WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Порівняльна характеристика правового статусу особи в Німеччині та Японії - Курсова робота

Порівняльна характеристика правового статусу особи в Німеччині та Японії - Курсова робота

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАНЇИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. ВАДИМА ГЕТЬМАНА

РЕФЕРАТ

На тему: "Порівняльна характеристика правового статусу особи в Німеччині та Японії"

Виконала студентка

ІІ курсу 1 групи

Спеціальності 6601

П'ятоволенко Ірина

КИЇВ

2008р.

ПЛАН

ВСТУП

 1. Правовий статус особи:

 • Характеристика правового статусу особи в Німеччині;

 • Загальна характеристика правового статусу особи в Японії;

 1. Характеристика основних прав та обов'язків громадян:

 • Права та обов'язки громадян в Німеччині

 • Права та обов'язки громадян в Японії;

 1. Основні принципи громадянства в Німеччині та Японії;

 2. Правовий статус іноземців, біженців в Японії та Німеччині.

Висновки

Список використаних джерел

Характеристика правового статусу особи в Німеччині

На даний момент, Німеччина є демократичною, соціальною, правовою державою.

Конституція Федеративної Республіки Німеччина була прийнята 23 травня 1949р. Її прийняття пов'язане з закінченням ІІ світової війни. Саме тому певні положення Конституції мають свої особливості. Такі особливості присутні і у розділі І Конституції Федеративної Республіки Німеччина, який називається "Основні права" та закріплює основні положення правового статусу людини та громадянина, основні права, свободи та обов'язки зазначених вище осіб.

В Конституції закріплені декілька основоположних положень демократичної концепції прав та свобод, їх використання та обмеження.

Так, перше місце у конституції посідає каталог основних прав свобод та зобов'язань. Держава в конституції зобов'язується гарантувати та захищати права своїх громадян та іноземців.

Основний закон проголошує принцип рівноправності, надає йому розширеного тлумачення. Поряд зі звичайними положеннями про рівність перед законом, рівноправності громадян незалежно від статі, раси, національності, в конституції також містяться положення про неможливість надання привілегій або обмежень, у зв'язку з походження, мовою, місцем народження, релігійними або політичними поглядами.

Загальна характеристика правового статусу в Японії

Важливим фактором у становленні нового конституційного порядку в Японії було визнання нової ролі особистості як активного носія прав та свобод.

В Японії традиційно виховується колективізм: загальна користь важливіша за власну вигоду. Саме тому японський підхід до прав людини та громадянина пов'язаний не стільки з західним індивідуалізмом, скільки з приналежністю людини до певної організації, від якої він отримує підтримку. Однак такий підхід домінує лише на побутовому рівні, а в Конституції він виражений досить слабко. Також, на становлення демократичного правового статусу особи в країні вплинула капітуляція в 1945 році. В країні склалася система цінностей, яка поєднувала її власні традиції із західною концепцією цивільних прав та свобод. З того часу, усі державні інститути і закони базуються на ідеї гідності і цінності людської особистості.

Основи правового статусу закріплені ІІІ розділі Конституції Японії, який називається "Права і обов'язки громадян". Її положення базуються на концепції природного права людини, які вважаються одвічними, непорушними, такими, що належать сучасному та майбутньому поколінням.

Разом з тим, на регулювання правового статусу особи впливає концепція "наданих прав". В Конституції сказано, що надані згідно Конституції права надаються та гарантуються. У певній кількості статей говориться саме про гарантування прав притому для невизначеної кількості суб'єктів. Таким чином, конституція вважає суб'єктом певних прав не конкретного індивіда, а народ. Наприклад, зазначено, що усі посадові особи є слугами усього суспільства, а не конкретної особи або верстви населення.

Також, здійснення прав та свобод пов'язане з роллю суспільства, з діяльністю народу. В конституції говориться про те, що права повинні підтримуватись постійними зусиллями народу, що народ, а не лише особа "має утримуватись від будь-яких зловживань свободами і правами і несе постійну відповідальність за виконання їх в інтересах суспільного добробуту"1.

