WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Інвестиційна діяльність агропромислового комплексу по Івано-Франківській області - Реферат

Інвестиційна діяльність агропромислового комплексу по Івано-Франківській області - Реферат

Аналіз світових тенденцій свідчить про збільшення у 1980 – 2000 роках обсягів виробництва основних видів агропромислової продукції :

- по молоку на 20%,

- по зерну на 65%,

- по м'ясу на 95%.

В цілому по Україні, і, зокрема, в Івано – Франківській області за ці роки виробництво зменшено майже на половину. Внаслідок цього, зменшилось споживання населенням основних видів продуктів харчування

Також, за останніх 13 років в галузі тваринництва області відбувся суттєвий спад. Протягом цього періоду в усіх категоріях господарств поголів'я великої рогатої худоби скоротилося на 292,8 тис. голів (50%), в тому числі корів – на 32,4 тис. голів (15%), свиней – на 102,8 тис. голів (35%),овець і кіз – на 24,5 тис. голів (36%), птиці – на 1165 тис. голів (24%).Аналогічна ситуація склалася і з виробництвом тваринницької продукції. У порівнянні з 1990 р. виробництво м'яса зменшилося на 55,7 тис. тонн (40%), молока – на 5,0 тис. тонн (1%), яєць – на 52,3 млн. штук (18%).Така ситуація є наслідком низької рентабельності, а в переважній більшості, збитковістю виробництва всіх видів тваринницької продукції.

Рослинництво є основною стратегічною галуззю сільського господарства, рівень розвитку якої визначає ступінь використання земель сільськогосподарського призначення, забезпечення регіону продовольством, кормами тваринництво, сировиною промисловість. Поглиблення в останні роки кризових явищ у рослинництві супроводжується переводом орних земель у перелогові, значним зниженням родючості грунтів, особливо меліорованих земель, природних сінокосів і пасовищ, недотримання вимог сівозміни, недооцінкою важливості боротьби з шкідниками, хворобами та бур'янами призвели до зменшення обсягів виробництва рослинної продукції. На ринку продукції рослинництва спостерігається незбалансованість попиту і пропозиції, дається взнаки недостатня розвиненість інфраструктури.

Також, за уточненими даними Головного управління земельних ресурсів в Івано – Франківській області внаслідок паводку 23-27 липня 2008 року на території області затоплено всього 35,4 тис. га земель, в тому числі сільськогосподарських – 176, 13 га.

Основними причинами виникнення проблеми є :

- несприятлива цінова політика на ринку продукції рослинництва;

- різке погіршення балансу гумусу, азоту, фосфору та підвищення кислотності, що зумовлює втрату понад 10% ефективного потенціалу грунту;

- відсутність системи раціонального використання земель, їх охорони;

- недостатнє впровадження новітніх мало затратних технологій виробництва екологічно чистої сільськогосподарської продукції із збереженням навколишнього середовища.

Збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, підвищення продуктивності праці в аграрному секторі агропромислового комплексу мають базуватися на впровадженні високоефективних енергозберігаючих технологій.

Отже, ефективність сільськогосподарського виробництва тісно пов'язана з його матеріально – технічною базою.

Тривала економічна криза 90 – х років найбільше позначилася на технічному стані галузі. В останні роки спостерігається тенденція до знищення рівня технічного забезпечення села. Наявний технічний потенціал, енергетичне забезпечення, ремонтно – обслуговуюча база та трудові ресурси не відповідають сучасним вимогам аграрного виробництва.

Протягом останніх років в сільському господарстві області спостерігається зменшення кількості сільськогосподарської техніки. На початок 2005 року нараховувалось 7,5 тис. тракторів, 0,9 тис. зернозбиральних комбайнів, що складає відповідно 82% та 88% від рівня 2000.

