WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

• порушення правил охорони та використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду (ст. 91);

• невиконання вимог екологічної безпеки в процесі впровадження відкриттів, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій, нової техніки, технологій і систем, речовин і матеріалів (ст. 91-і);

• перевищення лімітів та нормативів використання природних ресурсів (ст. 91-2);

• приховування перевищення встановлених лімітів на обсяги утворення та розміщення відходів (ст. 91-3).

73.Основні завдання Мын.промисловоъ полытики Украъни.

Міністерство промислової політики України (далі — Мін-промполітики України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Мінпромполітики України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної промислової політики України.

Мінпромполітики України у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також згаданим вище Положенням.

Мінпромполітики України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення цього законодавства та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України.

У межах своїх повноважень Мінпромполітики України організовує виконання актів законодавства та здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

Основними завданнями Мінпромполітики України є такі:

• підготовка пропозицій щодо формування державної промислової політики України, а також розроблення механізмів її

реалізації;

• розроблення пропозицій щодо вдосконалення механізму державного регулювання функціонування промислового сектору економіки України;

• реалізація державних програм розвитку промисловості України;

• визначення напрямів розвитку науково-технічного потенціалу промислового сектору економіки України;

• розроблення прогнозів виробничо-технічного та фінансово-економічного розвитку промислового виробництва;

• створення сприятливих умов для розбудови високорозвину-того промислового сектору економіки України;

• участь у розробленні та реалізації державної регіональної

промислової політики.

74.ЗУ "Про електроенергетику"

Згідно з законом, енергія - електрична чи теплова енергія, що виробляється наоб'єктах електроенергетики і є товарною продукцією, призначеноюдля купівлі-продажу; електроенергетика - галузь економіки України, що забезпечуєспоживачів енергією;

Сфера дії Закону: Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв'язку з виробництвом, передачею, постачанням і використанням енергії, державним наглядом за безпечним виконанням робіт на об'єктах електроенергетики незалежно від форм власності, безпечною експлуатацією енергетичного обладнання і державним наглядом за режимами споживання електричної і теплової енергії.

Особливості регулювання відносин в електроенергетиці:

Регулювання відносин в електроенергетиці має особливості, які викликані об'єктивними

умовами функціонування галузі: 1)постійним і безперервним збалансуванням виробництва і споживання електричної енергії, для забезпечення якого встановлюється єдине диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об'єднаною енергетичною системою України;2)централізованим теплопостачанням споживачів теплоелектроцентралями і котельнями, які входять до об'єднаної енергетичної системи України. Державна політика в електроенергетиці базується на таких принципах:

державне регулювання діяльності в електроенергетиці; створення умов безпечної експлуатації об'єктів електроенергетики; забезпечення раціонального споживання палива і енергії;

додержання єдиних державних норм, правил і стандартів усіма суб'єктами відносин, пов'язаних з виробництвом, передачею, постачанням і використанням енергії; забезпечення захисту прав та інтересів споживачів енергії; сприяння розвитку конкурентних відносин на ринку електричної енергії; забезпечення відповідальності енергопостачальників та

споживачів; та деякі інші

Об'єкти електроенергетики можуть перебувати у різних формах власності. Перелік об'єктів електроенергетики, які не підлягають приватизації, затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України.

Органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці

є Національна комісія регулювання електроенергетики України.

75.Держ.інспекцыя з контролю за цінами, ъъ завдання та функції.

Державна інспекція з контролю за цінами (далі — Держцін-інспекція) є урядовим органом державного управління, який діє

у складі Мінекономіки та підпорядковується йому. Держцінінспекція у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономіки, а також згаданим вище Положенням.

У межах своєї компетенції Держцінінспекція організовує виконання актів законодавства та здійснює систематичний контроль за їх реалізацією, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та вносить їх на розгляд Міністрові економіки та з питань європейської інтеграції України.

Основними завданнями Держцінінспекції є організація та здійснення контрольно-наглядових функцій з питань дотримання центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, підприємствами, установами та організаціями вимог щодо формування, встановлення та застосування цін і тарифів.

