WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків - Курсова робота

Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків - Курсова робота

Для подальшого розвитку інноваційної інфраструктури слід вдосконалити Закон України „Про інноваційну діяльність" у частині здійснення експертизи інноваційних проектів та умов надання підприємству статусу інноваційного. На часі завершення формування нормативно-правової бази з питань законодавчого забезпечення функціонування інноваційних небанківських фінансових інститутів.

Використана література

  1. Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків: Закон України від 16.07.1999 // ВВР, 1999, № 40, ст.363. (зі змінами та доповненнями).

  2. Положення про порядок розгляду і реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічного парку: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 грудня 1999 р. № 2311 // ВВР, 2000, № 2, С. 238.

  3. Денисюк В. А. Стан та перспективи міжнародного трансферу технологій в Україні: Материалы международной научно-практической конференции "Рынок технологий, проблемы и пути решения". К.: УкрИНТЭИ, 2002. С.130-140.

  4. Денисюк В.А., Соловьев В.П. Факторы межгосударственного научно-технологического сотрудничества в инновационной стратегии развития экономики Украины // Наука та наукознавство. 2001. №4. С.3-15.

  5. Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1983.

  6. Андреєв В.О., Андрющенко Т.О. та ін. Результати програми розвитку бізнес-інкубаторів в Україні / Розвиток науково-технологічних парків та інноваційних структур інших типів: Україна і світовий досвід. Львів, ЛвЦНТЕI, 2002. С.41-46.

  7. Галенко I.В. Модель інноваційної структури на базі елементів військового потенціалу // Проблеми науки. 2003. №5. С.44-48.

  8. Макагон Ю.В., Медведкин Т.С.Подходы к формированию инновационных преимуществ экономики Украины / Розвиток науково-технологічних парків та інноваційних структур інших типів: Україна і світовий досвід. Львів, ЛвЦНТЕI, 2003. С.18-23.

Додаток 1

З А Я В А

про розгляд інвестиційного (інноваційного) проекту _____________________

__________________________________________________________________

(назва проекту)

Технологічний парк (його учасник, дочірнє та спільне підприємство)

__________________________________________________________________

(найменування юридичної особи,

__________________________________________________________________

її адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери телефонів,

__________________________________________________________________

телефаксу, найменування установи обслуговуючого банку,

__________________________________________________________________

номери рахунка, телефонів установи банку)

Інвестор __________________________________________________________

__________________________________________________________________

Розмір інвестицій __________________________________________________

Вид інвестицій _____________________________________________________

Термін реалізації проекту ___________________________________________,

у тому числі: проведення наукових досліджень _________________________

_________________________________________________________________

ДКР та ДТР ______________________________________________________,

підготовка дослідного виробництва та випуск дослідних партій

інноваційної продукції_____________________________________________

________________________________________________________________,

організація та виробництво інноваційної продукції______________________

________________________________________________________________,

інше _____________________________________________________________

(розшифрування)

Найменування продукції (робіт, послуг) _______________________________

Річний обсяг виробництва ___________________________________________

Ринки збуту ______________________________________________________

Обсяг експорту ___________________________________________________

Виконавець проекту _______________________________________________

_________________________________________________________________

Керівник _____________________ _______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

МП "___" _____________200 р.

Додаток 2

до Положення про порядок розгляду і реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічного парку

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

НАУКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

СВІДОЦТВО

ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

№__________ Серія__________________

м. Київ "___" ____________ 200 р.

Назва інвестиційного проекту ________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Термін виконання (початок, закінчення) ________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Пріоритетний напрям діяльності технологічного парку ____________________

__________________________________________________________________

(назва, ким затверджений, дата затвердження)

Технологічний парк (його учасник, дочірнє та спільне підприємство)

__________________________________________________________________

(повне найменування, юридична адреса, код ЄДРПОУ)

Виконавець проекту __________________________________________________

(повне найменування виконавця проекту, юридична адреса, код ЄДРПОУ)

Голова

Державного комітету України

з питань науки та інтелектуальної власності _______________ _________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

МП

Додаток 3

до положення про порядок розгляду і реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічного парку

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

НАУКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

СВІДОЦТВО

ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

№__________ Серія__________________

м. Київ "___" ____________ 200 р.

Назва інвестиційного проекту _________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Термін виконання (початок, закінчення) ________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Пріоритетний напрям діяльності технологічного парку ____________________

__________________________________________________________________

(назва, ким затверджений, дата затвердження)

Технологічний парк (його учасник, дочірнє та спільне підприємство)

__________________________________________________________________

(повне найменування, юридична адреса, код ЄДРПОУ)

Виконавець проекту ________________________________________________

(повне найменування виконавця проекту, юридична адреса, код ЄДРПОУ)

Голова

Державного комітету України

з питань науки та інтелектуальної власності _______________ _________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

МП


 
 

Цікаве

Загрузка...