WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

об'єктів права приватної власності;

Верховна Рада України здійснює також інші повноваження, які

відповідно до Конституції України віднесені до її відання.

103.Основні напрями держ.політики у сфері інозем.інвест

Державна політика у сфері іноземного інвестування на етапі переходу до стійкого економічного зростання спрямована на залучення іноземних інвестицій у виробництво високотехнологіч-них товарів. Для Інвестиційних проектів із залученням іноземних інвестицій, що реалізуються відповідно до державних програм розвитку пріоритетних галузей економіки, соціальної сфери і регіонів, може встановлюватися пільговий режим інвестиційної діяльності. Прикладами реалізації такої політики можуть слугувати Закони України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні" (1997 р.), "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків" (1999 р.), "Про спеціальну економічну зону '"Яворів"" (1999 р.).

Важливою формою залучення іноземного капіталу в Україну є угоди про розподіл продукції, які надають виключне право іноземному інвестору здійснювати виробничу діяльність на платній та терміновій основі. Значний вплив на інвестиційний клімат в Україні має Закон України "Про концесії" (1999 р.), який визначив поняття і правові засади надання на платній та строковій засадах суб'єкту підприємницької діяльності права на створення (будівництво) об'єкта концесії та (або) управління ним (експлуатацію). Право на здійснення концесії надає уповноважений орган виконавчої влади чи місцевого самоврядування, державного і комунального майна, який приймає рішення за підсумками концесійного конкурсу.

Широко застосовується в Україні й така форма залучення іноземних інвестицій, як вільні економічні зони (ВЕЗ). Вільна економічна зона — це обмежена частина території країни, на якій за рахунок пільгового режиму господарювання і зовнішньоекономічної діяльності та створення необхідної інфраструктури існує пільговий інвестиційний клімат для вітчизняних та іноземних інвесторів.

Україна не тільки залучає іноземні інвестиції, але й сама виступає інвестором за кордоном. Такі інвестиції можуть здійснюватися з метою створення спільних підприємств і розширення збуту їхньої продукції, участі в розробленні та експлуатації за кордоном сировинних родовищ, створення спільних підприємств з організації послуг і завоювання ринку збуту для високотехно-логічної української продукції.

Основні умови та вимоги щодо здійснення інвестицій за кордон встановлює Національний банк України. Згідно з цими умовами інвестиції за кордон можуть здійснюватися за рахунок власних коштів. Дозволяється інвестувати і бюджетні кошти, але тільки на підставі рішення Верховної Ради України. Забороняється використовувати на такі цілі кредити, отримані від уповноважених або іноземних банків.

Іноземні інвестиції мають здійснюватися тільки у безготівковій формі і виключно через кореспондентські рахунки уповноважених банків України в банках країни, яка отримує капіталовкладення. Загальна сума вкладів уповноважених банків у статутні фонди підприємств і банків, що знаходяться за кордоном, не може перевищувати 10 % їхніх особистих коштів.

Для здійснення інвестицій за кордон необхідно отримати індивідуальну ліцензію. Вона видається як юридичним особам, так і фізичним особам, зареєстрованим як підприємці. Індивідуальна ліцензія видається на здійснення тільки однієї зарубіжної інвестиції.

104.Міжнародна співпраця у міжн.орган., розвиток її форм.

