WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Державне управління в галузі охорони навколишнього природного середовища - Реферат

Державне управління в галузі охорони навколишнього природного середовища - Реферат

Реферат на тему:

Державне управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

В Україні існує система органів управління в галузі охорони навколишнього середовища — це юридично самостійні державні, самоврядні й громадські інституції, уповноважені здійснювати організаційно-розпорядчі, координаційні, консультативні, організаційно-експертні, контрольні та інші функції в галузі забезпечення екологічної безпеки, ефективного використання природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища.

До системи органів управління в галузі охорони навколишнього середовища належать:

І. Органи загального державного управління

1. Органи центральної державної виконавчої влади:

 • Кабінет Міністрів України;

 • Постійна урядова комісія з питань техногенної екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій;

 • Рада національної безпеки.

2. Органи державної виконавчої влади Автономної Республіки Крим:

— уряд Автономної Республіки Крим.

3. Органи місцевої державної виконавчої влади:

 • обласні державні адміністрації;

 • Київська міська державна адміністрація;

 • Севастопольська міська державна адміністрація;

 • районні державні адміністрації;

 • районні в м. Києві державні адміністрації;

 • районні в м. Севастополі державні адміністрації;

 1. Органи спеціального державного управління

  1. Органи надвідомчого управління і контролю в галузі екології:

 • Міністерство екології та природних ресурсів України;

 • Міністерство охорони здоров'я України.

  1. Органи спеціального поресурсного управління:

 • Державний комітет України по земельних ресурсах;

 • Державний комітет України по водному господарству;

 • Міністерство праці та соціальної політики України;

 • Державний комітет лісового господарства України.

  1. Органи спеціалізованого функціонального управління:

 • Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

 • Міністерство внутрішніх справ України;

 • Державний комітет України стандартизації, метрології та сертифікації.

  1. Органи спеціалізованого галузевого управління:

 • Міністерство палива та енергетики України

 1. Органи місцевого самоврядування

  міські Ради народних депутатів;

  обласні Ради народних депутатів;

  селищні Ради народних депутатів;

  районні Ради народних депутатів;

  сільські Ради народних депутатів;

  районні в містах Ради народних депутатів.

 2. Органи громадського управління

  1. Українське товариство охорони природи;

  2. Українська екологічна академія наук;

  3. Українська екологічна асоціація "Зелений світ";

  4. Національний екологічний центр;

  5. Український екологічний фонд.

Верховна Рада та Кабінет Міністрів України вже схвалили деякі закони й постанови щодо вдосконалення системи управління природокористуванням. Це Закон "Про охорону навколишнього природного середовища" (1991 р.), Закон "Про тваринний світ" (1993 р.), постанови: "Про посилення охорони запасів цінних видів риб, ссавців, водних безхребетних й водних рослин", "Про порядок обмеження, тимчасової заборони чи припинення діяльності підприємств, установ і організацій у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища", "Про порядок визначення плати і стягнення платежів за забруднення навколишнього природного середовища", "Про створення Державної екологічної інспекції Міністерства охорони навколишнього природного середовища і ядерної безпеки".

Президент України видав Укази зі згаданої проблеми, зокрема: "Про заходи щодо організації роботи по поліпшенню екологічного стану р. Дніпро та якості питної води", "Про додаткові заходи щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи".

Органи державного управління з регулювання відносин щодо охорони навколишнього природного середовища отримали такі повноваження:

Верховна Рада України:

 • визначає основні напрямки державної політики в галузі охорони природного середовища;

 • затверджує державні екологічні програми;

 • визначає правові основи регулювання відносин у галузі охорони навколишнього природного середовища;

 • приймає рішення про припинення діяльності підприємств і об'єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

 • визначає повноваження Рад народних депутатів, порядок організації та діяльності органів управління в галузі охорони навколишнього середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

 • установлює правовий режим зон надзвичайної ситуації оголошує такі зони на території республіки та визначає статус потерпілих громадян.

