WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Міжнародна підприємницька інвестиційна діяльність - Реферат

Міжнародна підприємницька інвестиційна діяльність - Реферат

3. Шляхи вдосконалення механізмів залучення іноземних інвестицій.

Виходячи з вищесказаного, актуальним питанням є дослідження механізмів стимулювання залучення іноземних інвестицій у національну економіку. До основних таких механізмів належать:

  • Надання податкових пільг. Іноземні компанії, що мають намір інвестувати свої кошти, як правило, дуже уважно ставляться до системи інвестиційних пільг у країні-реципієнті. У розвинутих країнах основна частина пільг, якими можуть скористатися іноземні інвестори поширюється на всі компанії, що інвестують свої кошти, національні та іноземні. У країнах, що розвиваються, та у країнах із перехідними економіками у більшості випадків існують спеціальні пільги для іноземних інвесторів. Пільги надаються з метою стимулювання регіонального розвитку, залучення фірм до участі у загальнонаціональних програмах та проектах, розвитку науково-дослідних робіт, подолання безробіття, підвищення фінансового забезпечення держави.

Хоча на даний час законодавство визначає національний режим для іноземних інвесторів, проте у науковців немає спільної думки щодо нього. Так, одні вчені вважають, що підприємства з іноземними інвестиціями та підприємства без них повинні бути на рівних умовах, і тому іноземні інвестори не повинні користуватися особливими пільгами, встановленими лише для них. Зокрема, так вважає вчений М. Герасимчук. Інші ж вчені, навпаки, висловлюють думку, що у зв'язку з наявністю конкуренції серед країн-реципієнтів (тобто тих, що приймають іноземні інвестиції) та з несприятливим інвестиційним кліматом, іноземний капітал слід заохочувати та створювати йому таким чином потужні мотивації. Вирішити це завдання можна лише шляхом встановлення пільг та надання гарантій. Український вчений О. Гаврилюк вважає, що повністю скасувати пільги, передбачені лише для іноземного інвестора можна тільки тоді, коли країна досягла достатнього рівня економічного розвитку та не відчуває гострого дефіциту інвестиційних ресурсів.

Такі країни, як Польща, Чехія, чи інші країни, що розвиваються, змогли залучити значні інвестиції власне завдяки наданню пільг іноземним інвесторам. Зокрема, протягом 1990-1999 рр., Польща залучила таким чином понад 50 млрд. доларів США, та навіть на даному етапі розвитку не скасувала більшості податкових пільг для іноземних інвесторів. Аналізуючи інвестиційний ринок України можна сказати, що рівень потенційних прибутків на даний час є недостатньо високим для того, щоб покрити усі існуючі ризики та цим самим зацікавити іноземних інвесторів вкладати кошти в українські підприємства.

  • Амортизаційна політика держави. Розміри щорічних амортизаційних відрахувань безпосередньо впливають на величину витрат виробництва та суму балансового прибутку, а отже, й на фінансовий стан підприємства. Одне підприємство може використовувати старі верстати і обладнання, інше бажає постійно оновлювати свої засоби виробництва. Проте, всі вони зацікавлені у збільшенні розміру відрахувань до амортизаційного фонду, оскільки ці кошти вигідніше використовувати як інвестиції у власне виробництво, а не як доходи, із яких треба платити податки. Згідно зі змінами, прийнятими до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", ставки амортизаційних відрахувань з 1-го січня 2004 року значно збільшуються. Ставки нововиділеної четвертої групи діють вже з початку 2003 року. Ймовірно, що це позитивно вплине на процес залучення іноземних інвестицій в Україну.

3. Створення достатнього інформаційного забезпечення. Інформаційне забезпечення має інформувати потенційних інвесторів про різні проекти та умови їх здійснення за кордоном, систему оподаткування, адміністративно-правові процедури господарської діяльності тощо.

4. Значний вплив на процеси іноземного інвестування має політика держави щодо розвитку та підтримки інфраструктурних галузей. Підприємства інфраструктури можуть забезпечити підприємства інших галузей необхідними послугами та, як наслідок, знизити рівень їх витрат.

4. Інвестиційна діяльність підприємства за кордоном.

Країнами, які є найпривабливішими для здійснення різного роду операцій з капіталом, вважаються Російська Федерація та Панама. Це пояснюється тим, що ця країна є офшорною територією, яка проводить політику залучення іноземних кредитних капіталів і надає податкові та інші фінансові пільги тільки для здійснення фінансово-кредитних операцій з іноземними резидентами в іноземній валюті. Що стосується інших країн, зокрема Австрії, Швейцарії, США, В'єтнаму тощо, то відтік капіталу до цих країн поступово зменшується через їх обмеженість. Але є й стабільна зацікавленість - це Кіпр, Естонія, в розвитку взаємовідносин з якими Україна відчуває неабияку потребу (зокрема в галузі розвитку міжнародного туризму, що дає суттєві кошти до поповнення бюджету будь-якої країни, в тому числі й України).

Таблиця

Прямі інвестиції з України в економіку країн світу

Обсяги прямих інвестицій на 01.10.2004

(млн.дол.США)

У %

до підсумку

Усього

167,0

100,0

у тому числі:

Росiйська Федерацiя

88,1

52,8

Панама

18,9

11,3

В'єтнам

15,9

9,5

Iспанiя

13,8

8,3

Сполученi Штати Америки

5,7

3,4

Гонконґ

5,4

3,2

Швейцарiя

4,2

2,5

Австрія

2,7

1,6

Грузiя

2,2

1,3

Кiпр

1,9

1,1

Грецiя

1,6

0,9

Естонiя

1,1

0,7

Інші країни

5,5

3,4

Таким чином, Україна виступає активним учасником на ринку руху міжнародних капіталів. З одного боку, вона виступає реципієнтом капіталу, який надходить до неї переважно у формі міжнародних іноземних інвестицій, з іншого боку, Україна самостійно намагається виступати як кредитор в розвитку міжнародних взаємовідносин з країнами, до яких має стратегічний інтерес. Результатом активної участі в розвитку міжнародного руху капіталів для України може бути здобуття позитивного іміджу на міжнародній арені, що дасть можливість їй ефективніше залучатися до встановлення світогосподарських зв'язків і функціонувати на рівні провідних розвинених європейських і світових держав. Незважаючи на те, що Україна знаходиться тільки на початку цього складного і довготривалого шляху, вже спостерігаються позитивні зрушення. Входження України до Міжнародної фінансової системи, активна участь у проектах налагодження комунікацій (зокрема, у сферах транспорту і зв'язку), активна участь у програмі "Партнерство заради миру", тісне співробітництво з міжнародними організаціями, такими як блок НАТО, МВФ, МБРР, МАР, МАТІ, ЄБРР та багато інших, дає привід сподіватися на подальше ефективне функціонування на міжнародному ринку капіталів.

Список використаної літератури

  1. Міжнародна інвестиційна діяльність: Підручник/ Д.Г.Лук'яненко, Б.В. Губський, О.М. Мозговий та ін.; За ред. д-ра ек. наук, проф. Д.Г.Лук'яненка. – К.: КНЕУ, 2003. – 387 с.

  2. Мельник В.В., Козюк В.В. Міжнародна інвестиційна діяльність: Навч. посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – 249 с.

  3. Коссак В. Іноземні інвестиції в Україні. – Львів: Центр Європи, 1996. – с. 51-89.

6. Лук'яненко Д.Г., Мозговий О.М., Губський Б.В. та ін.. Міжнародна інвестиційна діяльність. – К.: КНЕУ, 1998.


 
 

Цікаве

Загрузка...