WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Державне регулювання ведення мисливського господарства (магістерська робота) - Курсова робота

Державне регулювання ведення мисливського господарства (магістерська робота) - Курсова робота

Аналіз показників, що обґрунтовують обидві тези, буде зроблено у наступному розділі, а у вступі зауважимо, що теперішня криза у мисливській галузі є результатом неефективної системи організації мисливства, управління і контролю за його веденням з боку державних органів. Про нагальну потребу здійснення реорганізації мисливської галузі в контексті адміністративної реформи красномовно свідчать дані господарської діяльності мисливських організацій та спеціалізованих мисливських підприємств.

Звідси і актуальністьнашої теми дослідження, адже використання державного мисливського фонду - не збиткова, а прибуткова справа в світі. Хороші приклади у веденні мисливського господарства показують наші географічні сусіди – Угорщина, Польща, Чехія та Болгарія. Наприклад, в Україні, площа якої становить 604 тисячі квадратних кілометрів, щорічно добувається 1 тисяча оленів, 6-8 тисяч голів кабана і 5-7 тисяч голів козулі, тоді як у сусідній Польщі, площа якої майже удвічі менша (313 тисяч кв. км.), добувається у 39 разів більше оленя, у 10 разів більше кабанів, і у 17 разів більше козулі. [20].

Метою роботи є визначення на підставі аналізу сучасного стану мисливського господарства, основ його ведення та розробка рекомендацій з вдосконалення державного управління мисливством, ефективність ведення мисливського господарства користувачами мисливських угідь Івано-Франківської області.

Основною метою нашого дослідження є:

а) Комплексний аналіз системи нормативно-правових актів, які регламентують функціонування та ведення галузі мисливського господарства;

б) Економічний аналіз ведення мисливського господарства Івано-Франківської області та пропозиція змін в законодавстві;

в) Правовий аналіз ведення мисливського господарства;

Завдання дослідження:

а) Визначити основні характеристики галузі мисливського господарства;

б) Проаналізувати стан законодавчого забезпечення в галузі ведення мисливського господарства;

в) Виокремити найбільш важливі проблеми функціонування галузі та ведення мисливського господарства в Україні;

г) Дослідити стан організаційно-кадрового забезпечення працівників, зайнятих у веденні мисливського господарства;

д) Окреслити та обґрунтувати основні напрямки реформування законодавства, яке регламентує ведення мисливського господарства та полювання.

Об'єктом дослідженняє:

а) Система державного управління у веденні мисливського господарства;

б) Економічні показники по веденню мисливського господарства Івано-Франківської області.

Предмет дослідження– стан державного організаційного забезпечення ведення мисливського господарства в Україні, аналіз мисливських користувачів Івано-Франківської області.

Методи дослiдження Методологiчну основу магiстерської роботи складає аналіз існуючої законодавчої бази, інструкції, положень, які регламентують ведення мисливського господарства,економічну ефективність ведення мисливського господарства в Україні, екологічні, соціальні аспекти ведення мисливського господарства. Висновки та положения, якi мiстяться у магiстерськiй роботi, спираються на екологічне, адміністративне, конституцiйне право, теорiю державного управлiння, а також на аналiз наукових праць та наукової літератури з дослiджуваної проблематики.

Практична цінність роботи полягає в тому, що зроблені на основі дослідження висновки та пропозиції по зміні законодавчої бази, а саме:

- зміни в Закон України Про мисливське господарство та полювання;

- зміни в адміністративний кодекс України ;

- зміни в Кримінальний кодекс України;

- міни в нормативно-правові акти центрального органу виконавчої влади Держкомлісгоспу України (накази, положення, інструкції);

- запропоновано прийняття нормативно–правових актів по регламентації ведення мисливського господарства;

- омплексний аналіз ефективності ведення мисливського господарства яка необхідна для прийняття відповідних управлінських рішень можуть стати основою для розробки стратегії реформування системи державного управління. Для практичної реалізації даної магістерської роботи вона направлена на розгляд в Івано-Франківське обласне управління лісового господарства, Держуправління охорони природнього навколишнього середовища в Івано-Франківській області, Державний комітет лісового господарства України, для опрацювання ними та прийняття відповідних управлінських рішень.

