WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

• бере участь у регулюванні платіжно-розрахункових відносин оптового ринку електроенергії, ринків газу, нафти та нафтопродуктів;

в установлює обмеження щодо суміщення видів діяльності суб'єктами підприємницької діяльності;

• розробляє й затверджує обов'язкові для виконання нормативні акти з питань, що належать до її компетенції;

• видає ліцензії на виробництво, передачу та постачання електричної енергії;

• затверджує інструкцію щодо умов і правил здійснення ліцензованої діяльності та контролю за їх виконанням;

• визначає відповідно до законодавства показники, нижче рівня яких дозволяється суб'єктам підприємницької діяльності здійснювати свою діяльність без ліцензій;

• здійснює безперешкодно перевірки дотримання умов ліцензованої діяльності;

• розглядає справи про порушення умов ліцензій та справи про адміністративні правопорушення і за результатами розгляду приймає відповідні рішення в межах своєї компетенції;

• передає до Антимонопольного комітету України матеріали в разі виявлення порушень антимонопольного законодавства;

• визначає відповідність ліквідації, реорганізації у формі злиття, приєднання, участі в об'єднаннях, а також придбання або відчуження більш як 25 відсотків часток (акцій, паїв) активів суб'єктів підприємницької діяльності умовам і правилам здійснення ліцензованої діяльності;

• надає ліцензіатам необхідну інформацію;

• бере участь у встановленні правил функціонування оптового Ринку електроенергії, ринків газу, нафти й нафтопродуктів та в здійсненні контролю за їх дотриманням;

• здійснює заходи щодо забезпечення рівних прав доступу до транспортних мереж суб'єктів ринків електроенергії, газу, нафти та нафтопродуктів усіх форм власності;

• встановлює ціни на створювану Комісією інформаційну пРодукцію та тарифи на інформаційні послуги;

• захищає в межах своїх повноважень інтереси споживачів у питаннях, що стосуються цін на електроенергію, газ, нафту та нафтопродукти, а також надійності їх постачання та якості послуг з боку постачальних організацій;

• формує в межах своєї компетенції державну політику щодо встановлення цін на електроенергію, газ, нафту та нафтопродукти, тарифів на їх транспортування, зберігання, постачання та розподіл, а також транспортування трубопроводами інших речовин;

• стимулює ефективність виробництва та споживання електроенергії, газу, нафти та нафтопродуктів;

• узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє та вносить у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства, дає висновки на проекти законів та інших нормативно-правових

актів;

• організовує проведення науково-технічних та аналітичних

досліджень з питань, що належать до її компетенції;

• інформує громадськість про свою роботу, здійснює у встановленому законодавством порядку видавничу діяльність;

• вирішує питання щодо підготовки кадрів робочого апарату Комісії, підвищення їхньої кваліфікації;

• подає Президентові України та публікує щорічні звіти про

свою діяльність;

• співпрацює з радами споживачів щодо захисту прав споживачів електроенергії, газу, нафти та нафтопродуктів;

• створює для суб'єктів оптового ринку електричної енергії, ринків газу, нафти та нафтопродуктів передумови для формування в них впевненості в доцільності й справедливості цих ринків і правил, за якими вони працюватимуть, через відкрите обговорення питань, що належать до компетенції Комісії, у присутності постачальників і споживачів, представників громадськості та засобів масової інформації;

Основними завданнями Комісії є:

• участь у формуванні та забезпеченні реалізації єдиної державної політики щодо розвитку й функціонування оптового ринку електроенергії, ринків газу, нафти та нафтопродуктів;

• державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі;

• сприяння конкуренції у сфері виробництва електричної енергії, постачання електричної енергії та газу, видобутку газу та нафти, зберігання та реалізація газу, нафти та нафтопродуктів;

• забезпечення проведення цінової й тарифної політики в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі;

• забезпечення ефективності функціонування товарних ринків на основі збалансування інтересів суспільства, суб'єктів природних монополій та споживачів їхніх товару і послуг;

• захист прав споживачів електричної й теплової енергії, газу, нафти й нафтопродуктів;

• розроблення й затвердження правил користування електричною енергією та газом;

• координація діяльності державних органів у питаннях регулювання ринків електроносіїв;

• видача суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на виробництво, передачу та постачання електричної енергії;

35.Адмін.правопорушення в галузі охорони природи.

