WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Поняття і загальна характеристика положень досудового слідства - Курсова робота

Поняття і загальна характеристика положень досудового слідства - Курсова робота

Висновок

Процес боротьби зі злочинністю та викорінення всіх її детермінант, відновлення порушеного права та забезпечення законних прав та інтересів людини і громадянина, вимагають проведення справедливого правосуддя, що регламентується нормами кримінального процесу. Досудове слідство, як одна із невід'ємних частин кримінального процесу, повинно бути всебічним, повним, об'єктивним, та має проводитись суворо в межах кримінально-процесуального закону. Чинний Кримінально-процесуальний кодекс України у главі 11 встановлює положення досудового слідства, що віддзеркалюють характерні риси та особливості досудового слідства як стадії і своїми вимогами спонукають органи дізнання й досудового слідства до швидкого, раціонального, всебічного, повного, та об'єктивного дослідження всіх обставин справи, виконання завдань даної стадії й охорони в ній прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб.

Працюючи над даною роботою я намагався зробити загальну характеристику положень досудового слідства, використовуючи погляди різних науковців та практичних працівників. Теоретична база досудового слідства є досить виваженою і чіткою, проте на практиці непоодинокі нехтування та обхід норм кримінального судочинства. Так, зокрема зустрічаються випадки порушення підслідності кримінальних справ, недотриманні строків досудового слідства, неефективному відомчому контролю за дотримання законності в діяльності органів досудового слідства, створення і діяльність слідчо-оперативні групи не регламентовані чинним кримінально-процесуальним законодавством, Кодекс передбачає не повне коло науково-технічних засобів, хоча в них є потреба і вони активно використовуються.

На тлі створення нового Кримінально-процесуального кодексу необхідно зазначити, що від розв'язання проблеми створення ефективної системи кримінального судочинства залежить міцність фундаменту для сучасної моделі розвитку України, її модернізації, підвищення конкурентоспроможності у світовій кримінально-правовій системі.

Список використаної літератури:

 1. Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних та цивільних справах. / К: Юрінком. -1998. –с. 52

 2. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. За заг. ред. В.Т. Маляренка, В.Г. Гончаренко. -К. –"Форум". -2003. –с. 12.

 3. Авер'янов В.Б., Бойко В.Ф. Коментар до Конституції України. -К.: Інститут законодавства Верховної Ради України. -1998. –с. 31.

 4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За заг. ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. –К.: Конон, А.С.К., -2003.

 5. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права. Офіційне видання. / -К.: Парламентське видавництво. -2000. –с. 6

 6. Проект кримінально-процесуального кодексу України. / -К. Видавництво ВРУ. -2004.

 7. Кримінальний процес України: Підручник / За ред. Ю.М. Грошевого та В.М. Хотенця. – Харків, -2000.

 8. Законодавство України про правоохоронні органи. Офіційне видання. –К.: Парламентське видавництво. -2002. с. 3

 9. Відомості ВРУ. -1992. -№ 27. –с. 382

 10. Відомості ВРУ. -1992. -№ 22. –с. 303

 11. Відомості ВРУ. -1993. -№ 35. –с. 358

 12. Гончаренко В.И. Научно-технические средства в следственной практике. – К., 1984.

 13. Федотова А. Ф. Эксперимектальная и прикладная психология, -Л., 1971.

 14. Сирков С. М., Фефилатьев А. В. Проведение предварительннх исследований материальннх следов на месте происшествия. - М. - 1986.

 15. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. – М., 1979.

 16. Лукьянчиков Е.Д., Кузьмичёв В.С. Конспирация как средство преодоления противодействия расследованию. – Омск, 1988.

 17. Ларін А.М. Работа следователя с доказательствами. – М. 1996.

 18. Михеєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко В.П. Кримінальний процес. – К., 1999.

 19. Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України. – Київ. 2003.

 20. Каткова Т.В., Каткова А.Г. Закінчення досудового слідства та складання обвинувального висновку по кримінальній справі. Навч. Посібник. –Х. –"Рубікон". -2002. –с. 4

 21. М.М. Михеєнко, В.І. Нор, В.П. Шибко. Кримінальний процес України. Видання 2-ге, перероблене і доповнене. –К.: Либідь, -1999. –с. 202

 22. Савицкий В.М. Надо ли реформировать стадии возбуждения уголовного дела?// Советское государство и право. – 1994. - №8. – с.84.

 23. Зинатуллин 3.3., Салахов М.С., Чулюкин Л.Д. Подследственность уголовных дел. — Казань, 1986. — С. 7.