Верховна Рада Автономної Республіки Крим:

 • визначає порядок організації та діяльності органів управління в галузі охорони навколишнього середовища й використання природних ресурсів;

 • визначає повноваження Рад народних депутатів у галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів;

 • забезпечує реалізацію екологічної політики України, екологічних прав громадян;

 • затверджує екологічні програми;

 • організує вивчення навколишнього середовища;

 • створює й визначає статус позабюджетних, резервних, у тому числі й валютних, фондів для фінансування програм та інших заходів з охорони навколишнього середовища;

 • приймає рішення про визначення територій та об'єктів, що підлягають особливій охороні;

 • припиняє діяльність підприємств у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього середовища;

 • установлює в разі потреби нормативи екологічної безпеки вищі, ніж ті, що діють на території України.

Кабінет Міністрів України:

 • здійснює реалізацію визначеної Верховною Радою України екологічної політики;

 • забезпечує розробку державних республіканських, міждержавних і регіональних екологічних програм;

 • координує діяльність міністерств, відомств, інших установ та організацій України з питань охорони навколишнього середовища;

 • визначає порядок розробки та затвердження екологічних нормативів, лімітів використання природних ресурсів, викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, захоронення (складування) відходів;

 • встановлює порядок та граничні розміри плати за користування природними ресурсами, забруднення навколишнього природного середовища, захоронення (складування) відходів, інші види шкідливого впливу на довкілля;

 • приймає рішення щодо категорійності та організації нових об'єктів природно-заповідного фонду країни;

 • організує екологічне виховання та екологічну освіту громадян;

 • приймає рішення про зупинення або припинення діяльності підприємств, установ і організацій (незалежно від форм власності та підпорядкування) у разі порушення ними екологічного законодавства.

Міністерство екології та природних ресурсів України та його органи на місцях:

 • здійснюють комплексне управління в галузі охорони навколишнього природного середовища в країні, проводять єдину науково-технічну політику з питань охорони навколишнього природного середовища й використання природних ресурсів, координують діяльність міністерств, відомств, підприємств, установ і організацій в цій галузі;

 • ведуть державний контроль за використанням і охороною земель, надр, поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря, лісів та іншої рослинності, тваринного світу, морського середовища та природних ресурсів територіальних вод, континентального шельфу й виключної (морської) економіч-ної зони держави, а також за додержанням норм екологічної безпеки;

 • забезпечують роботу державної екологічної інформаційної системи;

 • затверджують нормативи, правила, беруть участь у розробці стандартів щодо регулювання використання природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища від забруднення та інших шкідливих впливів;

 • здійснюють державну екологічну експертизу;

 • одержують безплатно від міністерств, відомств, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на них завдань;

 • видають дозволи на захоронення (складування) промислових, побутових та інших відходів, на скиди шкідливих речовин у навколишнє природне середовище, та спеціальне використання природних ресурсів, відповідно до законодавства України;

 • обмежують чи припиняють діяльність підприємств і об'єктів незалежно від їх підпорядкування та форм власності, якщо їх експлуатація здійснюється з порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, дозволів на використання природних ресурсів, з перевищенням лімітів на викиди та скиди забруднюючих речовин;

 • подають позови щодо відшкодування збитків і втрат, заподіяних у результаті порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

 • складають протоколи та розглядають справи про адміністративні правопорушення в галузі охорони природного середовища й використання природних ресурсів;

 • керують заповідною справою, ведуть Червону книгу України;

 • координують роботу інших спеціально вповноважених органів державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів;

 • здійснюють міжнародне співробітництво з питань охорони навколишнього природного середовища, вивчають, узагальнюють і поширюють міжнародний досвід у цій галузі, забезпечують виконання зобов'язань України за міжнародними угодами з питань охорони навколишнього природного середовища.


 
 

Цікаве

Загрузка...