WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Методи формування тарифів на послуги водопостачання та водовідведення - Реферат

Методи формування тарифів на послуги водопостачання та водовідведення - Реферат

Планування загальноексплуатаційних, адміністративних та витрати на збут здійснюються на основі аналізу фактичних даних, їхньої динаміки за кілька років і їх змін.

Крім цього, в планову собівартість послуг можна включити операційні витрати (це витрати, пов'язані з культурним, соціально-побутовим обслуговуванням персоналу підприємства за умови, що це передбачено колективним договором) та безнадійну заборгованість, яку можна розрахувати як резерв сумнівних боргів, визначений в П(С)Б010 "Дебіторська заборгованість".

"Вихідною базою для розрахунку прибутку є план розвитку об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства на 2-3 роки.

До плану розвитку включаються заходи щодо реалізації проектів, спрямованих на удосконалення технології, розвиток потужностей, реконструкцію об'єктів, автоматизацію і диспетчеризацію, ресурсозбереження, підвищення екологічної безпеки і надійності шляхом заміни зношених фондів.

У плані розвитку і техніко-економічних обгрунтуваннях, які передують йому, визначаються витрати на здійснення кожного заходу та джерела їх фінансування."[1]

Крім цього, в розрахунковий тариф на послуги водопостачання та водовідведення включаються витрати з податку на прибуток, що виникають при плануванні прибутку.

Потім рахується середній тариф на 1 м3 послуги:

Тср = (Спл + Ппл) / Qпл.

При розгляді розрахункового тарифу на послуги водопостачання та водовідведення міськвиконком може їх скоректувати шляхом норми прибутку; встановлення максимально допустимої ціни на послугу; затвердження тарифів з урахуванням лише мінімально можливих витрат підприємства; встановлення максимально можливого рівня доходу або нормативного прибутку.

"З метою забезпечення справедливості при ціноутворенні підприємства разом з органами, які уповноважені встановлювати (регулювати) тарифи на послуги, повинні визначити принципи стосовно того, як підприємства повинні розподіляти витрати між групами споживачів, та як відбуватиметься їх відшкодування через тарифи або через окремо визначені ціни на певні послуги. Тобто, чи всі групи споживачів будуть сплачувати за 1 м3 послуги за середнім тарифом чи ні" [2].

Розподілення споживачів на окремі групи є важливим кроком у формуванні економічно обгрунтованих тарифів. На сьогоднішній день практикується при формуванні тарифів розподілення споживачів на такі групи:

організації бюджетної сфери;

населення;

інші споживачі (госпрозрахункові організації).

Доцільність розподілу на групи споживачів залежить від того, наскільки суттєвою є різниця вартості надання послуг між окремими групами споживачів. Останнім кроком у процесі формування тарифів є визначення структури та видів тарифів для нарахування плати за послуги споживачами.

У світовій практиці ціноутворення на послуги водопостачання та водовідведення існують такі структури тарифів:

"одноставкові (постійні та змінні витрати не розподіляються окремо);

двоставкові (окремо відшкодовуються постійні та змінні витрати);

блокові (структура складається з декількох блоків відповідно до обсягів споживання послуг, наприклад від 0-30м3 на абонента в місяць, від 30-35м3, від 35 і більше);

фіксовані платежі (це платежі за надання послуг інших ніж реалізація послуг водопостачання та водовідведення, і відшкодування витрат, пов'язаних із наданням цих послуг, не включається в розрахунок тарифів).

Тарифи можуть бути таких видів:

Єдині тарифи (середні тарифи);

Двоставкові тарифи;

Тарифи з блоковою структурою (за регресивною шкалою);

Тарифи з блоковою структурою (за прогресивною шкалою);

Сезонні тарифи;

Тарифи за споживання в пікові / не пікові періоди.

