отправленнх в Москву для сочинения Свода и Уложения из Малороссийских законов". — С. 604

24 Бойко О. Д. Історія України : навч. посіб. – Вид. 3-е, виправл., доповнене / О.Д. Бойко. – К. : Академвидав, 2006. – 688 с..

25 Н. Яковенко. Нарис історії України з найдавніших часів до к. 18 ст. — К.: Генеза, 1997. — С. 285.

26 Кульчицький В. С. Кодекс українського права 1743 року // Право України. — 1994. — № 9. — С. 28


 
 

Цікаве

Загрузка...