WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Право інтелектуальної власності - Курсова робота

Право інтелектуальної власності - Курсова робота

Задача 1

На Петриківському підприємстві майстром Шуміною було розроблено нову модель таці. У зв'язку з наступним запуском моделі у виробництво виникло питання про необхідність забезпечення охорони прав підприємства та майстра-художника Юридична фірма надала консультацію стосовно того, що найкращим засобом було б визнання цієї моделі промисловим зразком, але одержати патент на таке рішення неможливе через те, що художньо-конструктивне вирішення зовнішнього вигляду виробу не має промислової придатності, оскільки передбачає ручний розпис кожного виробу.

Дайте характеристику промислової придатності як ознаки патентоздатності промислового зразка.

В чому полягає відмінність між корисною моделлю та промисловим зразком?

Чи вірною є консультація, надана юридичною фірмою?

Рішення:

Третім критерієм патентоздатності є придатність для промислового використання.

Відповідно до ст.7 (8) Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" винахід визнають придатним для промислового використання, якщо його можна використати у промисловості або в іншій сфері діяльності.

Патентоздатний винахід має бути придатний для використання із практичною метою. Рішення, що пропонують, не може бути суто теоретичним. Якщо винахід стосується виробу або частини виробу, має існувати можливість виготовлення цього виробу, а якщо стосується процесу (способу) або частини процесу (способу) - можливість реалізації цього процесу, чи, як зазвичай кажуть, застосування на практиці.

Зв'язок між придатністю для промислового використання та рівнем техніки й датою встановлення пріоритету. На відміну від новизни та винахідницького рівня критерій придатності для промислового використання прямо не пов'язаний законом із рівнем техніки і датою встановлення пріоритету. Разом із тим такий зв'язок існує, хоча підхід до використання відомих знань, охоплюваних поняттям "рівень техніки", зовсім інший.

Якщо з погляду новизни та винахідницького рівня заявлений винахід не має повторювати те, що містить рівень техніки, або слідує з нього, тобто обов'язково має вийти за межі рівня техніки, то при перевірці придатності для промислового використання для оцінки достатності наявних у заявці відомостей може бути залучене тільки те, що вже увійшло до рівня техніки.

Якщо з'ясується, що наявних у заявці відомостей із врахуванням відомих знань недостатньо і здійснення розробки можливе лише за допомогою відомостей, відсутніх у рівні техніки і вперше поданих лише в додаткових матеріалах, то такі матеріали підтверджують невідповідність винаходу в тому вигляді, у якому його було заявлено й описано, вимозі придатності для промислового використання.

Відмінність придатності для промислового використання від новизни та винахідницького рівня. На відміну від ознак новизни та винахідницького рівня, які може винахід втратити, ознака придатності для промислового використання, навпаки, може в даний момент бути відсутньою, а потім з'явитися. У таких умовах доцільне чітке визначення дати, на яку встановлюють новизну та винахідницький рівень винаходу, і недоцільна жорстка регламентація моменту визначення придатності для промислового використання.

Відповідність заявленого винаходу вимозі придатності для промислового використання. Оцінка відповідності заявленого винаходу вимозі придатності для промислового використання включає перевірку на таку сукупність умов:

засіб призначений для використання у промисловості, сільському господарстві, охороні здоров'я та інших галузях діяльності;

щодо заявленого винаходу в тому вигляді, у якому він представлений у незалежному пункті прийнятої до розгляду формули винаходу, підтверджена можливість його здійснення за допомогою описаних у заявці або відомих до дати встановлення пріоритету засобів і методів;

засіб, що втілює заявлений винахід при його здійсненні, здатний забезпечити передбачуваний заявником технічний результат.

ЦК не містить визначення поняття "корисна модель", а лише перераховує умови її патентоздатності. Згідно зі ст.460 (1)"корисна модель вважається придатною для набуття права інтелектуальної власності на неї, якщо вона, відповідно до закону, є новою і придатною для промислового використання".

Відповідно до ст.7 (2) Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" корисна модель вважається придатною для набуття права на неї, якщо вона є новою і придатною для промислового використання.