Укр. як суб"єкт МП бере участь у діяльності МО в обсязі, необхідному для забезпечення нац інтересів у політ, екон, еколог, інформац, техніч, культ і спортивній сферах. На сьогодні вона є учасником понад 100 МО, тимчасовим членом Ради Безпеки ООН (обрана на 2000–2001 рр), ініціатором створення об"єднання держав ГУУАМ, одним із засновників ОЧЕС, контрибутором безпеки в Південно-Східній Європі. Укр. – ЄС. ЄС визнав Укр. як незалежну дер-ву в 1991 р. Укр. стала правонаступницею Угоди про комерційне та економ співроб-во, укладеної між СРСР та ЄС в 1989 р. В 1994 р в Люксембурзі підписано Угоду про партнерство і співроб-во між Укр. та ЄС (УПС), яка набула чинності лише в 1998 р. УПС укладено на початковий період 10 років. УПС визначає наміри та зобов"язання сторін щодо забезпечення партнерства. Цілями проголошено сприяння політ діалогу, розвиткові торгівлі, інвестицій, гармонійних економ відн; створення основ всебічного співроб-ва, підтримка зусиль Укр. до зміцнення демократії та переходу до ринк ек-ки. Стратегія інтеграції Укр. до ЄС була затверджена Указом Президента Укр. від 11 червня 1998 р. Заг стратегія ЄС щодо Укр. ухвалена Європ Радою під час Гельсінського саміту 1999 року (розрахована на 4 роки). Укр. – СНД. У підписала і ратифікувала Угоду про створ СНД в 1991 р. Цілі – співроб-во в політ, економ, еколог, гуманіт і культ сферах, забезпеч миру і безпеки, сприяння розвитку дер-в-учасниць, забезпеч осн прав і свобод людини тощо. Укр. є асоційованим членом Союзу. Вона не підписала Статут СНД через деякі його розбіжності з укр законод-вом. Укр. ставиться до СНД як до орг-ції з дорадчими ф-ціями і віддає перевагу двостор співроб-ву. В 1993 р Укр. підписала Договір про створ Економ союзу. За ініціативою У створено субрегіон МО ГУУАМ (у складі Грузії, Укр, Узбекістану, Азерб, Молдови) (як неформальне об"єднання виникає в 1997 р, офіційний статус набуває в 2001 р). Мета – економ співроб-во, забезпеч трансп коридорів і комунікац мереж, узгодж позицій в інших МО. Укр. – ОЧЕС. В 1992 р У підписує Декларацію про ЧЕС, а в 1998 р – Статут ОЧЕС. Напрями діял-ті: приєдн до ВТО, створ зони вільної торгівлі, співроб-во з ін МО та в сфері підприємн-цтва, поглибл співроб-ва з ЄС. Укр. – ООН. Укр. є членом ООН з моменту заснування (1945) та зараз бере активну участь в роботі переважної більшості орг-цій та установ ООН (Європ економ комісія, Комітет з питань інф-ції, ЮНІДО, ЮНЕСКО, МОП, МВФ, МБРР, ІКАО тощо). Укр. – ВТО. В 1992 р У отримала статус спостерігача при ГАТТ. В 1993 р в Укр. створено Міжвідомчу комісію з питань приєднання до ГАТТ, а з боку ГАТТ – Робочу групу з приєднання Укр. до ГАТТ. Відтоді процес приєднання триває. Укр. є також членом МВФ з 1992 р (квота станом на 1999 р – 0,647%) (отримує фінан, консультац, техн допомогу) та з 1993 р активно співпрацює з ЄБРР, який за цей період підвищив свій статус присутності в У з представництва до департаменту (в 2000 р), що свідчить про підвищення зацікавленості Банку в укр ринку.

106.Функції статист.діял.Інформація, яка опрацьов.в результ.стат.діял.

Державна статистична діяльність здійснюється органами державної статистики згідно із Законом України "Про державну статистику" від 13 липня 2000 р. та відповідно до завдань, віднесених до їхньої компетенції, на засадах професійної незалежності та самостійності. Втручання будь-яких органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб, об'єднань громадян, посадових та інших осіб у державну статистичну діяльність, зокрема з питань змісту статистичної інформації, вибору джерел її отримання, статистичної методології, форм і термінів збору та поширення даних статистичних спостережень тощо, забороняється.

Статистичні спостереження проводяться органами державної статистики через збір статистичної звітності, здійснення одноразових обліків, переписів (опитувань), вибіркових та інших обстежень.

Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України — автоматизована система збору, накопичення та опрацювання даних про всіх юридичних осіб, їхні філії, відділення, представництва та інші відособлені структурні підрозділи, що знаходяться на території України, а також про юридичних осіб, їхні філії, відділення, представництва та інші відособлені структурні підрозділи, що знаходяться за межами України і створені за участю юридичних осіб України.

Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України забезпечує єдиний державний облік та ідентифікацію всіх зазначених суб'єктів і є основою для проведення державних статистичних спостережень.

Створення і ведення Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, розроблення організаційних і методологічних принципів його функціонування забезпечуються органами

державної статистики.

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи, які створюють та ведуть реєстри та інформаційні бази даних щодо юридичних осіб, безкоштовно надають органам державної статистики інформацію, необхідну для формування та актуалізації Єдиного державного реєстру підприємств

і організацій України.

Положення про Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Статистична інформація, отримана на підставі проведених

органами державної статистики статистичних спостережень, існує у

вигляді первинних даних щодо респондентів, статистичних даних, що

пройшли одну чи декілька стадій опрацювання та накопичені на


 
 

Цікаве

Загрузка...