WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Державне регулювання ведення мисливського господарства (магістерська робота) - Курсова робота

Державне регулювання ведення мисливського господарства (магістерська робота) - Курсова робота

В 2005 році користувачами мисливських угідь області не виконано запланованих показників по всіх видах мисливських тварин, а саме оленя на 45 голів, в тому числі держлісгоспами 44 голів, інші користувачі недовиконали показники на одну голову.

По козулі всього не виконано план добування на 60 голову, в тому числі держлісгоспами на 58 голів та користувачами УТМР на 6 голови, інші користувачі перевиконали заплановані показники на 4 голови.

По кабану всього не виконано план добування на 67 голови, в тому числі держлісгоспами на 67 голови та корстувачами УТМР на 4 голови, інші користувачі перевиконали план на 1 голову.

По зайцю всього не виконано план добування на 6531 голів, в тому числі держлісгоспами на 1136 голів та користувачами УТМР на 818 голів, іншими користувачами на 577 голів.

Узагальнюючи фактичне добування мисливських тварин та відповідності його до запланованого відповідно до програми розвитку лісового і мисливського господарства, ми приходимо до висновку, що користувачами мисливських угідь на надзвичайно низькому рівні виконується дана програма. З проаналізованих трьох років ні в одному році не виконано план відстрілу зайців. Жодного із запланованих зайців не відстріляно за три роки в Верховинському , Ворохтянському, Осмолодському держлісгоспах. Найгірші показники по відстрілу спостерігається в держлісгоспах, так 2003 році добування оленя виконано на 11%, козулі на 9%, кабана на 20%; в 2004 році добування оленя виконано на 9%, козулі на 22%, кабана на 20%; в 2005 році добування оленя виконано на 10%, козулі на 25%, кабана на 28%. В 2004 та 2005 році інші користувачі перевиконали план відстрілу по козулі та кабану. Детальніше інформація подана в додатку, Ц, Ш, Щ.

РОЗДІЛ 3

ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МИСЛИВСТВОМ

3.3 Пропозиції, щодо внесення змін

3.3.1 Запропоновані зміни в Закон України „Про мисливське господарство та полювання"

Пропоную у статтю 1 абзац десятий викласти у новій редакції: „мисливські угіддя - ділянки суші та водного простору, на яких перебувають, або можуть перебувати мисливські тварини, і які передані належним чином у користування для ведення мисливського господарства;" дане уточнення, що мисливські угіддя – це територія яка передана належним чином, тобто, відповідно до вимог статті 22 цього Закону відповідним рішенням обласної ради.

В даному законі зовсім не виписано повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища щодо мисливського господарства та полювання.

Тому на мою думку небхідно додати статті, які б регламентували діяльність уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища щодо мисливського господарства та полювання, а саме:

  • реалізацію державної політики в галузі мисливського господарства та полювання;

  • здійснення державного регулювання та контролю в галузі мисливського господарства та полювання;

  • координацію діяльності органів державної влади, підприємств, установ, організацій громадян у галузі мисливського господарства та полювання;

  • прийняття в установленому порядку рішень про обмеження, тимчасову заборону (призупинення) використання державного мисливського фонду та здійснення полювання користувачами мисливських угідь у разі порушення ними вимог законодавства, а також порушення питання щодо припинення права користування мисливськими угіддями перед органами уповноваженими надавати у користування мисливські угіддя відповідно до статті 22 цього Закону;

Статтю 6 про Повноваження спеціально уповноваженого централь-ного органу виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання пропоную доповнити наступними повноваженнями , а саме „розробка та затвердження положень, інструкцій, порядків, правил та іншої нормативної документації з ведення мисливського господарства, полювання, охорони, використання, відтворення мисливських тварин і мисливського собаківництва, використання ловчих звірів і птахів". Дане доповнення легітимізую діяльність Держкомлісгоспу України щодо надання йому повноважень при видачі нормативно-правових актів, які вже видані і будуть видаватись.

