WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Право соціального забезпечення - Курсова робота

Право соціального забезпечення - Курсова робота

Право на державну соцiальну допомогу мають iнвалiди з дитинства i дiти-iнвалiди віком до 18 pоків.

Iнвалiдам з дитинства та дiтям-iнвалiдам, якi мають одночасно право на державну соцiальну допомогу вiдповiдно до Закону України "про державну соцiальну допомогу iнвалiдам з дитинства та дiтям-iнвалiдам", на пенсiю та на державну соцiальну допомогу вiдповiдно до Закону України "Про державну соцiальну допомогу особам, якi не мають права на пенсiю, та iнвалiдам", призначається за вибором iнвалiдiв з дитинства (законних представникiв iнвалiдiв з дитинства, визнаних недiездатними, та дiтей-iнвалiдiв) один iз зазначених видiв виплат, При цьому якщо iнвалiд з дитинства або дитинаiнвалiд мае право на пенсiю у зв'язку з втратою годувальника i державну соцiальну допомогу вiдповiдно до Закону України "про державну соцiальну допомогу iнвалiдам з дитинства та дiтям-iнвалiдам", цi виплати призначаються одночасно,

Державна соцiальна допомога призначається:

iнвалiдам з дитинства I групи разом з надбавкою на догляд - 150 % прожиткового мінімуму для осiб, якi втратили працездатнiсть;

iнвалiдам з дитинства ІІ групи - 80% прожиткового мінімуму для осiб, якi втратили працездатнiсть;

iнвалiдам з дитинства ІІІ групи - 60% прожиткового мінімуму для осiб, якi втратили працездатнiсть;

дiтям-iнвалiдам віком до 18 pоків - 70% прожиткового мінімуму для осiб, якi втратили працездатнiсть.

3 1 сiчня 2006 року розмip призначеної державної соцiальної допомоги дiтям-iнвалiдам, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, збiльшений на 50%.

Для призначення державної соцiальної допомоги iнвалiдам з дитинства i дiтям-iнвалiдам подаються тaкi документи:

заява;

паспорт або в разi його відсутностi iнший документ, що може засвiдчувати особу, яка подає заяву;

довідка про присвоєння iдентифiкацiйного номера єдиного державного реєстру фiзичних осiб;

оригiнал та копiя свiдоцтва про народження дитини-iнвалiда;

довідка про мiсце проживання iнвалiда з дитинства або дитини-iнвалiда чи •копiя паспорта iнвалiда з дитинства або дитини-iнвалiда з вiдомостями про постiйне мiсце проживання;

довідка про мiсце проживання батькiв, усиновителiв, опікунa, пiклувальника, який подав заяву, чи копiя паспорта з вiдомостями про постiйне мiсце проживання.

Iноземцi та особи без громадянства додатково подають копiю посвiдки на постiйне або тимчасове проживання.

Заява про призначення державної соцiальної допомоги подається iнвалiдом з дитинства до органу працi та соцiального захисту населення за мiсцем постiйного проживання або за мiсцем фактичного проживання, при умовi подання довiдки про неодержання цiєї допомоги в opгaни працi та соцiального захисту населення за мiсцем постiйного проживання.

Заява про призначення державної соцiальної допомоги iнвалiду з дитинства, який визнаний недiєздатним, а також на дитину-iнвалiда подається одним iз батькiв, усиновителiв, oпікуном, пiклувальником за мiсцем постiйного проживання або за мiсцем фактичного проживання особи, яка подає заяву, при умовi подання довiдки про неодержання цієї допомоги в opгaнi працi та соцiального захисту населення за мiсцем постiйного проживання.

Якщо один з батькiв, усиновителiв постiйно проживає за iнакшою адресою, нiж дитина-iнвалiд, то разом iз зая вою він подає довiдку органу працi та соцiального захисту населення про те, що другий з батькiв, усиновителiв не отримує державну соцiальну допомогу на дитину-iнвалiда за мiсцем свого постiйного проживання.

