WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Поняття, ознаки та види господарських товариств - Курсова робота

Поняття, ознаки та види господарських товариств - Курсова робота

Міністерство освіти та науки України

Міжгалузевий інститут управління

Кафедра цивільно-правових дисциплін

Курсова робота

з дисципліни:Підприємницьке право

на тему: Поняття, ознаки та види господарських товариств.

Виконала:

студентка V курсу

Групи ПД – 5.1.

Кіяніцина О.С.

Перевірив:

викладач

Герасимчук Л.В.

Київ – 2007

План.

Вступ

Поняття та ознаки господарських товариств

Види господарських товариств

Акціонерне товариство

2.1.1.Засновники, учасники та порядок створення акціонерного товариства

2.1.2.Майно та майнові права в акціонерному товаристві

2.1.3.Управління акціонерним товариством

Товариство з обмеженою відповідальністю

2.2.1.Управління товариством з обмеженою відповідальністю

Товариство з додатковою відповідальністю

Повне товариство

Командитне товариство

Висновок

Використана література

Вступ

Актуальність теми полягає у тому, що вона є однією із важливих тем цивільного права. Господарські товариства, як юридична особа є результатом цивільно правових відносин.

Юридичні особи можуть створюватися у формі товариств, установ та в інших формах, встановлених законом.

Товариством є організація, створена шляхом об'єднання осіб (учасників), які мають право участі у цьому товаристві. Товариство може бути створене й однією особою, якщо законом це прямо не заборонено (ч. 2 ст. 83 ЦК України).

Товариства поділяються на підприємницькі та непідприємницькі. До всіх товариств та установ застосовуються положення ЦК України та інші закони.

Підприємницькі товариства — це товариства, які здійснюють підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку та подальшого його розподілу між учасниками (ст. 84 ЦК України). Видами підприємницьких товариств є: господарські товариства (акціонерне товариство, товариство з обмеженою або додатковою відповідальністю, повне та командитне товариства) або виробничі кооперативи.

Непідприємницькі товариства - це товариства, які здійснюють свою діяльність з метою задоволення певних суспільних потреб незалежно від прибутковості.

Отже господарські товариства — це організація , яка створюється на основі об'єднання осіб та об'єднання майна. Господарське товариство - це і родове поняття, яке об'єднує п'ять самостійних видів товариства: повне, командитне, товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю, акціонерне товариство. Їх загальною ознакою є статутний капітал, який поділений на частки між учасниками. Учасником вказаних товариств можуть бути як фізичні так і юридичні особи. Між тим кожний вид товариства має свої особливі ознаки

Мета моєї роботи - розкрити суть господарських товариств , дати повну характеристику кожному виду господарських товариств, розкрити принципи діяльності кожного з них.

1. Поняття та ознаки господарських товариств.

Одним з найпоширеніших видів суб'єктів господарювання є господарські товариства Їх правовий статус визначається положеннями Глави 8 ЦК " Господарські товариства " , главою 9 ГК, та Законом України від 19 вересня 1991 року " Про господарські товариства "

Згідно з ч. 1 ст. 79 ГК господарськими товариствами є підприємства або інші суб'єкти господарювання , створені юридичними особами та / або громадянами шляхом об'єднання їх майна і участі в підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку

До господарських товариств належать: акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства.

З наведеного визначення можна сформулювати наступні ознаки

  1. організаційна єдність

  2. товариство створюється шляхом об'єднання майна засновників

  3. учасники товариства беруть участь в діяльності товариства

  4. наявність відокремленого майна

  5. товариство створюється з метою отримання прибутку

Господарські товариства являють собою організоване в єдине ціле об'єднання декількох осіб для ведення господарської діяльності , виготовлення продукції ( товарів ), виконання робіт, надання послуг, із метою отримання прибутку, тобто належать до господарських організацій корпоративного типу.

Важливою ознакою також є поєднання в них особистих і майнових сил учасників. Майно, внесене учасниками товариства як їхні вклади ( паї) , належать товариству на праві власності. У той же час частина майна може бути передана товариству його засновниками ( учасниками ) на праві користування. Наприклад: право користування землею та іншими природними ресурсами, будинками, устаткуванням

Речі, що споживаються ( гроші, сировина, паливо ) , мають передаватись учасниками товариству на праві власності , а щодо індивідуально визначених речей ( земельні ділянки, будинки, споруди ), можливе застосування як права власності , так і права користування Але правовий режим речей , що передаються товариству його засновниками , має бути чітко визначений у договорі – або ці речі передаються у власність, або у користування.

Участь у господарському товаристві є водночас обов'язком і правом його учасників Майнова участь є обов'язковою , а особиста – правом , а в персональних товариствах ( повному та командитному ) – обов'язком

Наступна ознака господарського товариства – наявність відокремленого майна Відокремленість майна товариства від майна його засновників (учасників ) і право власності на це майно дозволяє товариству самостійно вести господарську діяльність і відповідати за її результати

Основна мета господарських товариств – отримання прибутку , це досягається шляхом промислу - систематичного виконання на професійній основі господарської діяльності ( виготовлення продукції, виконання робіт, надання послуг ) не для власних , а для чужих потреб 1

Господарські товариства є юридичними особами Суб'єкти господарювання - юридичні особи, які стали засновниками або учасниками господарського товариства , зберігають статус юридичної особи , тобто вони продовжують діяти як суб'єкти права

Господарські товариства можуть здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність , яка не заборонена законом

Товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації Відповідно до ч. 1, ст. 4 Закону України " Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ", державною реєстрацією юридичних та фізичних осіб - підприємців є засвідчення факту створення або припинення юридичної особи , засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою , а також вчинення інших реєстраційних дій, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру.

В Україні облік юридичних осіб здійснюється в декількох реєстрах : Єдиному державному реєстрі , що створюється і ведеться спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації і Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, який ведеться Державним комітетом статистики України

Зареєструвавши організацію , держава засвідчує , що вона визнала цю організацію , а тому всі учасники цивільних відносин теж повинні визнати цю організацію. Факт державної реєстрації фіксується у спеціальних документах, що видаються реєстраційними органами ( сертифікат , свідоцтво ). Інформація про зареєстровану організацію включається до спеціального реєстру. Частина інформаційних ресурсів такого реєстру доступна для зацікавлених осіб

Господарське товариство може відкривати рахунки в банках , а також укладати договори та інші угоди лише після державної реєстрації Угоди укладені засновниками товариства до дня його реєстрації , визнаються такими, що укладені з товариством, тільки за умови їх подальшого схвалення товариством у порядку , визначеному законом та установчими документами

Угоди, укладені засновниками до дня реєстрації товариства і в подальшому не схвалені товариством, тягнуть за собою правові наслідки лише для осіб, які уклали ці угоди.

При державній реєстрації у найменуванні господарських товариств обов'язково має бути зазначений вид товариства: "повне товариство", "акціонерне товариство" тощо, для повних та командитних товариств - прізвища (найменування) учасників товариства, а також інші необхідні відомості. Найменування товариства міститься в установчих документах товариства і не може вказувати на належність товариства до відповідних міністерств, відомств і громадських організацій. Місцезнаходження (розташування) товариства повинно бути на Україні.

Господарські товариства можуть набувати майнових та особистихнемайнових прав, вступати в зобов'язання, виступати в суді від свого імені.

Зміни, які сталися в установчих документах товариства і які вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації товариства.


 
 

Цікаве

Загрузка...