WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Державне регулювання ведення мисливського господарства (магістерська робота) - Курсова робота

Державне регулювання ведення мисливського господарства (магістерська робота) - Курсова робота

Як видно з положень цього закону порядок надання мисливських угідь є громістким, непрозорим, мисливські угіддя надаються не на конкурентній основі, і не передбачена оплата за користування мисливськими угіддями державі або органам місцевого самоврядування, тобто, громаді. На практиці неможливо виконати положення про погодження з власником або користувачем земельної ділянки при наданні мисливських угідь в користування. Практично дану норму неможливо виконати також у звязку з великою кількістю власників/користувачів земельних ділянок. Так в Івано-Франківській області їх нараховується біля 230 тисяч. Закон не дає відповіді як поступати, коли якась одна із сільських, селищних, міських рад не дасть погодження про надання мисливських угідь в користування, так як в користування можна надати не менш як 3 тис. га мисливських угідь, а це на практиці площа не однієї сільської ради, не говорячи вже про власників користувачів земельних ділянок. Статтею 23 визначено підстави, за якими припиняється право користування мисливськими угіддями. Статтею 31 надаються гарантії захисту прав користувачів мисливських угідь, де серед іншого зазначено , що у разі дострокового припинення права користування мисливськими угіддями, яке сталося не з ініціативи або вини користувача, йому відшкодовуються витрати на проведені протягом останніх трьох років комплексні заходи, спрямовані на охорону і відтворення, у тому числі і штучне, мисливських тварин, поліпшення середовища перебування тварин.

Пропоную внести в закон відповідні зміни, за яких надання мисливських угідь надавались б на конкурентній основі. Фактично на даний час користування мисливськими угіддями проводиться на безоплатній основі, хоча статтею 24 передбачена плата за користування мисливськими угіддями постійним користувачам мисливських ділянок, або їх власникам, але відповідно до прикінцевих положень цього закону ця норма набере чинність з 1 січня 2010 року. На даний час з надання мисливських угідь в користування чинним законодавством зовсім не передбачена оплата. За користування мисливськими угіддями нічого не отримує ні місцева громада, ні держава.

У частині першій статті 22 слова „місцевого" та „місцевими" замінити відповідно словами „територіального" та „територіальними".

Стаття 28 регламентує упорядкування мисливських угідь; пропоную в цій статті визначити, що мисливське упорядкування проводиться протягом двох років з початку надання мисливських угідь в користування.

Статтю 29 викласти у новій редакції: „Стаття 29. Єгерська служба

З метою охорони мисливських угідь та ефективного ведення мисливського господарства користувачі угідь створюють єгерську службу з розрахунку не менш як один єгер на 7 тисяч гектарів лісових або 15 тисяч гектарів польових чи водно-болотних мисливських угідь."

Єгерська служба створюється користувачами угідь не тільки для охорони, а із з метою ефективного ведення мисливського господарства, що не відображено в теперішній редакції закону.

За діючим досвідом господарювання пропонується встановити відповідні вимоги щодо штатної чисельності єгерської служби. Сполучники „і" змінити на „або", чим унеможливити двояке тлумачення того, на яку площу мисливських угідь необхідно одного єгера, так як сполучник „і" трактувався як можливість наймати одного єгера на 17 тисяч гектарів.

Частину першу статті 30 доповнити новими абзацами у такій редакції: „займатися утриманням та розведенням мисливських тварин, набутих у порядку, передбаченому діючим законодавством, у неволі чи напіввільних умовах;

здійснювати в межах наданих в користування мисливських угідь, обмеження щодо встановлених термінів та днів полювання, а також норм добування мисливських тварин в сторону їх зменшення;"

На даний час користувачами мисливських угідь Івано-Франківської області утримується 13 вольєрних господарств, у яких знаходяться 211голів диких тварин.

