WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

40.Регіональні митниці, їх завдання та функції.

Регіональна митниця є митним органом, який на тери- , торії, закріпленій ним, у межах своєї компетенції здійснює митну справу та забезпечує комплексний контроль за дотриманням законодавства України з питань митної справи, керівництво й координацію діяльності підпорядкованих йому митниць та спеціалізованих митних установ і організацій.

Регіональна митниця є юридичною особою й здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та положення, яке затверджується наказом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.

Створення, реорганізація та ліквідація регіональних митниць здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Керівник регіональної митниці призначається на посаду звільняється з посади керівником спеціально уповноваженої центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.

42.Місцеві органи статистики.

Органи державної статистики становлять:

а) спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі статистики, який утворюється відповідно до ст. 106 Конституції України. Таким органом є Державний комітет статистики України, правовий статус якого регламентується Положенням, затвердженим Указом Президента України від 6 листопада 1997 р. № 1249/97 (зі змінами від 14.06.2000 р. № 794/2000) "Про Положення про Державний комітет статистики України");

б) територіальні органи державної статистики, що утворюються відповідно до законодавства спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі статистики в Автономній Республіці Крим, областях, районах та містах і підпорядковані йому;

в) функціональні органи державної статистики — підприємства, установи та організації, що утворюються відповідно до законодавства спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі статистики і перебувають у сфері його управління.

Зазначені органи складають єдину систему органів державної статистики України.

Основними завданнями органів державної статистики є такі:

" реалізація державної політики в галузі статистики;

• збір, опрацювання, аналіз, поширення, збереження, захист та використання статистичної інформації про масові економічні, соціальні, демографічні, екологічні явища і процеси, які відбуваються в Україні та її регіонах;

• забезпечення надійності та об'єктивності статистичної інформації;

• розроблення, вдосконалення і впровадження статистичної методології;

• забезпечення розроблення, вдосконалення та впровадження системи державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації, які використовуються для проведення статистичних спостережень;

• створення і ведення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

• впровадження новітніх інформаційних технологій з опрацювання статистичної інформації;

• взаємодія інформаційної системи органів державної статистики з інформаційними системами органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб, міжнародних організацій та статистичних служб інших країн шляхом взаємного обміну інформацією, проведення методологічних, програмно-технологічних та інших робіт, спрямованих на ефективне використання інформаційних ресурсів;

• координація дій органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших юридичних осіб у питаннях організації

45.Загальна характеристика орган.-прав. Форм господарювання.

Основні форми підприємництва набувають конкретних організаційно-правових форм господарювання. Їх правовий статус, регламентація діяльності визначаються законами України "Про власність", "Про підприємництво", "Про підприємства в Україні", "Про господарські товариства", "Про селянське (фермерське) господарство", "Про колективне сільськогосподарське підприємство", "Про споживчу кооперацію", "Про об'єднання громадян", "Про банкрутство" та низкою інших законодавчих і нормативних актів із внесеними до них відповідними змінами.Підприємці з перших кроків своєї діяльності повинні знати кожну з форм, добре орієнтуватись у їхніх особливостях, правах, специфіці утворення і функціонування, діяльності органів управління.Серед різноманітних організаційно-правових форм підприємництва потрібно виокремити приватне підприємство. Воно засновується на власності окремого громадянина нашої держави з правом найму робочої сили.Колективне підприємство засновується на власності трудового колективу підприємства, кооперативу, іншого статутного товариства громадської чи релігійної організації.Кооператив являє собою вид підприємства, створеного громадянами України, що добровільно об'єдналися на основі членства для спільного здійснення господарської та іншої діяльності.Великого поширення набули орендні підприємства, що створюються на базі орендованого майна державного підприємства. Оренда — це таке, що базується на договорі, строкове платне володіння і користування майном, необхідним орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності. Об'єктами оренди можуть бути цілісні майнові комплекси державних підприємств, організацій чи їхніх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць), окреме індивідуально визначене майно державних підприємств та організацій. Орендарями можуть бути організації орендарів, створені членами трудового колективу державного підприємства України, іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства.У сільському господарстві дедалі більше утверджуються селянські (фермерські) господарства, які є формою підприємництва громадян України, що виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатись її переробкою та реалізацією. Членами селянського (фермерського) господарства можуть бути подружжя, їхні батьки, діти, які досягли 19(річного віку, та інші родичі, котрі об'єдналися для роботи в ньому. Селянське (фермерське) господарство може бути створене однією особою. Фермерські господарства можуть використовувати найману робочу силу.

47.Функції Рахункової палати.

Рахункова палата відповідно до завдань виконує такі функції:

• здійснює контроль за виконанням законів України та прийнятих Верховною Радою України постанов, виконанням Державного бюджету України, фінансуванням загальнодержавних програм у частині, що стосується використання коштів Державного бюджету України;

• здійснює за дорученням Верховної Ради України контроль за виконанням Державного бюджету України щодо поквартального розподілу доходів і видатків відповідно до показників цього бюджету, у тому числі видатків по обслуговуванню внутрішнього і зовнішнього боргу України, витрачанням коштів цільових фондів;

• перевіряє за дорученням комітетів Верховної Ради України використання за призначенням органами виконавчої влади коштів загальнодержавних цільових фондів та коштів позабюджетних фондів і подає за наслідками перевірки Верховній Раді країни висновки щодо можливостей скорочення видатків по кожному фонду окремо та доцільності спрямування вилучених коштів на фінансування інших видатків Державного бюджету України;

• контролює ефективність управління коштами Державного бюджету України Державним казначейством України, законність своєчасність руху коштів Державного бюджету України, у тому числі коштів загальнодержавних цільових фондів у Національному банку України, уповноважених банках та кредитних установах України;

• надає консультації органам і посадовим особам, які обираться, затверджуються або призначаються Верховною Радою

україни, з питань витрачання коштів Державного бюджету України. У ході проведення перевірок і аналізу стану економіки розробляє заходи щодо вишукування можливостей і нових джерел залучення додаткових надходжень до Державного бюджету України і вносить відповідні пропозиції Міністерству фінансів України;

• здійснює за дорученням Верховної Ради України, комітетів Верховної Ради України контрольні функції щодо фінансування загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального й національно-культурного розвитку, охорони довкілля та інших програм, що затверджуються Верховною Радою України;

• контролює інвестиційну діяльність органів виконавчої влади, перевіряє законність та ефективність використання фінансових ресурсів, що виділяються з Державного бюджету України на виконання загальнодержавних програм;

• проводить попередній аналіз до розгляду на засіданнях комітетів та Верховної Ради України звітів Антимонопольного комітету України щодо здійснення ним державного контролю за дотриманням антимонопольного законодавства, а також звітів Фонду державного майна України та посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються Верховною Радою України, щодо ефективного управління майном, що є основним національним багатством, власністю українського народу;


 
 

Цікаве

Загрузка...