WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків - Курсова робота

Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків - Курсова робота

2. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

Згідно з Законом (ст.1) інноваційний проект — це комплект документів, який включає опис взаємопов'язаних заходів технологічного парку, зазначає його учасників, дочірні та спільні підприємства, співвиконавців і виробників продукції щодо проведення наукових досліджень, технічного, технологічного, конструкторського проектування, випуску дослідних партій та промислового виробництва інноваційної продукції, а також щодо фінансового, кадрового, маркетингового та комерційного забезпечення виробничого впровадження нових товарів і надання послуг.

Інвестиційний проект — комплект документів, який включає опис взаємопов'язаних заходів технологічного парку, зазначає його учасників, дочірні та спільні підприємства, співвиконавців і виробників продукції щодо реалізації майнових та інтелектуальних цінностей як інвестора, так і власних з метою одержання прибутку та/або досягнення соціального ефекту.

П 3. ст 3. Закону встановлює, що розгляд, експертиза, державна реєстрація проектів технологічних парків здійснюються центральним органом виконавчої влади з питань науки у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Свідоцтво про державну реєстрацію проекту технологічного парку видається центральним органом виконавчої влади з питань науки у строк, що не може перевищувати 90 днів з дня подачі проектів технологічних парків у встановленому порядку.

Контроль за діяльністю технологічних парків здійснює Комісія з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів Кабінету Міністрів України. Положення про Комісію затверджується Кабінетом Міністрів України.

Процедуру розгляду та реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічного парку, самим технологічним парком, його учасниками, дочірніми та спільними підприємствами визначає Положення про порядок розгляду і реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічного парку, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 1999 р. № 2311.

Реєстрація інвестиційних та інноваційних проектів за пріоритетними напрямами діяльності технологічного парку провадиться Держкомнауки на підставі висновків Міжвідомчої ради з координації діяльності щодо організації та функціонування технопарків та інноваційних структур інших типів.

Технологічний парк, що має намір реалізувати інвестиційний або інноваційний проект, подає до Держкомнауки такі документи:

  • заяву про розгляд інвестиційного або інноваційного проекту (див. Додаток 1);

  • інвестиційний або інноваційний проект в двох примірниках, прошитий та пронумерований, підписаний керівником технологічного парку, завірений печаткою;

  • номенклатуру та обсяги ввезення в Україну сировини, матеріалів, устаткування, обладнання, комплектуючих та інших товарів, необхідних для виконання проекту, які звільняються від обкладення ввізним митом та податком на додану вартість;

  • нотаріально завірені копії свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності та установчих документів юридичної особи;

  • договір про спільну діяльність технологічного парку з його учасниками, дочірніми та спільними підприємствами щодо виконання інвестиційного або інноваційного проекту;

  • копію переліку пріоритетних напрямів діяльності технологічного парку.

У разі необхідності Держкомнауки має право вимагати від технологічного парку інші документи, що підтверджують його спроможність реалізувати інвестиційний або інноваційний проект за затвердженими пріоритетними напрямами діяльності.

Технологічний парк несе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в поданих ним документах.

Після перевірки комплектності документів Держкомнауки реєструє їх надходження у журналі, видає технологічному парку письмове підтвердження факту одержання від нього документів та направляє їх на розгляд Міжвідомчої ради.

Міжвідомча рада розглядає документи, організує проведення експертизи інвестиційного або інноваційного проекту та у 20-денний термін подає свої висновки до Держкомнауки. В окремих випадках за поданням Міжвідомчої ради цей термін може бути продовжений Держкомнауки на 15 днів.

Рішення про реєстрацію інвестиційного або інноваційного проекту чи відмову в його реєстрації приймається Держкомнауки у термін, який не може перевищувати 40 днів з дня подання технологічним парком документів. У разі одержання позитивних висновків Міжвідомчої ради Держкомнауки приймає рішення про реєстрацію інвестиційного або інноваційного проекту і видає технологічному парку свідоцтво про реєстрацію інвестиційного проекту (див. Додаток 2) або свідоцтво про реєстрацію інноваційного проекту (див Додаток 3).

Держкомнауки відмовляє технологічному парку в реєстрації інвестиційного або інноваційного проекту у разі, коли:

  • інвестиційний або інноваційний проект не відповідає затвердженим пріоритетним напрямам діяльності технологічного парку;

  • відомості у поданих технологічним парком документах є недостовірними;

  • висновки проведеної експертизи негативні.

Технологічний парк має право після усунення недоліків та доопрацювання інвестиційного або інноваційного проекту знову подати його на розгляд Держкомнауки.

Зміни і доповнення до інвестиційного або інноваційного проекту підлягають реєстрації у порядку, визначеному цим Положенням.

Держкомнауки має право скасувувати рішення про реєстрацію інвестиційного або інноваційного проекту у разі порушення технологічним парком законодавства, або у разі проведення ним діяльності, що не відповідає затвердженим пріоритетним напрямам.

Пільги, передбачені Законом України „Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків „Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка", „Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона", „Інститут монокристалів", надаються технологічному парку з дати реєстрації інвестиційного або інноваційного проекту.

Звільнення від оподаткування проводиться за умов подання технологічним парком за місцем його знаходження до органу державної податкової служби та митного органу нотаріально завірених копій свідоцтва про реєстрацію інвестиційного проекту або свідоцтва про реєстрацію інноваційного проекту та переліку пріоритетних напрямів діяльності технологічного парку.

Загальні висновки

Прикладом реалізації інноваційної моделі розвитку економіки України є діяльність восьми технологічних парків створених відповідно до Закону України про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків. Створення ще семи технопарків передбачено з 1 січня 2005 року згідно із законом, нещодавно прийнятим Верховною Радою України. В інноваційних та інвестиційних проектах технопарків задіяні понад 32 тисячі осіб, додатково створено тисячу 550 нових робочих місць. Обсяг реалізованої продукції склав за 3 роки понад 2 мільярдів гривень. На проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт зі спеціальних рахунків технологічними парками використано за два останніх роки 40 мільйонів гривень.

Правову основу діяльності технологічних парків складають Конституція Україні, Законі України "Про підприємницьку діяльність", „Про підприємство" та ін., зокрема Закон України „Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків" та Положення про порядок розгляду і реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічного парку.


 
 

Цікаве

Загрузка...