WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Організація управління через управлінську ситуацію як прогресивний метод кадрового забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування (р - Реферат

Організація управління через управлінську ситуацію як прогресивний метод кадрового забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування (р - Реферат

Парадоксом державного управління є його цілісність і водночас роздробленість. Наявність системи державного управління не означає, що дії її учасників визначені лише метою, для досягнення або вирішення якої була створена ця система. В її межах кожен з учасників державного управління, маючи в певній мірі незалежність, або навіть автономію від державно-управлінської системи, може намагатись досягти власної індивідуальної мети. В управлінській ситуації часто один з учасників державного управління уявляє, що інший учасник блокує його власну мету, наміри або засоби для досягнення цієї мети. Це викликає його намагання розширити права та звузити сферу обов'язків, або вимогу до другого учасника державного управління вкласти більше ресурсів, ніж це робить він сам.

Важливою ознакою управлінської ситуації може бути розуміння або знання про несумісність потенційних майбутніх позицій при інтенсивному намаганні зайняти позицію, що не сумісна з інтересами іншого учасника державного управління. Тобто, тут важливим є сприйняття учасником слідуючи аспектів управлінської ситуації.

По-перше, управлінська ситуація сприймається як важлива, потенційно здатна забезпечити бажану мету державного управління.

По-друге, один з учасників взаємодії розуміє, що досягнення бажаної мети можливе за умови коли він займе деяку ключову позицію, яка не може одночасно належати кільком учасникам державного управління.

Значним фактором, що дозволяє визначити ситуацію як управлінську, є підвищення рівня терпіння до фрустрації. Внутрішня міцність, стійкість структури державного управління обертається стабільністю та консерватизмом, опором трансформації. Як показує практика, оптимальне державне управління забезпечується не стільки результативністю кожної ситуації, скільки надійністю "стиків", швидкістю переходу від будь-якої попередньої до наступної. Скоротити інтервали між стадіями, максимально сумістити їх в загальному управлінському процесі-це один з напрямків співвідношення централізації та децентралізаціїв сфері державного управління. Адже в процесі управління та взаємодії кожний з учасників реалізує не усі завдання, а задовольняє лише частину власних потреб, використовуючи будь-які повноваження. В управлінській ситуації це обумовлено також і об'єктивними причинами. Велике значення для успіху управління має серія неприливних взаємозв'язаних дій, якими є управлінські функції. Огляд сучасної літератури дозволяє виявити такі функції: аналітико-прогнозування, планування, організація, розпорядження, керування, мотивація, керівництво, координація, контроль, комунікація, дослідження, оцінка, прийняття рішень, укладення угод. Фактично майже в кожній публікації з управління є список управлінських функцій. Не зупиняючись на видах управлінських функцій, розглянемо деякі для більш зрозумілого їх впливу на можливість ефективного управління через управлінську ситуацію.

Важливе значення при формування (розробці) управлінської ситуації в державному управлінні має реалізація аналітико-прогностичної функції державного управління. Вона має включати перш за все оцінку ризику виникнення того чи іншого виду управлінської ситуації: визначення його джерел, встановлення ступенів їх небезпеки, а також факторів ризику для громадян, держави, розміри втрат та збитків для учасників державно-управлінської діяльності. Крім того, ця функція включає управління ризиком, під яким маємо розуміти сукупність заходів правового, організаційного, економічного та технічного характеру, спрямованих на мінімізацію виникнення та наслідків різних ризиків. Управлінський ризик - це затрата зусиль, коштів при неповному співвідношенні виграшу та втрат, шанс на вдачу і крах у сфері державного управління. Зуміти посилити шанси та компенсувати втрати - ось уся нехитра логіка управлінського ризику.

Існують різні види управлінських ризиків: виправданий та невиправданий (за вагою шансів); раціональний та "сліпий"; примусовий та добровільний; професійний та побутовий. Ризик можна відрізняти за величиною, тобто за ступенем вірогідності досягнення бажаного результату, у підсистемах державного управління. Може бути активний ризик. Він походить від управлінських дій, що здійснюються від ініціатив. Є і пасивний - від бездіяльності, тому що незмінність також має певну небезпеку. Ризик може бути також глобальний і локальний, довгостроковий і короткостроковий та багато інших.

