WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Право націй на самовизначення та створення власних держав - Курсова робота

Право націй на самовизначення та створення власних держав - Курсова робота

Література

 1. Барсегов Ю. Право на самоопределение — основа демократического разрешения межнациональных проблем. — Єреван, 1989.

 2. Берлін І. Культурне самовизначення та неагресивний націоналізм // Мала енциклопедія етнодержавознавства / за ред. Ю. Римаренка. — К., 1996.

 3. Бочковський О. Наука про націю та її життя. — Нью-Йорк, 1958.

 4. Бурдье П. Социальное пространство й генезис "классов" // Бурдье П. Социология политики. — М., 1993.

 5. Гердер Й.-Г. Идеи к философии истории человечества. — М., 1947.

 6. Дністрянський С. Нова держава. — Відень-Прага, 1923.

 7. Енгельс Ф. Про розклад феодалізму і утворення національних держав // Маркс К., Енгельс Ф. Твори. — К., 1964. — Т. 21.

 8. Іванченко І. Етнічний сепаратизм // Мала енциклопедія етнодержавознавства.

 9. Картунов О. Велика Французька революція // Мала енциклопедія етнодержавознавства.

 10. Княжинський А. Дух нації. Соціологічно-психологічна студія. — Нью-Йорк — Філадельфія — Мюнхен, 1959.

 11. Копейчиков В., Селіванов В. Автономізація // Мала енциклопедія етнодержавознаства.

 12. Крылов А. Сепаратизм в странах Востока, — М., 1992.

 13. Крылов А. Сепаратизм: истоки й тенденции развития. — М., 1990.

 14. Левинський В. Народність і держава. — Київ—Відень, 1919.

 15. Ленін В. Підсумки дискусії про самовизначення // Ленін В. Повне зібрання творів. — К., 1972. — т.ЗО.

 16. Лисяк-Рудницький І. Формування українського народу і нації // Лисяк-Рудницький І. Історичні есе: у 2-х т. — К., 1994. — т. 1.

 17. Манелис Б. Проблема суверенитета й ее значение в совремешшх условиях. — Ташкент, 1964.

 18. Маруховська О. Автономія в унітарній державі (сутність і ознаки) // Мала енциклопедія етнодержавознавства.

 19. Мелащенко В. Основи конституційного права України. — К., 1995.

 20. Махновський М. Самостійна Україна. — К.—Львів, 1991.

 21. Моріч А. Спроба нового підходу до історичного дослідження національних меншин в Австрії // Етнічні меншини Східної та Центральної Європи. Компаративний аналіз та перспективи розвитку / за ред. В. Євтуха, А. Зуппана. — К., 1994.

 22. Павленко Ю. Етнос та соціодинаміка національної культури //Онтологічні проблеми культури/ за ред. Є. Бистрицького. — К., 1994.

 23. Права человека. — М., 1990.

 24. Рабинович П. Національна держава // Мала енциклопедія етнодержавознавства.

 25. Ратнеръ М. Предісловіе // Шпрингеръ О. Національная проблема (Борьба національностей въ Австріи). — СПб., 1909.

 26. Ребет Л. Теорія нації. — Мюнхен, 1955.

 27. Римаренко Ю. Громадянське суспільство і національна сфера. // Етнонаціональний розвиток України / за ред. І. Кураса та Ю. Римаренка. — К., 1993.

 28. Римаренко Ю. Громадянське суспільство і національна сфера // Мала енциклопедія етнодержавознавства.

 29. Розумний М. Справа честі. — К., 1995.

 30. Сміт Е. Національна ідентичність. — К., 1994.

 31. Старосольський В. Теорія нації. — Відень, 1922.

 32. Субтельний О. Україна: історія. — К., 1991.

 33. Усенко І. Самостійність // Мала енциклопедія етнодержавознавства.

 34. Хабермас Ю. Гражданство й национальная идентичность // Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. — М., 1995.

 35. Чотири Універсали. — К., 1990.

 36. Шевченко О. Історія держави і права зарубіжних країн. — К., 1994.

 37. Шелухин С. Україна — назва нашої землі з найдавніших часів. — Прага, 1936.

 38. Шкляр Л. Субнація // Мала енциклопедія етнодержавознавства.

 39. Бекіров Н. За правом на самовизначення // Політика і час. — 1995. — N0 5.

 40. Білинський А. Народ, нація, держава // Віче. — 1994. — № 9.