В сьомому абзаці замінити слово „визначення" на слово „встановлення";

Внести до даної статті доповнення „Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання здійснює покладені на нього повноваження самостійно і через територіальні його органи та орган виконавчої влади Автономної республіки Крим у галузі мисливського господарства та полювання";

Доповнити статтю 9, додати абзац четвертий такого змісту: „погодження питань щодо розміщення підприємств, інших об'єктів, які можуть негативно впливати на стан об'єктів тваринного світу та якість мисливських угідь";

Запропоновані зміни до статті 9 покладають на Верховну Раду Автономної Республіки Крим, обласні, районні, Київську і Севастопольську міські ради у галузі мисливського господарства та полювання додаткові повноваження щодо погодження питань роз-міщення підприємств, інших об'єктів, які можуть негативно впливати на стан об'єктів тваринного світу та якість мисливських угідь, а також покладають на ці органи відповідальність за такі дії, що сприятиме швидкому вирішенню спірних питань між користувачами мисливських угідь та користувачами, або арендаторами землі, на яких знаходяться мисливські угіддя.

Дані зміни будуть чіткіше регламентувати повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, Київської та Севастопольської міських рад де на них статтею 9 абзац читири покладено вирішувати інші питання в межах своїх повноважень.

У частині другій статті 12 слова „в установленому порядку одержали" замінити словом „мають".

Дозвіл, отриманий в установленому порядку, можна прострочити. Термін „мають" конкретизує законність дозволу на момент здійснення полювання.

У абзаці другому та третьому частини третьої статті 12 слова „продукцією полювання" замінити на: „тушами мисливських тварин, їх частинами, а також виловленими живими мисливськими тваринами"

Термін „продукція полювання" відноситься до законного полювання, тому треба конкретизувати ситуації, які прирівнюються до полювання та можуть класифікуватися, як незаконне полювання.

Також пропоную включити пункт, що до полювання прирівнюється пересування на транспортних засобах з будь-якою стрілецькою зброєю в межах мисливських угідь, так як відстріл мисливських тварин можна проводити з автомашини.

Стаття 14 регламентує документи на право полювання, де зазначено, що документами на право полювання є посвідчення мисливця, щорічна контрольна картка добутої дичини і порушень правил полювання з відміткою про сплату державного мита, дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензія, відстрільна картка тощо). Статтею 32 передбачено селекційний та вибіркові діагностичні відстріли мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи. Статтею 33 передбачено також відстріл та відлов хижих та шкідливих тварин, добування мисливських тварин для наукових цілей, переселення в нові місця перебування. На право проведення вищеперелічених відстрілів відповідними інструкціями:

  • інструкція з проведення вибіркового діагностичного відстрілу мисливських тварин для ветеринарно-санітароної експертизи, затверджена наказом Державного комітету лісового господарства України від 09.10.211р. № 94/6091[11, с. 242];

  • інструкція про селекційний відстріл мисливських тварин, затверджена наказом Державного комітету лісового господарства України від 30.05.211р. №47 [11,с. 237]

передбачена видача відповідних дозволів. В даній редакції Закону не передбачена можливість, а саме статтею 14 не передбачено право відстрілу по цих дозволах. Тому пропоную четвертий абзац частини першої статті 14 після слів „відстрільна картка" доповнити словами „дозвіл на відстріл, вилов".

Частину третю, четверту та пяту статті 14 виключити, так як порядок видачі мисливських документів, розміри мита та інші виплати визначаються відповідним спеціальними підзаконними нормативними актами, а саме положенням „Про затвердження розміру збору за видачу посвідчення мисливця і контрольної картки обліку добутої дичини та порушень правил полювання" затвержена наказом Державного комітету лісового господарства України від 16.04.1998 р. № 41. [11с.312] та Декретом Кабінету Міністрів України „Про державне мито" від 21 січня 1993 року № 7-93.[11,с. 145]

Відповідно до прикінцевих положень цього Закону Кабінет Міністрів України зобовязаний у шестимісячний строк привести свої нормативно правові акти у відповідності до цього Закону.

Абзац п'ятий, шостий та сьомий частини другої статті 15 виключити, так як пятий абзац повторює зміст четвертого, де також регламентовано, що за допомогою пасток може здійснюватися полювання;


 
 

Цікаве

Загрузка...