Антипод ризику - гарантії. Вони часто проявляються через такі два види: гарантії досягнення управлінської ситуації і гарантії компенсації в результаті управлінської ситуації. Одні розраховані на успіх, інші - на невдачу. Гарантії досягнення можуть бути забезпечення як підвищенням зусиль і засобів, так і запобіжними засобами проти відхилень від досягнення, бажаного результату державного управління. Гарантії компенсації здатні повернути повністю або частково гроші, а також матеріальні втрати від невдач.

Категорія управлінського ризику ще слабо досліджена в сфері державного управління. Та і воно саме створювалось як система, що розрахована перш за все на стабільність. Але, сьогодні органи державної влади і самоврядування потрапили в стан пасивної, довгострокової і глобальної кризи, де ризик має відіграти ключове значення. Необхідно переходити до активного, інноваційного, економічно обгрунтованого посадового ризику в організаційно-управлінських структурах, без якого не можна модернізувати державне управління. І без вміння ризикувати тут не обійтись.

Ступінь ризику - величина керована. Недооцінка особливої сили ризику в сфері державного управління - одна з причин конфліктів та надзвичайних ситуацій. Тому значну роль на цьому етапі має відіграти прогнозування та моделювання ризикових управлінських ситуацій. Діяльність органів державного управління радикально має змінюватись в бік неадекватності сьогоднішньої дійсності. Тому важливо правильно оцінити значення своєчасної, доброякісної інформації та відповідальність посадових осіб за її надання.

Важливе значення при підготовці до управлінської ситуації є реалізація таких функцій, як: планування, підбір та підготовка управлінських кадрів, локалізація даної управлінської ситуації та її наслідки. Незважаючи нате, що з тих чи інших причин розробка, узгодження та координація збігу централізації і децентралізації в сфері управління повністю майже ніколи не відбувається, управлінська ситуація, зберігаючи час на пошук та прийняття рішень в сфері державного управління, сприяє підвищенню ефективності державного управління і, перш за все, зменшенню масштабів збитків.

Всі названі вище показники управлінської ситуації можуть бути присутніми в ході взаємодії учасників державного управління окремо або в певних поєднаннях. Пошук їх набуває значення при вивченні механізмів впливу через централізацію та децентралізацію в сфері державного управління, що забезпечить ефективність державного управління. Дослідження сприятиме розгляду процесів організаційно-правового забезпечення централізації та децентралізації державного управління в екстремальних, конфліктних і подібних ситуаціях, сприятиме розгляду проблем державного управління, що відхиляється від мети . Вирішення завдань по перебудові всієї системи державного управління України, поряд з створенням державних механізмів має передбачити створення державної системи управління через управлінську ситуацію, яка може виникнути під впливом різних факторів.

Організація державного управління через управлінську ситуацію має будуватись на таких принципах як: принцип "нульового ризику", комплексності, координації і поєднання централізації та децентралізації; превентивності та ін. Необхідна також ефективна, конструктивна юридична процедура регулювання державного управління. Шляхи та методи державного управління через управлінські ситуації - предмет самостійного дослідження. Велике значення має розробка науково обгрунтованого комплексу організаційно-правових заходів не лише стосовно управлінських ситуацій, протиріч, конфліктів, криз, надзвичайних ситуацій, але й щодо аналізу причин їх виникнення. Це важливо як з точки зору науки, так і практики державного управління. Адже, наприклад, на відміну від стихійного лиха, джерела яких майже не підконтрольні людині, причини протиріч в управлінні, конфлікти, катастрофи мають бути регульовані.

Для того, щоб державно-управлінські рішення, що приймаються, враховували можливі економічні і соціальні наслідки, стан суспільної думки та її готовність до тих чи інших кроків, потрібно застосовувати на практиці ситуаційний аналіз, вивчення з допомогою ведучих експертів можливих наслідків рішень, що приймаються. І не лише врахування цих наслідків, але і корегування відповідно до запропонованих ними рішень.

Література

Вісник. Хмельницького інституту регіонального управління та права


 
 

Цікаве

Загрузка...