Дане доповнення удосконалить права та обов'язки користувачів мисливських угідь з метою:

- регулювання мисливського пресу на угіддя відповідно до їх пропускної спроможності та залежно від природної ситуації;

- здійснення державного обліку не тільки мисливських видів тварин, а і інших, наприклад, рідкісних та таких, що потребують охорони, тощо;

- зобов'язання проводити облік добування мисливських тварин, і в установленому порядку подавати цю інформацію відповідним органам;

- збільшення мінімальних розмірів вкладання коштів на комплексні заходи, що дає додаткові можливості щодо відтворення мисливських тварин, збереження і поліпшення умов їх перебування.

У частині третій статті 31 слова „охорону і" вилучити. Так вилучення терміну „охорону" дає можливість удосконалити цільове використання цих коштів. Термін „охорону" дозволяв списувати великі суми, наприклад, на пальне, що до відтворення та збереження ніякого відношення не мало.

У частині першій статті 32 після слова „працівниками" додати слова „користувача угідь".

Тільки працівникам користувача угідь може бути дозволено проводити селекційний та вибірковий діагностичний відстріли мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи незалежно від строків мисливського сезону, що унеможливлює залучати до цих дій інших сторонніх осіб та зложивань при проведенні VIP-полювань.

У частині другій статті 32 слово „вогнищах" замінити словами „межах спалаху". Словосполучення „межах спалаху" відповідає особливостям української мови.

У назві статті 33 та далі в тексті замінити слово „відлов" на „вилов", так як в українській мові вживається слово „вилов".

У частині першій статті 33 слова „за дозволом користувача мисливських угідь" вилучити, так як відстріл та вилов вовків, бродячих собак і котів, сірих ворон, сорок, граків здійснюються мисливцями під час полювання на інші види мисливських тварин і не потребує спеціального дозволу користувача мисливських угідь.

У частині першій статті 34 слово „вимуштрування" замінити словом „дресирування", так як в українській мові вживається слово „дресирування". Також пропоную додати в цю статтю норму, що „державне регулювання в мисливському собаківництві, використання на полюванні інших ловчих звірів та птахів, а також нормативно-правове регулювання здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі мисливського господарства та полювання.

Частину другу статті 34 викласти у новій редакції: „Виявлені в мисливських угіддях без нагляду собаки відловлюються, про що письмово повідомляються відповідні організації, які здійснюють реєстрацію собак".

Виключити, як невідповідну принципам гуманності норму про відстріл безпородних собак, що є закладено в діючому законодавстві, тим більше що питання „породності" дуже складне та потребує окремого тлумачення.

Стаття 37 регламентує державний контроль у галузі мисливського господарства та полювання та визначає, що державний контроль здійснює Мінекології України та Держкомлісгосп України. Пропоную додати слова „і їх територіальні органи", що дасть можливість делегувати повноваження обласним управлінням Мінекології та Держкомлісгоспу та на місці впливати на ситуацію.

У частині другій статті 39 після слів „Права, визначені в пунктах 2-6" додати слова „8, 15";

В даній статті перераховані права працівників, уповноважених здійснювати контроль у галузі мисливського господарства та полювання тобто працівників органів лісового господарства та охорони навколишнього середовища.

Пропоную поширити повноваження пункту 8 на єгерів та посадових осіб-користувачів мисливських угідь, якщо йдеться про право зупиняти чи припиняти полювання та іншу діяльність, що провадиться з порушенням вимог, установлених цим законом, що дасть можливість оперативно реагувати на порушення закону.

Поширення пункту 15 на єгерів та посадових осіб-користувачів мисливських угідь несе стимулюючий ефект у відносинах до праці.

У частині третій статті 39 слова: „а також громадські інспектори охорони навколишнього природного середовища та громадські мисливські інспектори під час проведення рейдів" – вилучити.

Заборона громадським інспекторам охорони навколишнього природного середовища та громадським мисливським інспекторам перебувати у мисливських угіддях із зброєю незалежно від строків полювання позбавить можливості посадових осіб користуватися корупційними схемами ніби законної підстави безконтрольного місцезнаходження в угіддях громадян зі зброєю.

У частині третій статті 39 після слів „за наявності у них" доповнити слово „службового".

В Законі немає визначення терміну „рейди", порядку їх організації, проведення і т. ін., тому доцільно змінити на „під час виконання службових обов'язків".


 
 

Цікаве

Загрузка...