WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Поняття та система господарського законодавства - Курсова робота

Поняття та система господарського законодавства - Курсова робота

Щодо нормативних актів місцевих органів виконавчої влади (місцевих державних адміністрацій), то відповідно до ct. 6 Закону України від 9 квітня 1999 року "Про місцеві державні адміністрації" Голова місцевої державної адміністрації має право в межах своїх повноважень видавати розпорядження, а керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів — накази.

По суті, усі зазначені вище документи — це різновиди підзаконних нормативно-правових актів, які є обов'язковими для виконання як самим органом місцевого самоврядування, так і всіма громадянами, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм їх власності, громадськими об'єднаннями та посадовими особами, що знаходяться та функціонують на території, на яку розповсюджується повноваження органів місцевого самоврядування й виконавчої влади;

7. акти органів судової гілки влади(рішення, ухвали, накази, вироки тощо), у переважній більшості не створюють нових нормативних актів, але їх неухильне та точне виконання є обов'язковим для усіх громадянам, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм їх власності, громадських об'єднань та посадових осіб усіх рівнів. Особливе місце серед судових рішень займають рішення, ухвалені Конституційним Судом України, які "є обов'язковими до виконання на території України, остаточними й не можуть .бути оскаржені" "...у законодавчих актах, тобто фактично такі рішення набувають сили конституційного закону;

8. договірні норми (локальні джерела права).

До джерел господарського права належать також документи, що приймаються на індивідуальному (локальному) рівні, тобто встановлюють обов'язкові до дотримання та виконання правила для певного кола учасників господарської діяльності. До таких документів належать статути суб'єктів господарської діяльності, різного роду господарсько-правові та інші види договорів, угод, контрактів, правила внутрішнього трудового розпорядку та інші документи. Ці локальні акти можуть включати як положення чинного законодавства, або містити посилання на них, так і містити інші відомості, що не суперечать чинному та встановлюють додаткові, ніж чинне законодавство, права та обов'язки для осіб, на яких розповсюджуються положення локальних норм.

Законодавчі та нормативно-правові акти крім того, можуть класифікуватися за обсягом правовідносин, що ними регулюються, а також за колом осіб, для яких вони призначені. За цими ознаками джерела господарського права поділяються на:

  • загальні, тобто такі, які встановлюють основні положення (принципи) правового регулювання тієї чи іншої сфери діяльності. Наприклад, Глава 4 "Господарська комерційна діяльність (підприємництво)" Господарського кодексу України встановлює загальні положення щодо права фізичної особи на здійснення господарсько-комерційної (підприємницької) діяльності. Вона визначає поняття та принципи, організаційно-правові форми та загальні гарантії що до здійснення підприємницької діяльності та інші положення;

  • спеціальні, тобто такі, які визначають своєрідні (специфічні, особливі) положення правового регулювання тієї чи іншої сфери діяльності. Наприклад, Закон України "Про господарські товариства" є спеціальним щодо Глави 9 "Господарські товари" Господарського кодексу України.

У разі, якщо загальний нормативний акт суперечить положенням спеціального нормативного акта рівної юридичної сили, то застосовуються положення спеціального нормативного акта. Якщо відповідні правовідносини регулюють одночасно два рівнозначних за своєю юридичною нормативних акти, то використовуються положення останнього за датою набрання ними чинності.

3. Функції господарського законодавства.

Господарське законодавство виконує цілий ряд функцій спрямованих на захист інтересів, додержання норм і правил підприємцями, розвиток всіх видів господарської діяльності, а саме:

- встановлює правові основи державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил суб'єктами підприємницької діяльності (підприємцями), визначає їхню відповідальність за порушення цих стандартів, норм і правил;

- спрямоване на захист інтересів народного господарства ігромадян України, має на меті сприяння науково-технічному таекономічному прогресу на основі використання результатів вимірювань гарантованої точності, виражених у тих одиницях, що допускаються до застосування, і створення сприятливих умов для розвитку міждержавних зв'язків;

- визначає правові та економічні основи систем стандартизації та сертифікації, встановлює організаційні форми їхнього функціонування на території України;

- встановлює правові основи державного контролю за видобуванням, виробництвом, використанням, обігом, обліком і зберіганням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контролю за операціями з ними.

Законодавство про господарські суди та господарський процес визначає організацію та діяльність господарського суду — незалежного органу у вирішенні всіх господарських спорів, що виникають між юридичними особами, державними та іншими органами, а також організацію та діяльність міжнародного комерційного арбітражу (третейського суду) щодо вирішення спорів, які виникають при здійсненні зовнішньоторговельних та інших видів міжнародних економічних зв'язків.

Висновок.

Господарське законодавство є системою економічних та правових норм, які регулюють різноманітні сторони функціонування народногосподарського комплексу України. Поняття "господарське законодавство" охоплює як господарські закони у власному значенні, так і інші нормативні акти з питань господарської життєдіяльності. Це законодавство включає в себе і так зване відомче господарське законодавство. До відомчих нормативних актів належать у такому разі ті, що мають нормативну силу стосовно прав та обов'язків суб'єктів господарських відносин. Це нормативні акти міністерств, державних комітетів, інших органів виконавчої влади, які здійснюють державне управління економікою. Поняття господарства може співпадати з поняттям виробництво і економіка, якщо за межі господарського виробництва винести майнові і немайнові відносини, пов'язані з веденням домашнього господарства (відносини між членами сім'ї). Господарське право зосереджує увагу на відносинах, що виникають між юридичними особами, їх органами управління, державними суб'єктами підприємницької діяльності.

Предметом цих відносин в процесі господарської діяльності є чисельні організаційні та майнові відносини, що виникають і реалізуються між юридичними особами незалежно від їх форм власності; між ними та органами державного управління або відносини між органами управління.

Господарське законодавство в Україні динамічно й постійно змінюється, активно адаптується до соціально-економічних перетворень, удосконалюється. Тому потрібно постійно відслідковувати зміни в ньому.

Список використаної літератури

1. В.І. Лебеденко, Р.О. Коніжай, „господарське законодавство", навчальний посібник для дистанційного навчання, Київ: „Університет Україна", 2006 р.

2. В.С. Щербина „Господарське право", Київ: „Юрінком-Інтер", 2003 р.

3. „Господарський кодекс України", Київ: „Кондор", 2003 р.


 
 

Цікаве

Загрузка...