WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Поняття та загальна характеристика договору довічного утримання - Курсова робота

Поняття та загальна характеристика договору довічного утримання - Курсова робота

Але не завжди з прийняттям нового кодексу, нових законів, інших нормативно-правових актів зникають недоліки пов'язані з регулюванням деяких інститутів цивільного права.

Так інститут довічного утримання, який українським законодавством закріплений главою 57 Цивільного кодексу України, і є одним з головних інститутів, має також деякі недоліки, незважаючи на те, що у нас з'явився новий Цивільний кодекс України. До них можна віднести такі: щоб відчужуватись могло будь-яке рухоме та нерухоме майно і відчужувач міг вимагати розірвання договору довічного утримання (догляду) тільки при суттєвому порушенні набувачем своїх обов'язків.

Тому, враховуючи міжнародний досвід і розраховуючи на благорозумність законодавчого органу – Верховної Ради України, доцільно дещо змінити і внести зміни до вищезазначених положень, які тільки покращать регулювання інституту довічного утримання і дадуть змогу уникнути багатьох проблем.

Перелік посилань

1. Нотаріат УРСР / Збірник законодавчих актів і відомчих матеріалів з нотаріату, чинних на 01.05.1938 року // Упорядники А.Д. Каплан, А.В. Данішевський. – К.: Освіта, 1938. – С. 156.

2. Советское гражданское право: Учебник / Под редакцией В.Ф. Маслова. – К.: Наука, 1988. – С. 280.

3. Там же – С. 282.

4. Маслов В.Ф. Договоры с условием пожизненного содержания // Советское государство и право. – 1954. - № 5. – С. 45.

5. Советское гражданское право: Учебник / Под редакцией В.Ф. Маслова. – К.: Наука, 1988. – С. 285.

6. Амфитеатров Г.Н. О праве личной собственности // Социальная законность. – 1945. - № 8. – С. 34.

7. Маслов В.Ф. Договоры с условием пожизненного содержания // Советское государство и право. – 1954. - № 5. – С. 46.

8. Рясенцев В. Договор об отчуждении имущества на условии пожизненного пользования // Социальная законность. – 1945. - № 1-2. – С. 15.

9. Там же – С. 16.

10. Советское гражданское право: Учебник / Под редакцией В.Ф. Маслова. – К.: Наука, 1988. – С. 287.

11. Рясенцев В. Договор об отчуждении имущества на условии пожизненного пользования // Социальная законность. – 1945. - № 1-2. – С. 17.

12. Маслов В.Ф. Договоры с условием пожизненного содержания // Советское государство и право. – 1954. - № 5. – С. 48.

13. Советское гражданское право: Учебник / Под редакцией В.Ф. Маслова. – К.: Наука, 1988. – С. 290.

14. Там же – С. 292.

15. Рясенцев В. Договор об отчуждении имущества на условии пожизненного пользования // Социальная законность. – 1945. - № 1-2. – С. 18.

16. Маслов В.Ф. Договоры с условием пожизненного содержания // Советское государство и право. – 1954. - № 5. – С. 50.

17. Советское гражданское право: Учебник / Под редакцией В.Ф. Маслова. – К.: Наука, 1988. – С. 294.

18. Цивільне право України: Підручник: У 2-х книгах / О.В Дзера (керівник авторського колективу), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та інші; За редакцією О.В Дзери, Н.С. Кузнєцової. - К.: Юрінком Інтер, 2005. – Книга 2. – С. 321.

19. Пункт 86 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 року // http://zakon.rada.gov.ua.

20. Гражданский кодекс Украинской ССР: Научно-практический комментарий. – К.: Наука, 1990. – С. 456.

21. Советское гражданское право: Учебник / Под редакцией В.Ф. Маслова. – К.: Наука, 1988. – С. 298.

22. Гражданский кодекс Украинской ССР: Научно-практический комментарий. – К.: Наука, 1990. – С. 460.

23. Романцев Ю.В. Система договоров в гражданском праве России // Право. - 2002 - № 5. – С. 13.

24. Ем В.С. Договор ренты // Законодательство. – 1999. - № 5. – С. 10.

25. Цивільне право України: Підручник: У 2-х книгах / О.В Дзера (керівник авторського колективу), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та інші; За редакцією О.В Дзери, Н.С. Кузнєцової. - К.: Юрінком Інтер, 2005. – Книга 2. – С. 324.

26. Цивільне право України: Підручник / Під редакцією Ч.М. Азімова. - Харків: ТОВ "Одіссей", 2002. – С. 235.

