WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

Основними завданнями Державного казначейства України є:

- організація виконання Державного бюджету України і здійснення контролю за цим; - управління наявними коштами Державного бюджету України, у тому числі в іноземній валюті, коштами державних позабюджетних фондів і позабюджетними коштами установ та організацій, що утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України; - фінансування видатків Державного бюджету України;

- ведення обліку касового виконання Державного бюджету України, складання звітності про стан виконання Державного бюджету України; - здійснення управління державним внутрішнім та зовнішнім боргом відповідно до чинного законодавства; - розподіл між Державним бюджетом України та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя відрахувань від загальнодержавних податків, зборів і обов'язкових платежів за нормативами, затвердженими Верховною Радою України;

- здійснення контролю за надходженням, використанням коштів державних позабюджетних фондів і позабюджетних коштів установ та організацій, що утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України;

- розробка нормативно-методичних документів з питань бухгалтерського обліку, звітності та організації виконання бюджетів усіх рівнів, які є обов'язковими для всіх підприємств, установ та організацій, що використовують бюджетні кошти та кошти державних позабюджетних фондів.

30. Держказначейство Укр. Завдання та фінкції.

Правовий статус Державного департаменту вугільної промисловості регламентується Положенням, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000 р. № 909 "Про затвердження Положення про Державний департамент вугільної промисловості".

Державний департамент вугільної промисловості (далі — Держ-вуглепром) є урядовим органом державного управління, який діє у складі Мінпаливенерго й підпорядковується йому.

Держвуглепром у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, згаданим вище Положенням та наказами Мінпаливенерго.

Основними завданнями Держвуглепрому є:

• здійснення в межах його компетенції реалізації державної політики у вугільній галузі;

• участь у формуванні, регулюванні та вдосконаленні ринку паливно-енергетичних ресурсів;

• опрацювання комплексу заходів, спрямованих на поглиблення економічних реформ у вугільній промисловості;

• участь у забезпеченні енергетичної безпеки держави.

Держвуглепром відповідно до покладених на нього завдань:

• бере участь у прогнозуванні розвитку виробничої, науково-технічної, трудової, соціальної, фінансової та інших сфер діяльності вугільної галузі;

• розробляє проекти нормативно-правових актів, пов'язаних з розвитком вугільної галузі;

• здійснює в межах, визначених Мінпаливенерго, управління майном підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства;

• розглядає та вносить пропозиції щодо доцільності створення, реорганізації, ліквідації підприємств вугільної галузі;

• вживає заходів до дотримання вимог законодавства про охорону довкілля;

• бере участь у формуванні та реалізації інвестиційної політики у вугільній промисловості, виходячи з пріоритетних напрямів структурної перебудови економіки;

" бере участь у розробленні проектів стандартів, нормативних актів про охорону праці та з інших питань, що стосуються вугільної галузі;

• забезпечує організацію робіт з оперативного усунення наслідків надзвичайних ситуацій на об'єктах вугільної галузі;

" бере участь у реалізації державної політики з питань організації праці, її охорони, заробітної плати та соціального захисту працівників вугільної галузі; провадить єдину науково-технічну політику в галузі охорони праці; здійснює методичне керівництво діяльністю підприємств вугільної галузі з охорони праці та контроль за дотриманням законодавства й нормативних актів з охорони праці на підприємствах галузі;

• сприяє створенню й упровадженню сучасних інформаційних технологій та комп'ютерних мереж у вугільній промисловості, бере участь в організації науково-технічної, інформаційної, видавничої діяльності, пропаганди досягнень і передового досвіду;

• розробляє й реалізує комплексні заходи щодо поліпшення безпеки й гігієни праці у вугільній галузі;

• здійснює державне регулювання гірничої справи відповідно до його повноважень;

розробляє й здійснює в межах своєї компетенції заходи щодо реалізації державних програм, спрямованих на збільшення обсягів добування вугілля та підвищення його якості;

• розробляє баланси вугілля, здійснює моніторинг його ринку; *, координує та визначає обсяги проведення геологорозвідувальних робіт на вугілля та торф;

176

• узагальнює результати геологорозвідувальних робіт та введення в дослідно-промислову експлуатацію вугільних та торф'яних родовищ добувними підприємствами;

у межах своєї компетенції координує роботи з дослідно-промислової та промислової розробки вугільних та торф'яних родовищ України;

• самостійно або за участю інших роботодавців проводить переговори й укладає галузеві угоди з представниками найманих працівників;

• може виступати замовником науково-технічних досліджень у вугільній галузі;

" розробляє пропозиції щодо вдосконалення механізму регулювання ціноутворення у вугільній галузі;

• бере участь у формуванні та реалізації антимонопольної політики як у цілому, так і за відповідними напрямами (демонополізація економіки, розвиток конкуренції, антимонопольне регулювання, застосування антимонопольного законодавства);

• забезпечує та здійснює контроль за дотриманням державної таємниці в апараті Держвуглепрому, на підприємствах, в установах та організаціях вугільної галузі, що належать до сфери управління Мінпаливенерго;

організовує вивчення та аналіз вітчизняного та світового досвіду у вугільній галузі;

• здійснює координацію діяльності вугледобувних підприємств з енергомеханічного забезпечення;

• організовує роботу з питань розроблення й упровадження стандартів якості продукції та патентно-ліцензійних вимог;

• вживає заходів до оптимізації та сталого забезпечення підприємств галузі гірничошахтним та технологічним устаткуванням, приладами, запасними частинами тощо;

• вживає заходів для вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності, захисту інтересів підприємств вугільно-промислового комплексу на зовнішньому ринку, готує пропозиції щодо напрямів співробітництва із зарубіжними країнами у вугільно-промисловому комплексі;

34,12.Завдання і функції Нац.комісії рег. Елктроенернетики Укр.

Правовий статус Національної комісії регулювання електроенергетики України регламентується Положенням, затвердженим Указом Президента України від 21 квітня 1998 р. № 335/98 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України".

Національна комісія регулювання електроенергетики України (НКРЕ) є незалежним позавідомчим постійно діючим державним органом.

Національна комісія регулювання електроенергетики України (далі — Комісія) у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, Постановами Верховної Ради України, указами й розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, а також зазначеним вище Положенням.

Комісія відповідно до покладених на неї завдань виконує такі функції:


 
 

Цікаве

Загрузка...