WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Права і свободи особистості - Курсова робота

Права і свободи особистості - Курсова робота

Виходячи із пріоритету загальнолюдських цінностей, загальновизнаних принципів міжнародного права Верховна Рада України прийняла закон, відповідно до якого ув'язнені і відповідним чином ратифіковані Україною міжнародні договори становлять сьогодні нерозривну частку національного законодавства України.

Наступним етапом створення Української демократичної держави, що нерозривно пов'язана із процесами відновлення юридичної бази захисту прав і воль громадян з'явилося прийняття нової Конституції України (28 липня 1996 року). Яскравою рисою Конституції є її соціальна спрямованість, орієнтація на людину як на вищу соціальну цінність суспільства. І оскільки Конституція є основним нормативним актом, що визначає правове положення особистості в Україні, то я зупиняюся на короткій її характеристиці.

У новій Конституції України значно розширений перелік прав і воль людини, насамперед за рахунок включення в неї прав і воль, закріплених міжнародно-правових актах. Істотно новими є: права людини на повагу її достоїнства (ст. 23); право вільно збирати, використовувати, поширювати інформацію з свого вибору (ст. 34); право на безпечну для життя й здоров'я навколишнє середовище (ст. 50) і ін.. Також у Конституції не тільки збільшений обсяг прав і воль, але й посилені їхні гарантії, наприклад у випадку безробіття або незаконного звільнення.

Але слід зазначити, що необхідною умовою ефективності реалізації конституційних прав і воль громадян є органічне уплітання правового механізму, чого немає на Україні, тому турбота про людину - це гасло, а в дійсності права й свободи особи в Україні ущемляються.

Висновок

При дослідженні теми права і свободи особи, розглянувши різні точки зору із приводу поняття особистості, що поняття особистість використовується для розкриття взаємин людини в суспільстві і особистість - член суспільства, характеризующийся сукупністю і утримуванням різноманітних відносин які визначають її положення в суспільстві, а правове положення особистості нормативно всю життєдіяльність особистості в суспільстві, що означає, що народу із правами й волею, особистість має і обов'язки, за невиконання яких наступає юридична відповідальність.

Також немаловажну роль в існуванні особистості грає держава, вона виступає від імені суспільства і надає кожній особистості права й волю, а так же покладає обов'язки, у той час і сама несе певні обов'язки стосовно особистості. Від характеру правління, політики, режиму держави залежить правове положення особистості. Але не можна сказати, що держава дає права і свободу особі, як "дарунок", держава тільки констатує вже встановлені закономірності.

Основними проблемами в співвідношенні держави і особистості я б назвала:

 1. взаємну відповідальність держави і особистості;

 2. гармонічне з'єднання інтересів держави і особистості;

 3. розширення прав і воль громадян, підвищення їхньої соціальної активності і самовизначення дисципліни при виконанні обов'язків;

 4. законність цих відносин.

І всі ці проблеми можуть бути дозволені тільки при побудові правової держави, тільки при встановленні реального механізму дії правового положення особистості, чого не вистачає на даному етапі побудови правої держави в Україні.

Список використаної літератури:

 1. Конституція України

 2. Загальна декларація прав людини

 3. Міжнародний пакт про економічні, соціальні й культурні права

 4. Міжнародний пакт про цивільні й політичні права

 5. Витрук Н.В. Правовий статус особистості в СССР-М.: Юрид.літ. 1978

 6. Дюрегин И.Я. Громадянин і закон - М: Юрид. літ.. 1991

 7. Кучинский В.А. Особистість, воля, право. - М.: Юрид. літ. 1978

 8. Лукашева Е.А. Право, мораль,особистість. - М.: Юрид. літ. 1986

 9. Лазарєв В.В. Загальна теорія права й держави. - М. Юрист..1994

 10. Марченко М.Н. Теорія держави й права. к. лек. - М.: МГУ. 1996

 11. Матузов Н.И. Особистість. Права. Демократія. Теоретичні проблеми суб'єктивного права. - Саратов. 1972

 12. Настюк М. Правознавство. - Львів: Свит. 1995

 13. Рабинович П. Правознавство: терміни, афоризми, приповідки.- Л.1995

 14. Сурилов О.В. Теорія держави й права: учеб. пособ. - Київ. 1989

 15. Шмельова Г. Юридичний механізм забезпечення прав людини//Право України. 1994№ 10

 16. // Держава й право № 4.: 1993 Захист прав людини в об'єднаній Європі.