27. Цивільне право України: Навчальний посібник / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та інші; За редакцією Р.О. Стефанчука. - К.: Наукова думка; Прецедент, 2006. – С. 256.

28. Цивільне право України: Підручник: У 2-х книгах / О.В Дзера (керівник авторського колективу), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та інші; За редакцією О.В Дзери, Н.С. Кузнєцової. - К.: Юрінком Інтер, 2005. – Книга 2. – С. 326.

29. Договорное право: Учебник / Под редакцией М.И. Брагинского. – М.: ИНФРА-М, 2003. – С. 397.

30. Там же – С. 399.

Список використаної літератури

1. Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 року // http://zakon.rada.gov.ua.

2. Сімейний кодекс України № 2947-ІІІ від 10.01.2002 року // http://zakon.rada.gov.ua.

3. Цивільний кодекс України № 435-ІV від 16.01.2003 року // http://zakon.rada.gov.ua.

4. Закон України "Про нотаріат" № 3425-ХІІ від 02.09.1993 року // http://zakon.rada.gov.ua.

5. Тимчасове положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно, затверджене Наказом Міністерства юстиції України № 7/5 від 07.02.2002 року // http://zakon.rada.gov.ua.

6. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 року // http://zakon.rada.gov.ua.

7. Нотаріат УРСР / Збірник законодавчих актів і відомчих матеріалів з нотаріату, чинних на 01.05.1938 року // Упорядники А.Д. Каплан, А.В. Данішевський. – К.: Освіта, 1938. – 259 с.

8. Гражданский кодекс Украинской ССР: Научно-практический комментарий. – К.: Наука, 1990. – 730 с.

9. Цивільний кодекс України: Коментар. - Х.: ТОВ "Одіссей", 2005. - 856 с.

10. Советское гражданское право: Учебник / Под редакцией В.Ф. Маслова. – К.: Наука, 1988. – 789 с.

11. Гражданское право: Учебник / Под редакцией А.П. Сергеева. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 784 с.

12. Гражданское право Украины: Учебник / Под редакцией А.А. Пушкина. - Харьков: ТОВ "Одиссей", 1998. - 621 с.

13. Цивільне право України: Підручник / Під редакцією Ч.М. Азімова. - Харків: ТОВ "Одіссей", 2000. - 534 с.

14. Цивільне право України: Підручник / Під редакцією Ч.М. Азімова. - Харків: ТОВ "Одіссей", 2002. - 678 с.

15. Договорное право: Учебник / Под редакцией М.И. Брагинского. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 598 с.

16. Гражданское право: Учебник / Под редакцией Е.О. Харитонова. - К.: Юринком Интер, 2004. - 461 с.

17. Цивільне право України: Підручник: У 2-х книгах / О.В Дзера (керівник авторського колективу), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та інші; За редакцією О.В Дзери, Н.С. Кузнєцової. - К.: Юрінком Інтер, 2005. – Книга 1. - 642 с.

18. Цивільне право України: Підручник: У 2-х книгах / О.В Дзера (керівник авторського колективу), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та інші; За редакцією О.В Дзери, Н.С. Кузнєцової. - К.: Юрінком Інтер, 2005. – Книга 2. - 708 с.

19. Цивільне право України: Навчальний посібник / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та інші; За редакцією Р.О. Стефанчука. - К.: Наукова думка; Прецедент, 2006. - 449 с.

20. Цивільне право України: Навчальний посібник / М.І. Панченко. - К.: Знання, 2006. - 583 с.

21. Словарь гражданского права / Под редакцией В.В. Залесского. - М.: Юристь, 1998. - 709 с.

22. Большой юридический словарь / Под редакцией А.Я. Сухарева. – М.: ИНФРА-М, 2000. - 1309 с.

23. Рясенцев В. Договор об отчуждении имущества на условии пожизненного пользования // Социальная законность. – 1945. - № 1-2. – С. 15-19.

24. Амфитеатров Г.Н. О праве личной собственности // Социальная законность. – 1945. - № 8. – С. 34-38.

25. Маслов В.Ф. Договоры с условием пожизненного содержания // Советское государство и право. – 1954. - № 5. – С. 45-56.

26. Ем В.С. Договор ренты // Законодательство. – 1999. - № 5. – С. 10-18.

27. Космін Ю. Договір довічного утримання // Право України. - 2000. - № 2. - С. 69-71.

28. Романцев Ю.В. Система договоров в гражданском праве России // Право. - 2002 - № 5. – С. 13-18.


 
 

Цікаве

Загрузка...