Конституція надає велике значення принципу рівноправ'я громадян. В ній говориться про рівноправ'я перед законом, про недопустимість дискримінації з будь-якої причини, і про неможливість надання особливих привілегій. Також забороняється рабство, примусова праця, окрім кари за злочин; проголошується рівність статі та ліквідуються дворянські чини.

Права та обов'язки громадян в Німеччині

Так, вже було зазначено вище, що перше місце в конституції Федеративної Республіки Німеччини посідає розділ основних прав, свобод та обов'язків людини та громадянина.

Отже, згідно Конституції Німеччини основними правами та свободами людини та громадянина є: право на людську гідність, яке складається з недоторканності людської гідності та обов'язку держави захищати це право особи. В силу цього, Німецька держава визнає невід'ємні права людини як основу, будь-якого людського суспільства, миру та справедливості в світі.

Другим основним правом громадян Німеччини є право на розвиток своєї особистості. У цій же 2 статті конституції надається право на життя та особисту недоторканність. Гарантується непорушність права на свободу особистості.

Основним правилом при побудові суспільного устрою є те, що всі люди рівні перед законом. У це право входить:

 • Рівноправність жінок та чоловіків;

 • Права особи не можуть бути обмежені через недоліки особи;

 • Недоліки, що виникають між правами чоловіків та жінок усуваються державою.

Також в конституції закріплюються такі права:

 • Право на свободу віросповідання, гарантується вільне провадження релігійних обрядів;

 • Кожний має право вільно виражати свої думки в усній та письмовій формах. Гарантується свобода друку інформації та преси. Не існує цензури. Границі цих прав можуть встановлюватись законами та іншими законодавчими актами, про охорону молоді та право на честь особистості.

 • Шлюб та сім'я та шлюб знаходяться під особливою охороною. Піклування батьків про дітей, є їх природним обов'язком, кожна мати має право на захист.

 • Вся шкільна справа знаходиться наглядом держави. Релігійне навчання є обов'язковим для державних шкіл, окрім не конфесійних; Також гарантується право на відкриття приватних шкіл, на відкриття яких має бути наданий дозвіл держави. Особливістю німецького права на освіту є те, що там заборонені підготовчі школи.

 • Гарантується право збиратися мирно, без зброї, без попереднього попередження спеціальних органів. Надається також право створювати об'єднання для захисту прав робітників та поліпшення умов праці.

 • Гарантується таємниця листування та телефонних розмов. Певні обмеження можуть встановлюватись тільки на основі закону.

 • Гарантується свобода пересування німців по всій території федерації.

 • Усім німцям надається право вільно обирати для себе професію, місце роботи та місце отримання освіти. Примусова праця допускається лише за умови позбавлення волі за вироком суду, або в умовах воєнного стану

 • Гарантується недоторканність житла. Згідно статті 13 конституції, обшуки можуть проводитись лише при наявності дозволу суду.

 • Гарантується власність та право власності. Власність зобов'язує.

 • особа, згідно статті 16, не може бути позбавлена Громадянства. Втрата громадянства може відбуватись лише на підставі закону. Гарантується невидання німців іноземним державам.

 • При порушенні зазначених прав, особа може звертатися за захистом до федерального конституційного суду.

Таким чином, виходячи з вище сказаного, можна виділити таку особливість німецької держави в сфері прав та свобод: в Німеччині школа та церква не розділені, що підтверджується тим, що в державних школах вивчення релігії є обов'язковим. В конституції також зазначається, що вказані в ній права та свободи є обов'язковими для охорони та виконання з боку законодавчої, виконавчої та судової влади.

Обов'язками громадян Німеччини є: повага до конституції та законів держави, для чоловіків з 18 років встановлюється обов'язок несення військової служби. Також існує зобов'язання відповідати за нанесену власності шкоду тощо.

 • Права та обов'язки громадян в Японії;

Щодо прав, свобод та обов'язків в Японії, то в статті 11 її Конституції зазначається, що народ безперешкодно користується всіма основними правами людини. Ці права надаються як сучасному так і майбутньому поколінням, і мають підтримуватись постійними зусиллями народу.


 
 

Цікаве

Загрузка...