WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

паперових, магнітних та інших носіях або в електронному вигляді, а

також аналітичних матеріалів, підготовлених на підставі цих даних.

Первинні дані - інформація щодо кількісної та якісної

характеристики явищ і процесів, яка подана респондентами під час

статистичних спостережень.

Статистичні дані - інформація, отримана на підставі

проведених статистичних спостережень, що опрацьована і подана у

формалізованому вигляді відповідно до загальноприйнятих принципів

та методології. Статистичні дані, що є результатом зведення та

угруповання первинних даних, за умови забезпечення їх

знеособленості являють собою зведену знеособлену статистичну

інформацію (дані).

Статистичною інформацією є також дані банківської і

фінансової статистики, статистики платіжного балансу тощо, які

складаються на підставі адміністративних даних, отриманих

Національним банком України та спеціально уповноваженими органами

державної влади (крім органів державної статистики) відповідно до

їх компетенції. Відповідні повноваження зазначених органів, а

також засади щодо організації збирання, опрацювання, аналізу,

поширення, збереження, захисту та використання такої статистичної

інформації визначаються окремими законами.

108,110. Поняття та сутність СОТ.

Світова організація торгівлі (СОТ), що є спадкоємицею діючої з 1947 р. Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ), почала свою діяльність з 1 січня 1995 р. СОТ покликана регулювати торговельно-політичні відносини учасників Організації на основі пакета Угод Уругвайського раунду багатосторонніх торговельних переговорів (1986-1994 р.). Дані документи є правовим базисом сучасної міжнародної торгівлі.

Угода про заснування СОТ передбачає створення постійно діючого форуму країн-членів для врегулювання проблем, які впливають на їх багатосторонні торговельні відносини, і контролю за реалізацією угод і домовленостей Уругвайського раунду. СОТ функціонує багато в чому так само, як і ГАТТ, але при цьому здійснює контроль за більш широким спектром торговельних угод (включаючи торгівлю послугами і питання торговельних аспектів прав інтелектуальної власності) і має значно більші повноваження у зв'язку з удосконалюванням процедур прийняття рішень і їхнього виконання членами організації. Невід'ємною частиною СОТ є унікальний механізм врегулювання торговельних суперечок.

Основними принципами і правилами ГАТТ/СОТ є:

-торгівля без дискримінації, тобто взаємне надання режиму найбільшого сприяння (РНС) у торгівлі і взаємне надання національного режиму товарам і послугам іноземного походження;

-регулювання торгівлі переважно тарифними методами;

-відмова від використання кількісних і інших обмежень;

-транспарентність торговельної політики;

-врегулювання торговельних суперечок шляхом консультацій, переговорів і т.д.

Найважливішими функціями СОТ є:

-контроль за виконанням угод і домовленостей пакета документів Уругвайського раунду;

-проведення багатосторонніх торговельних переговорів і консультацій між зацікавленими країнами-членами;

-врегулювання торговельних суперечок; огляд національної торговельної політики країн-членів;

-технічне сприяння державам, що розвиваються, з питань, що стосується компетенції СОТ;

-співробітництво з міжнародними спеціалізованими організаціями.

Місце розташування: Женева, Швейцарія Заснована: 1 січня 1995 р.

Створена: за результатами переговорів Уругвайського раунду (1986-94) У СОТ практикується прийняття рішень на основі консенсусу, хоча де-юре передбачене голосування. Тлумачення положень угод щодо товарів, послуг, ТРІПС, звільнення від прийнятих зобов'язань (вейвер) приймаються 3/4 голосів. Виправлення, що не торкаються прав і зобов'язань учасників, а також прийняття нових членів вимагають 2/3 голосів (на практиці, як правило, консенсусом).

109.Система угод СОТ

СОТ є "повноцінн." м/н орг-єю, т.е.: •СОТ має членів, а не "сторони, що домовляються"; •угоди носять пост. хар-р і ратифікуються кр.-членами; •рішення СОТ не можуть бути заблоковані. Д-ть СОТ основана на 3 угодах, що мають 3 осн. мети:1.сприяння макс. Вільному здійсн-ню торг.; 2.поступове досягн. Лібераліз. Шляхом переговорів; 3.створ. механізму неупередженого вирішення суперечок. Система угод:

Генеральна угода з тарифів і торгівлі у новій редакції 1994 року є основним зведенням правил СОТ з торгівлі товарами. Цю угоду доповнюють угоди, що стосуються окремих секторів, таких як сільське господарство і текстиль, а також окремих сфер, наприклад, державної торгівлі, стандартів, субсидій і антидемпінгових заходів.