 41. Гейзінга Й. У тіні завтрашнього дня // Універсум. — 1996. — № 1-2.

 42. Геллнер Э. Нации й национализм // Вопросы философии. — 1989. — N0 7.

 43. Додонов Р. Некоторые аспекти Этатического подхода к определению понятия "нация" // Константы. — 1995. — № 1.

 44. Егберт Я. Виникнення нової системи національних держав // Мала енциклопедія етнодержавознавства.

 45. Зейну А. Самоопределение народов в контексте обострения межнациональньїх отношений // Социально-политический журнал. — 1992. — № 9.

 46. Зенгхаас Д. Етнічні конфлікти: причини та шляхи розв'язання // Політологічні читання. — 1994. — № 2.

 47. Каспэ С. Национализм й космополитизм в современном мире // Свободная мьюль. — 1993. — № 4.

 48. Нагорна Л. Парадигми геополітики і пастки етноетики: українсько-російський контекст // Віче. — 1995. — № 9.

 49. Нагорна Л., Савельєв В. Сучасні етнічні процеси у контексті конфліктології // Український історичний журнал. — 1993. — № 9.

 50. Пархоменко Т. Сепаратизм і справедливість // Політика і час. — 1995. — № 6.

 51. Ребкало В. Національна держава: суверенітет і соціальний обов'язок // Політологічний вісник. — 1994. — Вип. 2.

 52. Рудакевич О. Суверенітет української нації — головна політична проблема посткомуністичної України // Розбудова держави. — 1996. — N0 5.

 53. Свідзинський А. Українська національна ідея та шляхи її втілення // Універсум. — 1996. — № 11-12.

 54. Тишков В. Об идее нации // Общественные науки. — 1990. — № 4.

 55. Тишков В. О природе этнического конфликта // Свободная мысль. — 1993. — № 4.

 56. Трохимчук С. Геополітичні уроки XX століття // Універсум. — 1996. — № 1-2.

 57. Федотов Г. Доля імперій // Сучасність. — 1993. — № 1.

 58. Хайек Ф. Дорога к рабству // Новый мир. — 1991. — № 7.

 59. Політична думка. — 1995. — № 2-3.

 60. Проценко О., Чепинога В. Походження свободи. — К.., 1996

1 "Національні взаємини є дуже типовим явищем новочасного громадського життя", зазначав видатний український націолог О. І. Бочковський. На його думку, "завданням націології є з"ясувати, як нарід, що постав і зформувався в попередній історичній фазі, перетворився на модерну націю, як героя сучасної історії". (Бочковський О. І. Вступ до націонології. Мюнхен, 1991-92, с. 14, 97). Обгрунтування вирішальної ролі націй в історичному процесі в нову добу дається також у працях професора Гарвардського університету (США) Романа Шпорлюка: R. Szporluk. Communism and Nationalism. Karl Marx versus Friedrich List. - New York, Oxford, 1991; Р. Шпорлюк. Українське національне відродження в контексті Європейської історії кінця XVIII - початку XIX ст. // Україна. Наука і культура. Вип. 25. - К., 1991. С. 159-167.

2 H. Seton-Watson. Nations and States. A Inquiry into the Origins of Nations and the Politics of Nationalism. Boulder (Colo.), 1977. p.5.

3 Критичний огляд подібних інтерпретацій див.: Я. Грицак. Чи прийшов час для Сови Мінерви? // Сучасність. 1993. № 4. С.159-165.

4 Див.: Г. Дацюк. Княгиня в царстві духу // Голос України. 1991. 10 грудня.

5 О. Мотиль. Держава і нація // Quo vadis, Україно? - Одеса: Маяк, 1992. с.92.

6 Cеред праць останніх років див.: Грицак Я. Українське національне відродження: тяглість і перервність традицій // Зустрічі. 1991. №2; Зварич Р. Філософічні основи українського націоналізму // Державність. 1992. №1 (4); Петрів В. Походження українського народу. - К., 1992; Українська душа - К., 1992; Шкляр Л. Е. "Этнос. Культура. Личность. (Философского-методологические вопросы исследования. - К., 1992.

7 В. Старосольський "Теорія нації"; ст. 68

8 Див.: А. Киви. Власть либо сильна, либо терпит крах. // Известия. 27 сентября 1991 г.

9 Див. газета "Русский порядок" 21 травня 1993 року.


 
 

Цікаве

Загрузка...