P.S.

В Одеській області відкритий Міжнародний комітет захисту прав людини. Комітет готовий відстоювати й захищати права кожного, хто став жертвою в руках беззаконня. Комітет буде домагатися, щоб кожний, що зазіхнув на Ваші права й волі, незважаючи на його державний статус, соціальний стан і політичну приналежність, ніс повну відповідальність перед законом.

Його основні напрямки діяльності:

 1. надання правової допомоги особам, яким вона потрібна, в області українського, європейського й світового правозахисного законодавства;

 2. поширення серед населення ідей, викладених у Декларації прав людини й ін.. міжнародних документах правозахисного втримування;

 3. сприяння гуманізму умов утримування підлітків і дорослих у місцях виконання покарання;

 4. захист невід'ємних прав громадян України й громадян інших держав;

 5. участі в міжнародних акціях і довгострокових проектах, пов'язаних з питаннями захисту прав людини;

 6. реалізація постійної програми по наданню матеріальної допомоги;

 7. установи засобів масової інформації, видання книг, журналів, листівок, буклетів і т.п. з метою поширення ідеї й реальних дій організації, також надання населенню світової інформації з питань прав людини;

У своїй діяльності комітет керується Конституцією України, законами нашої держави, указами Президента України й Кабінету Міністрів. Насамперед, комітет проводить роз'яснювальну роботу щодо Загальної декларації прав людини.

1 В.А. Кучинский Особистість, воля, право - М.: Юрид. Літ. 1986.ст.54

2 . М.Н. Марченко Теорія держави й права: Курс лекцій.- М.: МГУ, 1996-З. 152-154

3 Матузов Н.И. Особистість. Права. Демократія. Теоритические проблеми суб'єктивного права. -Саратов, 1972.с189

4 Сурілов О.В. Теорія держави й права: навчальна допомога. - Київ,1989.С.-395-397

5 Лазарев В.В. общая теория права и государства.-М.:Юрист.-1994.С.-153

6 Сурилов О.В. Теория государства и права: учебное пособие-Киев.-1989.с.-392-396

7 Лазарев В.В. Общая теория права и государства. –М: Юрист.-1994.С.151-153

8 Марченко М.Н. Теория государства и права.- М.: МГУ.-1996.С.187-200

9 Настюк М. Правоведение.-Львов: Свит.-1995.С.159-160

10 Рабинович П. Правоведение: термины, афоризмы, присказки.-Львов.1995.с.270

11 Е.А. Лукашева. Право, мораль, личность.-М: Юрид.лит.1986.С.74-76

12 Ю.С. Шемчиученко. Юридический словарь-справочник.-Фелина: Киев.1996.С.427

13 П. Рабинович Правоведение: термины, афоризмы, присказки.-Львов.: Свит.-1995.с. 75

14 Ю.С. Шемчиученко. Юридический словарь-справочник.-Фелина: Киев.1996.С.400

15 Лазарев В.В. Общая теория права и государства. –М: Юрист.-1994.С.397-398

16 Марченко М.Н. Теория государства и права.- М.: МГУ.-1996.С. 394

17 Г. Шпелева. Юридический механизм обеспечения прав человека// право Украины, 1994.№ 10.с. 49-51

18 Марченко М.Н. Теория государства и права.- М.: МГУ.-1996.С. 394

19 Юридический справочник.-Киев:Фемина.1996.с.736

20 //Государство и право. 1993 № 4.с.34-36


 
 

Цікаве

Загрузка...