Аналіз використання сільськогосподарських машин показує, що в загальному обсязі механізованих робіт майже 90% становлять технічні засоби застарілих конструкцій, а близько 7% - це машини, освоєні в Україні за останні роки, а решта припадає на імпортну техніку. Майже 90% техніки, що залишилася в господарствах, відпрацювала по одному і більше нормативних строків експлуатації. Зношеність машин та відсутність необхідних коштів у виробників на закупівлю запасних частин унеможливлюють виконання потрібних обсягів ремонту наявної техніки. Позитивні зрушення в сільському господарстві ,які розпочалися у 2000р. завдяки реформуванню аграрного сектора, поки що не забезпечили належного поліпшення умов життєдіяльності сільського населення.

Дослідження інвестиційної привабливості аграрного сектору (на прикладі Івано – Франківської області ) дозволило зробити наступні висновки та розробити рекомендації щодо основних аспектів її покращення :

1. Інвестування аграрної сфери, як і інвестиційні процеси в інших галузях, є багатогранним і складним. За своєю економічною природою інвестиційна діяльність є процесом здійснення додаткових вкладень найбільш ефективних засобів з метою збільшення виробництва продукції та створення умов для економічного зростання.

2. За інвестиційною привабливістю Україна, а також Прикарпаття характеризується як країна з негативним інвестиційним іміджем і в той же час високим інвестиційним потенціалом. Основними факторами, які формують негативний імідж України на світовому інвестиційно – кредитному ринку, є :

- недосконала законодавча база;

- нестабільна політична ситуація;

- недосконалість податкового законодавства;

- недостатній рівень розвитку фінансового ринку;

- низькі тимпи приватизації;

- відсутність системи страхування інвестицій тощо.

3. З метою підвищення інвестиційної привабливості аграрного сектору економіки України необхідно реалізувати систему

заходів на загальнодержавному, регіональному та галузевому рівнях, основними серед яких є :

- вдосконалення та приведення у відповідальність законодавства, яке регулює інвестиційну діяльність;

- забезпечення стабільності та прозорості податкового законодавства;

- вдосконалення земельного законодавства;

- стабілізація національної валюти;

- вдосконалення системи ціноутворення в сільському господарстві;

- вдосконалення амортизаційної політики;

- запровадження екологічно – чистих технологій.

Отже, інвестиційне законодавство України характеризується відсутністю чіткого механізму виконання діючих законів і наявністю поруч із існуючими законами великої кількості підзаконних нормативно – правових актів, а саме постанов Кабінету Міністрів України, наказів, відомств тощо. Тому з метою покращення інвестиційної привабливості аграрного сектору, в першу чергу необхідно створити стабільне нормативно – правове середовище функціонування як іноземних, так і вітчизняних суб'єктів інвестиційної діяльності.

Інструментом створення сприятливого інвестиційного середовища є насамперед ефективна податкова політика, яка передбачає :

- спрощення порядку нарахування та сплати податків;

- зниження ставки оподаткування;

- чітке обґрунтування та прозорість надання податкових пільг.

Вагомим напрямом покращення інвестиційного клімату України і привабливості для інвесторів галузей сільського господарства є вдосконалення амортизаційної політики.

На мою думку, лише чітка та послідовна інвестиційна політика держави в основних її проявах ( податкова, законодавча, амортизаційна і фінансова політика ) стануть основними передумовами формування позитивної інвестиційної привабливості країни, її регіонів, сільського господарства та його окремих галузей.

Використані джерела

  1. Саблук П. Т. Стратегічні напрями аграрних реформ та перехід на інноваційну модель розвитку. – К.: Економіка АПК, 2002.

  2. Підлісецький Г. М. Основні виробничі фонди сільського господарства: Ефективність, оновлення, оцінка. – К.: Урожай, 1995.

  3. Агропромисловий комплекс України : стан, тенденції та перспективи

  4. розвитку. Інформаційно – аналітичний збірник / Ред. Каблук П. Т., Дем"яненко М. Я. – К. : ІААН, 2000.

  5. Мусіна Л. О. Структурно – інноваційне оновлення економіки: проблеми та перспективи. – К : НТІ, 2003. - №2.

  6. Квочак В. М. Каталог інвестиційних проектів та пропозицій підприємств Івано – Франківської області. – Івано – Франківськ : місто НВ, 2003.


 
 

Цікаве

Загрузка...