 24. Ягодинский В. Н. Подследственность преступлений. / -К. -1994. — С.16.

 25. Лісогор В. Щодо необхідності збереження слідчої таємниці // Право України. – 2000. №3.

 26. Быховский И.Е. Процессуальные и тактические вопросы системы следственных действий: Автореф. дис. док. Юрид. Наук.- М.,1976.

 27. Ларін А.М. Работа следователя с доказательствами. – М. 1996

 28. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. – М., 1979.- Т.3.

 29. Кримінальне законодавство України: збірник нормативних актів. За заг. ред. Лінецького С.В. –К.: Атіка. -2001. с. 519

 30. Лисиченко В. К., Циркаль В. В. Использование специальнмх знаний в следственной и судебной практике. — К., 1987. — С. 22—23.

 31. Сирков С. М., Фефилатьев А. В. Проведение предварительннх исследований материальннх следов на месте происшествия. - М. - 1986.

 32. Биков В. М. Психологічні аспекти взаємодії слідчого та органу дізнання. — К: "Альта" 1992. –с.24

 33. Федотова А. Ф. Эксперимектальная и прикладная психология, Л., 1991.

 34. Гончаренко В. И. Использование данных естественных и технических наук в уголовном судупроизводстве. — К. -1980. –с. 18

1 Авер'янов В.Б., Бойко В.Ф. Коментар до Конституції України. -К.: Інститут законодавства Верховної Ради України. -1998. –с. 31.

2 Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. За заг. ред. В.Т. Маляренка, В.Г. Гончаренко. -К. –"Форум". -2003. –с. 12.

3 Каткова Т.В., Каткова А.Г. Закінчення досудового слідства та складання обвинувального висновку по кримінальній справі. Навч. Посібник. –Х. –"Рубікон". -2002. –с. 4

4 М.М. Михеєнко, В.І. Нор, В.П. Шибко. Кримінальний процес України. Видання 2-ге, перероблене і доповнене. –К.: Либідь, -1999. –с. 202

5 Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних та цивільних справах. / К: Юрінком. -1998. –с. 52

6 Савицкий В.М. Надо ли реформировать стадии возбуждения уголовного дела?// Советское государство и право. – 1994. - №8. – с.84.

7 Зинатуллин 3.3., Салахов М.С., Чулюкин Л.Д. Подследственность уголовных дел. — Казань, 1986. — С. 7.

8 Ягодинский В. Н. Подследственность преступлений. / -К. -1994. — С.16.

9 Кримінальний процес України: Підручник / За ред. Ю.М. Грошевого та В.М. Хотенця. – Харків, 2000. – с. 205.

10 Лісогор В. Щодо необхідності збереження слідчої таємниці // Право України. – 2000. №3.

11 Быховский И.Е. Процессуальные и тактические вопросы системы следственных действий: Автореф. дис. док. Юрид. Наук.- М.,1976.

12 Ларін А.М. Работа следователя с доказательствами. – М. 1996

13 Лукьянчиков Е.Д., Кузьмичёв В.С. Конспирация как средство преодоления противодействия расследованию. – Омск, 1988.

14 Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. – М., 1979.- Т.3.

15 Кримінальне законодавство України: збірник нормативних актів. За заг. ред. Лінецького С.В. –К.: Атіка. -2001. с. 519

16 Міжнародний пакт про громадянські і політичні права. Офіційне видання. / -К.: Парламентське видавництво. -2000. –с. 6

17 Лисиченко В. К., Циркаль В. В. Использование специальнмх знаний в следственной и судебной практике. — К., 1987. — С. 22—23.

18 Сирков С. М., Фефилатьев А. В. Проведение предварительннх исследований материальннх следов на месте происшествия. - М. - 1986.

19 Биков В. М. Психологічні аспекти взаємодії слідчого та органу дізнання. — К: "Альта" 1992. –с.24

20 Федотова А. Ф. Эксперимектальная и прикладная психология, Л., 1991.

21 Законодавство України про правоохоронні органи. Офіційне видання. –К.: Парламентське видавництво. -2002. с. 3

22 Відомості ВРУ. -1992. -№ 27. –с. 382

23 Відомості ВРУ. -1992. -№ 22. –с. 303

24 Відомості ВРУ. -1993. -№ 35. –с. 358

25 Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. –К.: Конон, А.С.К., -2003. -

26 Гончаренко В.И. Научно-технические средства в следственной практике. – К., 1984.

27 Гончаренко В. И. Использование данных естественных и технических наук в уголовном судупроизводстве. — К,, 1980.


 
 

Цікаве

Загрузка...