РОЗДІЛ 1

СТАН ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МИСЛИВСТВОМ

1.1 Характеристика системи державного управління мисливством

Контроль за охороною та використанням тваринного світу – одна із важливих функцій державного управління. Цей контроль поділяється на державний і відомчий, його здійснюють у тій чи іншій формі практично всі органи держави (Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування), що приймають рішення з питань охорони та використання природних ресурсів (контроль за виконанням цих рішень).

Державний контроль за охороною і використанням тваринного світу ставить своїм завданням забезпечити виконання всіма міністерствами, державними установами і підприємствами, громадськими та приватними структурами і мережами, а також громадянами обов'язків зі збереження тваринного світу, дотримання встановленого порядку користування тваринним світом. Здійснюють цей контроль органи загальної компетенції (ради, держадміністрації) і спеціальної (спеціально уповноважені державні органи) – відділи, інспекції тощо. До спеціально уповноважених державних органів за сучасним законодавством відносяться:

 • Мінекобезпеки України здійснює державний контроль за спеціальним використанням тваринного світу та, окрім того, відповідно до Указу Президента України від 13 березня 1999 року №250/99, Мінекобезпеки є центральним органом державної виконавчої влади, через який Кабінет Міністрів спрямовує і координує діяльність інших ЦОВВ;

 • Служба лісової охорони Державного комітету лісового господарства України – державний контроль за охороною і використанням мисливських тварин;

 • Служба мисливської охорони у складі Держкомлісгоспу України;

 • Державний комітет рибного господарства та його органи – контроль за дотриманням законодавства з питань охорони і відтворення водних живих ресурсів.

Спеціально уповноважені державні органи з охорони і регулюванню використання тваринного світу перевіряють:

• дотримання правил, норм, строків та інших вимог з охорони і використання тваринного світу;

• дотримання встановленого порядку державного обліку тварин і їх використання та проведення державного кадастру тваринного світу;

• правильність і своєчасність розробки та проведення заходів зі збереження середовища проживання, умов розмноження і шляхів міграції тварин.

Спеціально уповноважені державні органи охорони і регулювання використання тваринного світу мають такі права:

 • припиняти самовільне користування тваринним світом, а також користування, яке здійснюється з порушенням встановлених вимог по охороні тваринного світу та його використанню;

 • давати обов'язкові для виконання вказівки про виправлення порушень правил, норм, строків та інших вимог по охороні та використанню тваринного світу;

 • припиняти роботи, при проведенні яких систематично порушуються правила,норми та інші вимоги з охорони і використання тваринного світу, охорони середовища перебування, умов розмноження і шляхів міграції тварин;

 • притягати у встановленому порядку порушників правил, норм, інших вимог з охорони і використання тваринного світу до відповідальності або направляти матеріали про правопорушників у відповідні органи;

 • громадський контроль за полювання здійснюється громадськими інспекторами охорони навколишнього природного середовища та громадськими мисливськими інспекторами, що передбачено статтею 38 ЗУ „Про мисливське господарство та полювання";

 • органи МВС приймають рішення про видачу права на володіння зброєю, розслідують факти браконьєрства, за які передбачена кримінальна відповідальність;

 • органи прокуратури відповідно до Конституції України здійснюють функцію щодо нагляду за додержанням і застосуванням законів.

Правила та інструкції спеціально уповноважених державних органів з охорони і регулювання використання ресурсів тваринного світу, затверджені у межах прав цих органів, встановлених законодавством, обов'язкові для виконання.

Відомчий контроль за охороною і використанням тваринного світу доповнює державний контроль та здійснюється органами, у віданні яких знаходяться підприємства, заклади і організації, що користуються об'єктами тваринного світу. При здійсненні відомчого контролю міністерства, відомства чи їх підрозділи зобов'язані керуватися законодавством України, правилами та інструкціями, затвердженими спеціально уповноваженими державними органами по охороні та використанню тваринного світу. Проте стан охорони та використання тваринного світу підтверджує необхідність підвищення ролі державного контролю при мінімізації неефективного відомчого контролю.


 
 

Цікаве

Загрузка...