Фактори, що впливають на вибір структури та виду тарифу:

Відсоток обліку споживання (повний облік, частковий або його відсутність);

Ступінь перехресного субсидіювання одних споживачів за рахунок інших, або цінова дискримінація (високий / низький);

Кількість споживачів або непропорційність структури споживачів (наприклад, велика кількість великих або дрібних споживачів);

Суттєве коливання попиту протягом року (наприклад, підвищення попиту в літній / зимовий період);

Ступінь зношеності системи (впливає на вибір структури витрат - відношення операційних витрат до капітальних);

Необхідність в економії водних ресурсів;

Наявність правил щодо розподілу витрат на постійні та змінні.

Такі види тарифів та структур можуть застосовуватися при наявності факторів, визначених вище:

Єдиний тариф (одноставкова структура) в рамках однієї групи використовується на Україні в теперішній час;

Єдиний тариф (одноставкова структура) плюс фіксовані платежі за надання послуг, відшкодування витрат яких, не передбачено в розрахунку тарифів - забезпечує найбільш справедливе відшкодування витрат окремими споживачами;

Двоставковий тариф (регулярна плата за надання послуг плюс плата за споживання) - в частині відшкодування долі постійних витрат може бути більш справедливим, ніж одно ставковий тариф по відношенню до великих споживачів, а також для споживачів без лічильників;

Тарифи з блоковою структурою (за регресивною шкалою) - дозволяють відобразити ефективність в наданні послуг великим споживачам;

Тарифи з блоковою структурою (за прогресивною шкалою) - стимулюють до економного споживання ресурсів;

Сезонні тарифи - при значних коливаннях попиту дозволяють усунути неузгодженість між виставленими доходами та нарахованими витратами;

Тарифи за споживання в пікові / непікові періоди - дозволяють відшкодовувати по обслуговуванню та утриманню потужностей, які не використовуються в непікові періоди за рахунок тих, хто створює навантаження на систему в пікові періоди;

Фіксовані платежі за визначеними ставками" [2].

Процедура формування, регулювання та встановлення тарифів на комунальні послуги в Україні не розроблена та не затверджена. Але, на наш погляд, вона може включати такі кроки:

Крок 1. Підприємство приймає рішення про необхідність зміни тарифів та формує їх.

Крок 2. Підприємство в письмовій формі передає обґрунтоване рішення про необхідність перегляду тарифу в міськвиконком з розрахунками тарифів для погодження міськвиконкомом.

Крок 3. Проведення відкритого засідання по розгляду тарифів та затвердження їх (чи не затвердження).

Крім цього, можливо залучення громадськості між кроком 2 та кроком 3. Для цього необхідно:

1.Підприємство в засобах масової інформації оприлюднює своє обґрунтоване рішення про підвищення тарифу та його розмір;

2.Провести громадські слухання, на яких громадськість висловлює свою думку з приводу підвищення тарифу.

Таким чином, дослідження методик формування тарифів на послуги водопостачання та водовідведення показало їх недосконалість, що створює можливість встановлювати необгрунтовані тарифи. Пропонується методика розрахунку реальної тарифної системи, що дозволить прогнозувати тарифи на послуги на науковій базі і стабілізувати відносини із споживачами. У перспективі автор має на увазі дослідити вплив різних факторів на зміну тарифів на послуги водопостачання та водовідведення та розробити модель визначення фінансових результатів діяльності підприємства.

Література

1. Історія тарифної реформи в Україні. ПАДКО / Агентство США з міжнародного розвитку. -К.:2001. -С.35-39.

2. Проект методичних рекомендацій по формуванню та встановленню тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення .- 2002.- ПАДКО /Агентство США з міжнародного розвитку. - К - С.36-37.

3. Голєусова Г. Реформа житлово-комунальних послуг: особливостіі і проблеми // Україна business. - 2001. -№7.- 20-27 лютого. - С14-15.

4. Онищук Г. Економіка житлово-комунального господарства : нові підходи у формуванні цінової і тарифної політики. //Економіка України. - 2001. -№7. - С.22-28.


 
 

Цікаве

Загрузка...