Держцінінспекція відповідно до покладених на неї завдань:

• проводить моніторинг цін і тарифів на товари й послуги споживчого ринку, узагальнює його результати, готує пропозиції щодо вжиття заходів до стабілізації цінової ситуації;

• у межах своєї компетенції здійснює перевірки дотримання порядку формування, встановлення й застосування цін і тарифів, а також їхнього економічного обґрунтування;

• надає органам виконавчої влади, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності методичну допомогу й рекомендації з питань дотримання порядку формування, встановлення й застосування цін;

• у межах своєї компетенції вносить пропозиції щодо скасування прийнятих органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим і органами місцевого самоврядування рішень з питань формування, встановлення та застосування цін і тарифів, що суперечать законодавству;

• надає за результатами перевірок органів виконавчої влади, підприємств та організацій обов'язкові для виконання приписи щодо усунення порушень порядку формування, встановлення та застосування цін і тарифів;

• бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань контролю за цінами, а також методичних рекомендацій та роз'яснень щодо порядку застосування їх;

• вживає відповідно до законодавства заходів за порушення підприємствами, установами та організаціями порядку формування, встановлення та застосування цін і тарифів, а також невиконання вимог органів державного контролю за цінами;

• розробляє плани та організовує роботу своїх територіальних органів, надає їм методичну та практичну допомогу, контролює їхню діяльність, вживає заходів до усунення виявлених недоліків і порушень, а також підвищення ефективності здійснення цього контролю;

• здійснює заходи щодо професійної підготовки та перепідготовки кадрів;

• вносить відповідним органам, уповноваженим вирішувати питання ціноутворення, пропозиції щодо вдосконалення порядку формування, встановлення та застосування цін і тарифів;

• здійснює заходи щодо створення інформаційних систем і комп'ютеризації робіт у центральному апараті Держцінінспекції та її територіальних органах;

• у межах своєї компетенції забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці та контроль за її збереженням.

80.Загальна характеристика законодавства у сфері транспорту.

1) Кодекси: Повітряний, Митний, Водний, Цивільний, Господарський, торговельного мореплавства тощо. 2) ЗУ:"Про залізничний транспорт" (визначає правові, економічні, організаційні та соціальні основи діяльності транспорту), "Про залізничий транспорт" (визначає основні правові, економічні та організаційні засади діяльності залізничного транспорту загального користування, його роль в економіці і соціальній сфері України, регламентує його відносини з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими видами транспорту, пасажирами, відправниками та одержувачами вантажів, багажу, вантажобагажу і пошти з урахуванням специфіки функціонування цього виду транспорту як єдиного виробничо-технологічного комплексу), "Про авомбільний транпорт"( визначає засади організації та експлуатації автомобільного транспорту), "Про міський електричний транпорт" (визначає правові, організаційні та соціально-економічні засади функціонування міського електричного транспорту загального користування на ринку транспортних послуг і спрямований на створення сприятливих умов для його розвитку, задоволення потреб громадян у доступних, якісних і безпечних перевезеннях), "Про трубопровідний транспорт" (визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності трубопровідного транспорту), тощо. 3) Постанови: "Про Порядок обслуговування громадян залізничним транспортом" (визначає загальні умови обслуговування громадян, які здійснюють поїздки, перевозять багаж чи вантажобагаж у межах України в рухомому складі залізниць України та в вагонах суб'єктів господарської діяльності, що не входять до складу залізниць, і є обов'язковим для залізниць підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, що провадять підприємницьку діяльність на території України у сфері обслуговування та перевезень пасажирів, багажу і вантажобагажу, та громадян); "Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту" (визначають порядок здійснення міських, приміських, міжміських і міжнародних перевезень пасажирів, багажу, ручної поклажі та посилок, перевезень організованих груп дітей і туристів, а також обслуговування громадян на автостанціях, автовокзалах і є обов'язковими для виконання пасажирськими перевізниками та автостанціями (автовокзалами) всіх форм власності, замовниками транспортних перевезень, водіями та пасажирами); "Про затвердження Порядку здійснення нагляду за забезпеченням безпеки руху на транспорті" (регулює питання нагляду за додержанням підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності (крім Міноборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, СБУ та МВС) нормативних актів щодо безпеки польотів на авіаційному, судноплавства — на морському і річковому, руху — на залізничному та автомобільному транспорті), "Про затвердження Правил ввезення транспортних засобів на територію України" тощо. Розпорядження, накази, інструкції та інші нормативні акти, які регулюють цю сферу.


 
 

Цікаве

Загрузка...