WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Розмежування повноважень між обласними радами та обласними державними адміністраціями в сфері державного управління - Реферат

Розмежування повноважень між обласними радами та обласними державними адміністраціями в сфері державного управління - Реферат

3 цього випливає ще одне політично гостре питання, яке набуває особливої ваги у контексті здійснюваної державної регіональної політики, про долю місцевих державних адміністрацій. При цьому виявилися дві діаметрально протилежні позиції. Якщо одні виступають за трансформацію місцевих державних адміністрацій із органів, що здійснюють функції безпосереднього управління територіями, в органи з переважно контрольно-наглядовими повноваженнями за діяльністю органів місцевого самоврядування, то інші - за зміцнення статусу місцевих державних адміністрацій та їх голів шляхом надання їм додаткових розпорядчих i наглядових функцій i повноважень. У руслі даного підходу передбачається зміцнення представництва держави на регіональному, насамперед обласному рівні шляхом розширення повноважень місцевих державних адміністрацій та їх голів з одночасним розширенням організаційно-правових можливостей органів місцевого самоврядування на обласному рівні, зберігаючи у цілому їх конституційний статус. У зв'язку з цим виникає певне непорозуміння: як можна одночасно посилювати місцеві державні адміністрації й органи місцевого самоврядування на обласному рівні, зберігаючи при цьому їх конституційний статус? I тут за своєрідну панацею, яка здатна розв'язати всі проблеми взаємовідносин органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій, приймається розподіл повноважень між ними. Цьому питанню присвячена численна література, проте повноваження між ними й досі залишаються не розмежованими i навряд чи будуть належним чином розмежовані. Закони (особливо галузеві) формуються таким чином, що в одній статті визначаються одночасно повноваження органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій, що практично не дає можливості визначити, чим конкретно повинен займатися кожен з органів.

Якщо по вертикалі можна більш-менш розмежувати повноваження між центральними та місцевими органами публічної влади, беручи за основу набір управлінських та соціальних послуг, які можуть бути надані в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, то по горизонталі - між місцевими державними адміністраціями i органами місцевого самоврядування - це зробити практично неможливо. Це пояснюється відсутністю чітких критеріїв такого розмежування, оскільки у реальному житті не існує лише питань загальнодержавного i місцевого значення. Саме тому, як би досконало не були визначені їхні повноваження, це не усуне конкуренції між ними як органами загальної компетенції, які однаковою мірою відповідають за стан справ на відповідній території. Це пояснюється також тим, що з точки зору управлінської теорії в одній цілісній динамічній соціальній системі, до якої належать територіальні громади (колективи) повинен бути один головний суб'єкт управління, якому мають бути адресовані повноваження з вирішення соціально-економічного та культурного розвитку регіонів. Цим суб'єктом має виступати, насамперед, населення відповідних регіонів, обрані ним ради та їх виконавчі органи, оскільки суть регіональної політики полягає у наближенні влади до людей. Це, звичайно, не виключає присутності на відповідних територіях інших суб'єктів управління, які, представляючи державу, здійснювали б лише контрольно-наглядові функції стосовно органів місцевого самоврядування. Це можуть бути як місцеві державні адміністрації, трансформовані в урядові представництва на місцях - префектури (Італія, Франція), так i периферійні служби центральних відомств (Великобританія).

На жаль, на конституційному рівні не зафіксовано, що "компетенційні" спори між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування вирішуватимуться судовими органами. На наш погляд, ст. 145 Конституції України не розв'язує зазначеної проблеми. Проте Конституція створила всі об'єктивні умови для подальшої нормативної фіксації відповідних норм.

Отже, якщо не наповнити реальним змістом місцеве самоврядування обласної ланки відповідно до її ролі у системі територіального управління, то виникне реальна загроза деформування принципів державної регіональної політики, суть яких полягає у залученні саме населення відповідних адміністративно-територіальних одиниць до вирішення безпосередньо або через обрані ним органи питань регіонального розвитку, а не місцевих державних адміністрацій. Адже як би там не було, вони є місцевими органами державної виконавчої влади, які покликані забезпечувати на місцях загальнодержавний інтерес. Тому так звана децентралізація влади шляхом перерозподілу окремих функцій управління між центральними органами виконавчої влади i органами тієї ж самої влади на місцях - місцевими державними адміністраціями, спотворює саму природу місцевого самоврядування.

Література

1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. - К: Преса України, 1997. - 80с.

2. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997р. //Кравченко В.В., Пітник М.В. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні (основи муніципального права): Навч. посібник. –К.: Арарат-Центр, 2001. - 176 с

3. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1999р. //Відомості Верховної Ради. - 1999. -№ 20-21. - С. 190.

4. Концепція адміністративної реформи в Україні: Указ Президента України від 07.07.1998 р. //Концепція адміністративної реформи в Україні. -К, 1998.

5. Концепція державної регіональної політики України//Голос України. - 2000. - №203. - С. 4- 7.

6. Європейська Хартія про місцеве самоврядування від 15.10.1985 р. // Кравченко В.В., Пітник М.В. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні (основи муніципального права). Навчальний посібник. –К.: Арарат-Центр, 2001. - 176 с

7. Баталов О. Концептуальні засади співвідношення функцій територіальних громад з функціями місцевих органів державної виконавчої влади//Право України. - 1999. - №5. - С. 29.

8. Бичек В. Проблеми формування місцевих органів державної виконавчої влади та питання їх взаємодії з органами місцевого самоврядування на початковому етапі державотворення //Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України /За загальною редакцією В.І. Лугового, В.М. Князева. -К.: Вид-во УАДУ 1999. -Bun. 2. -В 2 ч. -Ч. II. - С. 194.

9. Борденюк В. Деякі проблеми реформування інститутів публічної влади на місцях в контексті державної регіональної політики //Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України /За загальною редакцією В.І Лугового, В.М. Князева. -К: Вид-во УАДУ, 2000. -Bun. 2. - В 4 ч. - Ч.І. - С. 23.

10. Борденюк В. І Місцеве самоврядування і деякі проблеми децентралізації влади //Вдосконалення законодавства України в сучасних умовах. Збірник наукових статей. Bun. 1. -К., 1996. - С. 26


 
 

Цікаве

Загрузка...