WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

Оскільки на промислові підприємства поширюються правила стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації, користування природними ресурсами тощо, то порушення цих правил має місце й у промисловості.

Адміністративна відповідальність за правопорушення в зазначеній сфері передбачена главою 13 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації", а саме за:

• випуск і реалізацію продукції, яка не відповідає вимогам стандартів (ст. 167);

• випуск у продаж нестандартної продукції (ст. 168);

• виконання робіт, надання послуг громадянам-споживачам, що не відповідають вимогам стандартів, норм і правил (ст. 168-7);

• передача замовникові або у виробництво документації, яка не відповідає вимогам стандартів (ст. 169);

• недотримання стандартів під час транспортування, зберігання й використання продукції (ст. 170);

• випуск, реалізація продуктів (товарів) без сертифіката відпо-

відності (ст. 170-7);

• порушення правил виробництва, ремонту, продажу та прокату засобів вимірювальної техніки (ст. 171);

• порушення умов і правил проведення повірки и калібру-вання засобів вимірювальної техніки та виконання вимірювань

(ст.171-7);

• порушення правил застосування засобів вимірювальної техніки (ст. 172); .•порушення встановленого порядку видач сертифіката відповідності (ст. 172-7).

72.Адмін.правопор. в галузі охорони природи

Адміністративні правопорушення в галузі використання й охорони природних ресурсів — це протиправні, винні (умисні або необережні) дії (чи бездіяльність), які посягають на природне середовище і за які законом передбачено адміністративну відповідальність.

У главі 7 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачені конкретні склади адміністративних правопорушень у цій галузі. Адміністративна відповідальність настає за такі адміністративні правопорушення:

• псування і забруднення сільськогосподарських та інших земель (ст. 52);

• порушення правил використання земель (ст. 53);

• самовільне зайняття земельної ділянки (ст. 53-7);

• приховування або перекручення даних земельного кадастру (ст. 53-2);

• несвоєчасне повернення тимчасово займаних земель або не-приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням (ст. 54);

• самовільне відхилення від проектів внутрішньогосподарського землеустрою (ст. 55);

• знищення межових знаків (ст. 56);

• порушення вимог щодо охорони надр (ст. 57);

• порушення правил і вимог проведення робіт з геологічного вивчення надр (ст. 58);

• порушення правил охорони водних ресурсів (ст. 59);

• порушення вимог охорони територіальних і внутрішніх морських вод від забруднення й засмічення (ст. 59-7);

• порушення правил водокористування (ст. 60);

• пошкодження водогосподарських споруд і пристроїв, порушення правил їх експлуатації (ст. 61);

• невиконання обов'язків щодо реєстрації в суднових документах операцій зі шкідливими речовинами й сумішами (ст. 62);

• незаконне використання земель державного лісового фонду (ст. 63);

• порушення встановленого порядку використання лісосічного фонду, заготівлі й вивезення деревини, заготівлі живиці (ст. 64);

• незаконні порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка (ст. 65);

• знищення або пошкодження полезахисних лісових смуг та захисних лісових насаджень (ст. 65-7);

• знищення або пошкодження підросту в лісах (ст. 66);

• здійснення лісових користувань не у відповідності з метою або вимогами, передбаченими в лісорубному квитку (ордері) або лісовому квитку (ст. 67);

• порушення правил відновлення й поліпшення лісів, використання ресурсів спілої деревини (ст. 68);

• пошкодження сінокосів і пасовищних угідь на землях державного лісового фонду (ст. 69);

• самовільне сінокосіння й випасання худоби, самовільне збирання дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід (ст. 70);

• введення в експлуатацію виробничих об'єктів без обладнання, що запобігає шкідливому впливу на ліси (ст. 71);

• пошкодження лісу стічними водами, хімічними речовинами, нафтою й нафтопродуктами, шкідливими викидами, відходами й покидьками (ст. 72);

• засмічення лісів відходами (ст. 73);

• знищення або пошкодження лісоосушувальних каналів, дер-нажних систем і шляхів на землях державного лісового фонду (ст. 74);

• знищення або пошкодження відмежувальних знаків у лісах (ст. 75);

• знищення корисної для лісу фауни (ст. 76); • порушення вимог пожежної безпеки в лісах (ст. 77); • самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків (ст.77-7);

• порушення порядку здійснення викиду забруднюючих речовин в атмосферу або шкідливого впливу на неї фізичних та біологічних чинників (ст. 78);

• порушення порядку здійснення діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери й атмосферних явищ (ст. 78-7);

• недотримання вимог щодо охорони атмосферного повітря під час введення в експлуатацію й експлуатації підприємств і споруд (ст. 79);

• недотримання екологічних вимог під час проектування, розміщення, будівництва, реконструкції та прийняття в експлуатацію об'єктів або споруд (ст. 79-7);

• випуск в експлуатацію транспортних та інших пересувних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у викидах (ст. 80);

• експлуатація автомототранспортних та інших пересувних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у викидах (ст. 81);

• порушення правил складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації, ліквідації та використання відходів (ст. 82);

• порушення правил ведення первинного обліку та здійснення контролю за операціями поводження з відходами або неподання чи подання звітності щодо утворення, використання, знешкодження та видалення відходів (ст. 82-7);

• виробництво продукції з відходів чи з їх використанням без відповідної нормативно-технічної та технологічної документації (ст. 82-2);

• приховування, перекручення або відмова від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і зверненнями громадян та об'єднань їх щодо безпеки утворення відходів та поводження з ними (ст. 82-3);

• змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в країні існує відповідна технологія, без спеціального дозволу (ст. 82-4);

• порушення правил передачі відходів (ст. 82-5);

• порушення встановлених правил і режиму експлуатації Установок і виробництв з оброблення та утилізації відходів ( ст. 82-6);

• порушення правил застосування, зберігання, транспортування, знешкодження, ліквідації та захоронення пестицидів і агрохі-мікатів, токсичних хімічних речовин та інших препаратів (ст. 83);

• порушення законодавства про захист рослин (ст. 83-7);

• порушення правил використання об'єктів тваринного світу (ст. 85);

• виготовлення та збут заборонених знарядь добування об'єктів тваринного або рослинного світу (ст. 85-і);

• експлуатація на водних об'єктах водозабірних споруд, не забезпечених рибозахисним обладнанням (ст. 86-І);

• порушення вимог щодо охорони середовища перебування й шляхів міграції, переселення, акліматизації та схрещування диких тварин (ст. 87);

• незаконне вивезення з України й увезення на її територію об'єктів тваринного і рослинного світу (ст. 88);

• порушення порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного або рослинного світу, правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах (ст. 88-і);

• порушення правил створення, поповнення, зберігання, використання або державного обліку зоологічних, ботанічних колекцій та торгівлі ними (ст. 88-2);

• жорстке поводження з тваринами (ст. 89);

• порушення вимог щодо охорони видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України (ст. 90);

• невиконання правил і норм у процесі створення, виробництва, зберігання, транспортування, використання, знешкодження, ліквідації, захоронення мікроорганізмів, біологічно активних речовин та інших продуктів біотехнологій (ст. 90-і);


 
 

Цікаве

Загрузка...