WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Державне управління сферою рекреаційного обслуговування в Автономній Республіці Крим - Реферат

Державне управління сферою рекреаційного обслуговування в Автономній Республіці Крим - Реферат

Необхідно також зробити висновки про виникнення та існування низки протиріч:

- протиріччя між об'ємом фінансування з державного бюджету і бюджету АРК для існування і розвитку СРО, і потрібним об'ємом інвестицій для розвитку СРО до світових стандартів, що призводить до поступового руйнування складових існуючої інфраструктури СРО;

- протиріччя між необхідністю юридичного формування системи державного управління СРО в АРК для забезпечення координування дій власників складових СРО і відсутністю нормативної бази для інтегрування складових СРО в єдине ціле стосовно створення рекреаційно-туристських послуг в АРК, що призводить до нецілеспрямованого і безпланового розвитку складових СРО. Це вже призвело до виникнення і розвитку приватного сектору СРО та часткового руйнування існуючих відомчих рекреаційних підприємств і недобудованих в часи СРСР об'єктів рекреаційного призначення;

- протиріччя між потребою оперативного створення в АРК рекреаційно-туристичного продукту світового рівня для забезпечення конкуренції на ринку рекреаційно-туристичних послуг та інерційністю процесу пропонування радянських форм відпочинку за велику ціну, що призводить до відтоку відпочиваючих з інших країн у санаторно-курортній зоні АРК;

- протиріччя між прагненням до централізації управління з боку одного органу державного управління - Державної туристичної адміністрації і необхідністю реалізації територіального принципу управління з боку іншого органу державного управління - Міністерства курортів і туризму АРК, наслідком чого є відсутність координаційного органу, який би дозволив в умовах наявності відомчої власності і де-факто власності ряду країн СНД забезпечити розвиток СРО в АРК.

Наведені протиріччя визначають наявність загальної проблеми державного управління сферою рекреаційного обслуговування в Автономній Республіці Крим в умовах переходу від командно-адміністративної системи до ринкових відношень.

Вказана проблема є комплексною і включає до себе такі основні проблеми: наукового обґрунтування, фінансового забезпечення, матеріально-технічного забезпечення та нормативно-правового забезпечення.

З перерахованих проблем проблема наукового обгрунтування здійснення державного управління існуванням та розвитком сфери рекреаційного обслуговування в Автономній Республіці Крим в умовах переходу до ринку є актуальною науковою проблемою, розв'язання якої дозволить реалізувати системний принцип управління цією сферою і формувати своєчасні рішення різного плану в інтересах розвитку цілісної інфраструктури сфери рекреаційного обслуговування в АРК для створення конкурентоспроможних у світі рекреаційно-туристських послуг.

Необхідно відмітити, що ця проблема існувала в прихованому вигляді ще в період СРСР. Наявність існування проблеми була обумовлена тим, що державна політика в сфері рекреаційного обслуговування здійснювалася централізовано, була орієнтована на довгу перспективу і забезпечувалася необхідними фінансовими і матеріально-технічними засобами, що було обумовлено існуванням державної власності на єдиній нормативно-правовій основі.

Виникнення в період становлення української держави проблем фінансового, матеріально-технічного та нормативно-правового забезпечення існування та розвитку сфери рекреаційного обслуговування зробило проблему наукового обгрунтування явною: відсутність системного принципу управління сферою і механізмів формування своєчасних рішень в інтересах розвитку цілісної інфраструктури сфери рекреаційного обслуговування в АРК призвело до ситуації, коли рекреаційно-туристські послуги, що створювалися, не відповідали світовим вимогам і не забезпечували конкурентоспроможність.

Таким чином, на підставі проведеного дослідження державного управління сферою рекреаційного обслуговування в Автономній Республіці Крим та стану цієї сфери визначена наукова проблема, якою є проблема наукового обґрунтування здійснення державного управління існуванням та розвитком сфери рекреаційного обслуговування в Автономній Республіці Крим в умовах переходу до ринку.

Питання державного управління сферою рекреаційного обслуговування в прямій постановці в часи Радянського Союзу фактично не розглядалися. Це було обумовлено тим, що сфера рекреаційного обслуговування отримала типові риси галузі народного господарства тільки в останні десятиріччя XX століття.

Окремі питання у своїх працях для різних політично організованих державних систем розглядали радянські, українські, російські та інші зарубіжні вчені: Александрова О.Ю., Веденій Ю.А., Єрижєва А.Х., Квартальнов В.А., Ніколаєнко Д.В., Стеченко Д.М., Харрис Г., Кац К.М. та ін., творчі колективи вчених в працях: "Рекреационные ресурсы СССР: Проблемы рационального использования" (1990 р.), "Устойчивый Крым. План действий" (1999 р.), "Туризм и отраслевые системы" (2001 р.) та ін.

Результати дослідження питань існування та розвитку складових СРО та здійснення управління ними з боку держави, наведені в цих працях, дозволяють зробити висновок про те, що поняття "сфера рекреаційного обслуговування" ще не набуло системного змісту, а державне управління цією сферою, з наукової точки зору, в умовах переходу від адміністративно-командної системи до ринкових відношень ще не розглядалося, тому вимагає проведення наукового дослідження.

Існування проблеми наукового обгрунтування здійснення державного управління існуванням та розвитком сфери рекреаційного обслуговування в Автономній Республіці Крим в умовах переходу до ринку вимагає розробки теоретико-методологічних засад державного управління цією сферою на системному принципі, застосування яких забезпечить комплексне створення конкурентоспроможного рекреаційно-туристського продукту в СРО АРК.

Розробка теоретико-методологічних засад державного управління існуванням та розвитком сфери рекреаційного обслуговування вимагає вирішення такої низки задач дослідження:

- визначити принципи державного управління сферою рекреаційного обслуговування в АРК;

- розробити структуру системи та організаційно-правові форми державного управління сферою рекреаційного обслуговування в АРК;

- удосконалити способи формування нормативно-правової бази державного управління сферою рекреаційного обслуговування в АРК;

- розробити процесуальні аспекти державного управління сферою рекреаційного обслуговування в АРК;

- розробити рекомендації по вдосконаленню державного управління сферою рекреаційного обслуговування в АРК.

Література

1. Рекреационные ресурсы СССР: Проблемы рационального использования / В.Н. Козлов, Л. С. Филиппович, И.П. Чалая и др. –М.: Наука, 1990. - 168 с.

2. Україна: поступ у XXI століття. Стратегія економічного і соціального розвитку на 2000-2004 pp.: Послання Президента України до Верховної Ради України 2000 р. // Урядовий кур єр. - 2000. –№ 34. - С 5-12.

3. Долматов Г.М. Международный туристический бизнес: история, реальность и перспективы. -Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. – 320 с.

4. Харрис Г., Кац К.М. Стимулирование международного туризма в XXI веке: Пер. с англ. -М.: Финансы и статистика, 2000. - 240 с.

5. Федорченко В.К., Дъорова Т.А. Історія туризму в Україні: Навч. посібник. -К.: Вища школа, 2002. - 195 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...