Якщо з заявою звертається опiкун або пiклувальник, то подається також копiя рiшення про встановлення опiки чи пiклування.

Переведення iнвалiда з дитинства чи дитини-iнвалiда з пенсiї або з державної соцiальної допомоги, призначеної (згiдно з Законом України "про державну соцiальну допомогу особам, якi не мають права на пенсiю, та iнвалiдам", на державну соцiальну допомогу вiдповiдно до Закону України "про державну соцiальну допомогу iнвалiдам з дитинства та дiтямiнвалiдам" здiйснюється на пiдставi заяви, При цьому державна соцiальна допомога призначається з дня звернення за нею.

Виплата призначеної державної соцiальної допомоги iнвалiдам з дитинства та дiтям-iнвалiдам здiйснюється з урахуванням суми виплаченої пенсії або державної соціальної допомоги, призначеної вiдповiдно до Закону України "про державну соцiальну допомогу особам, якi не мають права на пенсiю, та iнвалiдам".

До документiв, необхiдних для призначення державної соцiальної допомоги, додається довiдка-атестат про припинення виплати ранiше призначеної пенсiї або державної соцiальної допомоги згiдно iз Законом України "про державну соцiальну допомогу особам, якi не мають права на пенсiю, та iнвалiдам" та витяг з акта огляду медико-соцiальної експертизи чи медичний висновок закладу охорони здоров'я, якi вилучаються з пенсiйної справи одержувача пенciї (у пенсiйнiй справi залишаеться завiрена у встановленому порядку копiя медичного документа) або з справи одержувача державної соцiальної допомоги згiдно iз Законом України "про держав ну соцiальну допомогу особам, якi не мають права на пенсiю, та iнвалiдам".

НАДБАВКИ НА ДОГЛЯД

Надбавка на догляд за iнвалiдом з дитинства І групи, встановлюється у розмiрi 50% прожиткового мінімуму для осiб, якi втратили працездатнiсть.Одиноким iнвалiдам з дитинства ІІ i ІІІ груп, якi за висновком медикосоцiальної експертної комiciї потребують постiйного стороннього догляду, встановлюється надбавка на догляд за ними в розмiрi 15 вiдсоткiв прожиткового мінімуму для осiб, якi втратили працездатнiсть. Надбавка на догляд одинокому iнвалiду з дитинства ІІ або ІІІ групи призначається на підставі його заяви (або законного представника про призначення цiєї надбавки до державної соцiальної, допомоги де повiдомляється про відcутність працездатних родичiв, зобов'язаних за законом його утримувати (незалежно від мiсця їх проживання), а також додатково подається довідка про склад ciм'ї, видана уповноваженим органом за мiсцем проживання, а також висновок медико-соцiальної експертної комісії, де зазначено, що iнвалiд потребує постiйного стороннього догляду,

Надбавка на догляд за дитиною-iнвалiдом установлюється в розмiрi:

на дитину-iнвалiда віком до 6 років - 50 відсотків прожиткового мінімуму для дiтей віком до 6 років,

на дитину-iнвалiда віком від 6 до 18 років - 50 відсотків прожиткового мінімуму для дiтей Віком Від 6 до 18 років.

Надбавка на догляд за дитиною-iнвалiдом віком до 18 років призначається одному з батькiв, усиновителiв, опікунів, пiклувальнику, якi не працюють i фактично здiйснюють догляд за дитиною-iнвалiдом, одинокiй мaтepi (одинокому батьку) надбавка на догляд за дитиною-iнвалiдом призначається незалежно від факту роботи.

Для призначення надбавки на догляд за дитиноюiнвалiдом одному з непрацюючих батькiв, усиновителiв, опікунів, пiклувальнику, якi фактично здiйснюють догляд за дитиною-iнвалiдом, додатково до Документів, що подаються для призначення державно', соцiальної до помоги iнвалiдам з дитинства i дiтям-iнвалiдам, подаються:


 
 

Цікаве

Загрузка...