Корисною моделлю є результат творчої діяльності людини в галузі технології, пов'язаний із конструктивним використанням пристрою. Як корисні моделі охороняють нові і промислово застосовні рішення. Промислова придатність корисної моделі має бути такою самою, як і промислова придатність винаходу.

Глава 39 "Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок" ЦК не містить визначення поняття "корисна модель", а лише перераховує умови її патентоздатності. Згідно зі ст.460 (1)"корисна модель вважається придатною для набуття права інтелектуальної власності на неї, якщо вона, відповідно до закону, є новою і придатною для промислового використання".

Відповідно до ст.7 (2) Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" корисна модель вважається придатною для набуття права на неї, якщо вона є новою і придатною для промислового використання.

Корисною моделлю є результат творчої діяльності людини в галузі технології, пов'язаний із конструктивним використанням пристрою. Як корисні моделі охороняють нові і промислово застосовні рішення. Промислова придатність корисної моделі має бути такою самою, як і промислова придатність винаходу.

Корисна модель близька до винаходу. Раніше поняття корисної моделі охоплювалося поняттям винаходу. Тепер це окремі об'єкти патентного права. Якщо до винаходу належать продукти, способи і використання відомих рішень за новим призначенням, то до корисних моделей - конструктивне використання пристрою.

Корисні моделі відрізняють від винаходів передусім два аспекти: корисна модель не повинна мати винахідницький рівень; максимальний рівень охорони, передбачений законодавством, менший за строк охорони винаходів.

Відрізняються корисні моделі і від промислових зразків. Корисна модель - це внутрішнє розташування елементів, з яких складається сам пристрій, та зв'язок між ними. Промисловий зразок є зовнішньою формою промислового виробу (пристрою).

Із вищесказаного випливає, що консультація юридичної фірми є правильною.

Задача 2

Працівники технологічної лабораторії НДІ сільського господарства Петренко та Кучеренко у встановленому законом порядку визнані авторами винаходу - нового хімічного засобу для боротьби із шкідниками рослин, що був ними розроблений під час роботи в лабораторії. В суд надійшли позови від завідувача лабораторії Іванченка та співробітника цієї ж лабораторії Грищенка, які вимагати включення їх до числа співавторів. В позовній заяві Іванченка зазначалося, що ним як завідувачем лабораторії здійснювалося загальне керівництво всіма дослідами, які і завершилися створенням нової речовини. В позові Грищенко зазначалося, що саме він підказав Петренку і Кучеренку головну ідею винаходу, оскільки саме він провів велику роботу з пошуку та аналізу аналогів винаходу, результати якої він передав відповідачам.

Чи підлягають задоволенню позовні вимоги?

Рішення:

Якщо у створенні об'єкта патентного права брали участь кілька фізичних осіб, всі вони вважаються його авторами.

Підставою для виникнення співавторства є спільна творча праця кількох осіб, втілена у вирішенні задачі. Співавторство може виникати протягом усього творчого шляху, мати найрізноманітніші форми - необхідно лише, щоб кожний зі співавторів зробив свій творчий внесок у спільну роботу.

Співавторами не визнають осіб, які надали автору тільки технічну, організаційну або матеріальну допомогу, а також осіб, які здійснювали лише загальне керівництво розроблюваними темами, але не брали творчої участі у створенні винаходу, корисної моделі, промислового зразка.

У деяких випадках навіть творча участь у спільній роботі над пропозицією є недостатньою підставою для співавторства. Так, постановка задачі (формування винахідницького задуму) і одержання проміжних результатів є складовими частинами творчого процесу, але відносин співавторства не породжують.

Спільну творчу діяльність, що призводить до співавторства, можна здійснювати на підставі попередньої угоди між всіма учасниками творчого процесу про об'єднання зусиль для вирішення конкретної задачі. Разом із тим для виникнення співавторства досить самого об'єктивного факту того, що винахід, корисна модель чи промисловий зразок створені внаслідок творчих зусиль кількох осіб.


 
 

Цікаве

Загрузка...