Сферою регулювання Угоди про сільське господарство є торгівля первинною сільськогосподарською продукцією і товарами, що є результатом її переробки. Угода визначає три основні сфери, щодо яких члени СОТ беруть на себе зобов'язання: доступ до внутрішнього ринку, внутрішня підтримка сільського господарства та експортні субсидії

Угода про санітарні та фітосанітарні має на меті сприяти використанню цих заходів таким чином, щоб вони забезпечували захист здоров'я людини, рослин та тварин, і при цьому не призводили до невиправданої дискримінації та прихованого обмеження міжнародної торгівлі. Угода зобов'язує країни-учасники СОТ гармонізувати національні правила походження товарів і використовувати їх таким чином, щоб не створювати додаткових перешкод для міжнародної торгівлі. Угода про субсидії та компенсаційні заходи (Угода СКЗ) визначає загальні принципи надання та використання субсидій на виробництво промислових (несільськогосподарських) товарів, а також процедури застосування компенсаційних заходів у разі порушення членами СОТ цих правил. Її метою є обмеження використання субсидій, які мають негативний вплив на міжнародну торгівлю та спотворюють конкуренцію. Угода про захисні заходи дозволяє країнам СОТ тимчасово обмежувати обсяги імпорту окремих товарів, якщо в ході офіційного розслідування було встановлено, що цей імпорт завдає шкоди національному товаровиробнику. У Генеральній угоді про торгівлю послугами (ГАТС) документально закріплені принципи більш вільного експорту й імпорту послуг незалежно від способу їхнього постачання. Угода ГАТС містить три блоки прав і зобов'язань. Угода СОТ про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС) встановлює стандарти та принципи щодо забезпечення прав інтелектуальної власності, а також процедури та методи їх захисту. Угода про правила і процедури врегулювання суперечок передбачає створення системи, з допомогою якої країни могли б врегулювати суперечливі питання в ході консультацій. Якщо це їм не вдається, країни можуть скористатися чітко визначеною поетапною процедурою, що передбачає вирішення питань шляхом залучення групи експертів, а також передбачає можливість подавати апеляцію на рішення експертної групи. Про довіру до системи врегулювання суперечок свідчить зростаюча кількість скарг, що розглядаються в рамках СОТ.

111.СОТ та Україна.

Вихід України на світові ринки як рівноправного партнера є можливим лише за умови її членства у ГАТ/СОТ. ГАТТ – це багатостороння угода між 132 країнами, яка охоплює 90% світової торгівлі. Під час Уругвайської зустрічі-раунду ТАГГ було прийнято рішення про створення Світової організації торгівлі. Україна входить до групи 36 країн, які очікують прийняття в члени СОТ. Але для цього вона повинна здійснити певні кроки, спрямовані на поступову реал-ю вимог СОТ. Це означає, що кодекси і конвенції, які діють у рамках ГАТТ/СОТ, сьогодні мають визначати національні правила та норми регулювання зовн.ек. діяльності, зокрема торгівлі.

Хоча СОТ користується заслуженим авторитетом, не можна, проте твердити, що її кодекси та конвенції є бездоганними і прийнятними для всіх без винятку країн. З одного боку, за допомогою СОТ вирішується широке коло питань, а з іншого - у взаємовідносинах між країнами безперервно виникають нові проблеми і суперечності, що за складністю і масштабністю інколи порівнянні з тими, які вже було розв'язано в минулому. Розширюючи сферу свого впливу через ГАТТ/СОТ, розвинуті країни перш за все дбають про свої власні інтереси і ні в якому разі не поступляться ними на користь країн, що розвиваються.

Для України приєднання до ГАТТ/СОТ означає відмову від державного дотування промисловості та сільського господарства, від ліцензування зовнішньоекономічних операцій або зменшення кількості та обсягів митних обмежень імпорту. Але сьогодні, за кризової ситуації в українській економіці, виконання цих вимог було би згубним. Наші фахівці обережно ставляться до членства в СОТ, керуючись такими міркуваннями: Україна, застосувавши механізм лібералізації зовнішньої торгівлі за прикладом розвинутих країн, проігнорувала те, що вони давно й успішно поєднують системи економічної та адміністративної підтримки національних товаровиробників, навіть тих, котрі випускають конкурентоспроможну продукцію. Внаслідок цього ігнорування в Україні не тільки не відбулося бажаної раціоналізації експортно-імпортних процесів, але й значно погіршилася структура зовнішньоторговельних потоків. У визначенні умов приєднання України до СОТ потрібна виваженість, причому для неї мають бути забезпечені тимчасові винятки і преференції, гарантовані документами Уругвайського раунду для країн з перехідною економікою.


 
 

Цікаве

Загрузка...