Адміністративні правопорушення в галузі використання й охорони природних ресурсів — це протиправні, винні (умисні або необережні) дії (чи бездіяльність), які посягають на природне середовище і за які законом передбачено адміністративну відповідальність.

У главі 7 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачені конкретні склади адміністративних правопорушень у цій галузі. Адміністративна відповідальність настає за такі адміністративні правопорушення:

* псування і забруднення сільськогосподарських та інших земель (ст. 52);

* порушення правил використання земель (ст. 53);

* самовільне зайняття земельної ділянки (ст. 53-7);

* приховування або перекручення даних земельного кадастру (ст. 53-2);

* несвоєчасне повернення тимчасово займаних земель або не-приведення їх у стан, придатний для використання за призначеним (ст. 54);

* самовільне відхилення від проектів внутрішньогосподарського землеустрою (ст. 55);

• знищення межових знаків (ст. 56);

• порушення вимог щодо охорони надр (ст. 57);

• порушення правил і вимог проведення робіт з геологічного вивчення надр (ст. 58);

• порушення правил охорони водних ресурсів (ст. 59);

• порушення вимог охорони територіальних і внутрішніх мор. ських вод від забруднення й засмічення (ст. 59-і);

• порушення правил водокористування (ст. 60);

• пошкодження водогосподарських споруд і пристроїв, порушення правил їх експлуатації (ст. 61);

• невиконання обов'язків щодо реєстрації в суднових документах операцій зі шкідливими речовинами й сумішами (ст. 62);

• незаконне використання земель державного лісового фонду (ст.63);

• порушення встановленого порядку використання лісосічного фонду, заготівлі й вивезення деревини, заготівлі живиці (ст. 64);

• незаконні порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка (ст. 65);

• знищення або пошкодження полезахисних лісових смуг та захисних лісових насаджень (ст. 65-7);

• знищення або пошкодження підросту в лісах (ст. 66);

• здійснення лісових користувань не у відповідності з метою або вимогами, передбаченими в лісорубному квитку (ордері) або лісовому квитку (ст. 67);

• порушення правил відновлення й поліпшення лісів, використання ресурсів спілої деревини (ст. 68);

• пошкодження сінокосів і пасовищних угідь на землях державного лісового фонду (ст. 69);

• самовільне сінокосіння й випасання худоби, самовільне збирання дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід (ст. 70);

• введення в експлуатацію виробничих об'єктів без обладнання, що запобігає шкідливому впливу на ліси (ст. 71);

• пошкодження лісу стічними водами, хімічними речовинами, нафтою й нафтопродуктами, шкідливими викидами, відходами Й покидьками (ст. 72);

• засмічення лісів відходами (ст. 73);

• знищення або пошкодження лісоосушувальних каналів, Дер нажних систем і шляхів на землях державного лісового фонду (ст. 74);

• знищення або пошкодження відмежувальних знаків у ліса (ст. 75);

• знищення корисної для лісу фауни (ст. 76);

• порушення вимог пожежної безпеки в лісах (ст. 77);

• самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків

(ст.77-7);

• порушення порядку здійснення викиду забруднюючих речо-вин в атмосферу або шкідливого впливу на неї фізичних та біологічних чинників (ст. 78);

в порушення порядку здійснення діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери й атмосферних явищ (ст. 78-І);

• недотримання вимог щодо охорони атмосферного повітря під час введення в експлуатацію й експлуатації підприємств і споруд (ст. 79);

• недотримання екологічних вимог під час проектування, розміщення, будівництва, реконструкції та прийняття в експлуатацію об'єктів або споруд (ст. 79-7);

• випуск в експлуатацію транспортних та інших пересувних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у викидах (ст. 80);


 
 

Цікаве

Загрузка...