WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Поняття та особливості бюджетного контролю - Курсова робота

Поняття та особливості бюджетного контролю - Курсова робота

1) заслуховування звітів про стан виконання Державного бюджету, в тому числі заслуховування звітів розпорядників бюджетних коштів про використання коштів Державного бюджету України;

2) контроль за використанням коштів резервного фонду державного бюджету.

Парламентський контроль за витрачанням державних фінансових ресурсів органами і установами виконавчої влади здійснюють також усі постійні комітети Верховної Ради України, кожен у своїй сфері. Комітети Верховної Ради беруть участь у підготовці до розгляду Верховною Радою проекту закону про Державний бюджет, готують і попередньо розглядають питання щодо контролю за виконанням та звіту про виконання Державного бюджету України в частині, що віднесена до компетенції комітетів. Крім того, у Верховній Раді України є два спеціалізовані комітети: Комітет з питань бюджету і Комітет із питань фінансів і банківської діяльності. До повноважень Комітету Верховної Ради України з питань бюджету належать:

1) контроль за відповідністю поданого Кабінетом МіністрівУкраїни проекту закону про Державний бюджет України Основним напрямкам бюджетної політики на наступний бюджетний період та підготовка відповідного висновку;

2) контроль за відповідністю законопроектів, поданих на розглядВерховної Ради України, бюджетному законодавству.

- Рахункова палата Верховної Ради України, яка відповідно до ст. 98 Конституції України від імені Верховної Ради України здійснює контроль за використанням Держаного бюджету України. Повноваження Рахункової палати визначено Законом України "Про Рахункову палату" (в ред. 11 липня 1996 р. № 315/96), ст. 110 Бюджетного кодексу України та іншими законодавчими актами.

- Президент України. Контрольні функції Президента України всфері фінансової діяльності випливають із його статусу як главидержави. Він безпосередньо здійснює свої контрольні функції, наприклад, підписує фінансові закони.

- Кабінет Міністрів України. Згідно ст. 113 КонституціїУкраїни Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади, яку складають центральні і місцеві органи. Яквищий колегіальний орган, він здійснює владу як безпосередньо, так ічерез центральні та місцеві органи виконавчої влади, спрямовуючи таконтролюючи їх діяльність. Правове положення Кабінету Міністріввизначається Конституцією України; нормативно-правовими актамиПрезидента України та Кабінету Міністрів України.

Як вищий орган виконавчої влади Кабінет Міністрів України очолює єдину систему виконавчої влади в Україні, забезпечує у відповідності із Конституцією здійснення функцій і повноважень виконавчої влади на території України, самостійно вирішує питання, які віднесені до його відання чинним законодавством. Кабінет Міністрів України здійснює контроль за державними фінансами в ході: безпосередньої практичної реалізації фінансової політики України, державної політики в галузі ціноутворення і оплати праці, складання і виконання Державного бюджету України і звіту про його виконання, здійснення загальнодержавних і міждержавних економічних програм, створення і керівництва діяльністю різних фондів і т.д. Діяльність Кабінету Міністрів України нерозривно пов'язана з управлінням державними фінансами і контролем за їх найбільш раціональним використанням.

- Спеціалізовані органи державної виконавчої влади по управлінню фінансами, для яких сама фінансова діяльність є основною. До цих органів належать: Міністерство фінансів України, Державне казначейство України, Державна контрольно-ревізійна служба України, Державна пробірна палата України, Національний банк України, Державна податкова адміністрація України.[10]

Тести.

1. Які є джерела покриття бюджетного дефіциту?

А) Державний кредит, податки, прибуток, інвестиції.

Б) Державна позика, грошова емісія.

В) Надзвичайний податок, комерційний кредит, амортизаційні відрахування.

Г) Міжнародний кредит, валютний фонд держави, монетарні метали.

Д) Євровалюта, промислове золото, діаманти, національний дохід.

Згідно ст.15 Бюджетного Кодексу України джерелами покриття бюджетного дефіциту є державний кредит, податки, прибуток, інвестиції, тобто правильна відповідь А.

2. Що таке бюджетна позичка?

А) Безвідсоткове, безстрокове надання коштів з бюджетів вищого рівня бюджетам нижчого рівня на проведення цільових заходів.

Б) Надання коштів з бюджетів вищого рівня бюджетам нижчого рівня на покриття дефіциту відповідного бюджету.

В) Передача коштів з одного бюджету до іншого на поворотній основі з метою збалансування бюджету.

Г) Надання коштів з бюджетів вищого рівня бюджетам нижчого рівня на покриття тимчасового касового розриву.

Д) Передача коштів з бюджету вищого рівня до бюджету нижчого рівня з метою надання фінансової допомоги.

Відповідно до ст.73 Бюджетного Кодексу України бюджетна позичка - це надання коштів з бюджетів вищого рівня бюджетам нижчого рівня на покриття тимчасового касового розриву. Правильна відповідь Г.

3. Які заклади належать до системи соціального забезпечення?

А) Дитячі заклади-інтернати (для дітей з різними відхиленнями здоров'я), дитячі заклади-інтернати профільні (спортивні, мовні), будинки-інтернати для пристарілих та інвалідів.

Б)Дитячі дошкільні заклади, притулки для неповнолітніх.

В) будинки-інтернати для пристарілих та інвалідів, притулки для неповнолітніх, дитячі заклади-інтернати (для дітей з різними відхиленнями здоров'я).

Г) Санаторії та профілакторії.

Д) Заклади охорони здоров'я.

Згідно п.9 ст.87 Бюджетного Кодексу України до системи соціального забезпечення належать будинки-інтернати для пристарілих та інвалідів, притулки для неповнолітніх, дитячі заклади-інтернати (для дітей з різними відхиленнями здоров'я), тобто правильна відповідь В.

Задача.

Під час перевірки одного з підприємств державною податковою адміністрацією було виявлено, що бухгалтерський облік ведеться з порушенням установленого порядку, мають місце перекручення бухгалтерських звітів, які в свою чергу подаються несвоєчасно і не за встановленою формою. З'ясувалось, що все це відбувалось з вини директора з економіки та головного бухгалтера.

У якому розмірі в даному випадку можуть бути накладені адміністративні штрафи на цих посадових осіб?

Відповідь

У даному випадку в діях посадових осіб підприємства - директора та головного бухгалтера вбачається склад правопорушення, передбачений ст. 164-2 ч. 1 КУпАП - ведення бухгалтерського обліку з порушенням установленого порядку, внесення неправдивих даних до фінансової звітності, неподання фінансової звітності. Відповідальність за вказане правопорушення передбачає накладення штрафу від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Література

  1. Закон України "Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве самоврядування".

  2. Закон України "Про Державну контрольно-ревізійну службу

України".

  1. Закон України "Про аудиторську діяльність".

  2. Закон України "Про Державну податкову службу України".

  3. Закон України "Про Рахункову палату".

  4. Конституція України.

  5. Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України.

  6. Фінансове право: Курс лекцій / В.А.Предборський (наук. Керівник авт. Колективу, Жук Л.А., Зюнькін А.Г. та ін. - К.:Правові джерела, - 1998. - 319с.

  7. Фінансове право: Підручник/(Алісов Є.О., Воронова Л.К., Кадькаленко С.Т. та ін.); Керівник авт. колективу і відп.ред. Л.К.Воронова. - X.: Фірма "Консум", 1998. - 496с.

  8. Чернадчук В.Д., Сухонос В.В. Фінансове право України. Загальна частина: Навч. посібник. - Суми: Університетська книга, 2003. - 213 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...