WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Державне регулювання ведення мисливського господарства (магістерська робота) - Курсова робота

Державне регулювання ведення мисливського господарства (магістерська робота) - Курсова робота

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

Державне регулювання ведення мисливського господарства.

З А В Д А Н Я

НА МАГІСТЕРСЬКУ РОБОТУ

1. Тема роботи:Державне регулювання ведення мисливського господарства.

4. Зміст магістерської роботи:

1.Проаналізувати сучасний стан державного регулювання ведення мисливського господарства.

2.Проаналізувати нормативно правові акти, які регламентують ведення мисливського господарства та полювання.

3.Висвітлити міжнародний досвід з питань ведення мисливського господарства.

4.Зробити аналіз користувачів мисливських угідь Івано-Франківської області які ведуть мисливське господарство та зробити економічний аналіз їх діяльності.

5.Запропонувати зміни в чинне законодавство яке регламентує ведення мисливського господарства.

5. Перелік графічного матеріалу: у роботі міститься таблиці, які відображають стан ведення мисливського господарства користувачами мисливських угідь Івано-Франківської області.

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

тис. га

тисяч гектарів

АПК

Агропромисловий комплекс

МВС

Міністерство внутрішніх справ

ЦОВВ

Центральні органи виконавчої влади

кв.км

квадратний кілометр

УТМР

Українське товариство мисливців та рибалок

МГ "Тисмениця"

Мисливське господарство "Тисмениця"

ДЛГ

Державне лісове господарство

ДОВК "Синьогора"

Державний оздоровчий виробничий комплекс "Синьогора"

ТМР "Княжа Фауна"

Товариство мисливців та рибалок "Княжа фауна"

ЛМП „Хотимир"

Лісомисливське підприємство "Хотимир"

КУАП

Кодекс України про адміністративні порушення

ОУЛГ

Обласне управління лісового господарства

ТЗоВ

Товариство з обмеженною відповідальністю

МРВП УТМР

Мисливсько риболовне виробниче підприємство Українського товариства мисливців і рибалок

АННОТАЦІЯ

Магістерська робота за спеціальністю 8.150101 „Державна служба".

Ведення мисливського господарства у всіх країнах на відміну від нашої є рентабельною справою. Тому на часі запропоновані нами шляхи реформування державного управління мисливством та зміни в законодавство, яке регулює ведення мисливського господарства. Методологiчну основу магiстерської роботи складає аналіз існуючої законодавчої бази, інструкції, положень, які регламентують ведення мисливського господарства, економічну ефективність ведення мисливського господарства в Україні, екологічні, соціальні аспекти ведення мисливського господарства. Метою дослідження є комплексний аналіз системи нормативно-правових актів, які регламентують функціонування та ведення галузі мисливського господарства. Завданням нашого дослідження є аналіз стану законодавчого забезпечення в галузі ведення мисливського господарства та обгрунтування основних напрямків реформування цього законодавства. В даній магістерській роботі зроблено аналіз системи державного управління та державного регулювання в галузі мисливського господарства України, економічний аналіз ведення мисливського господарства користувачами мисливських угідь Івано-Франківської області.

Представлена робота в обсязі 74 сторінок складається з вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій, додатку. Додатки складаються з 23 таблиць. Для написання наукової роботи використано матеріали 20 джерел.

Ключові слова: мисливство, мисливське господарство, мисливські угіддя, полювання, браконьєрство, реформування мисливства.

Annotation

Die Fhrung der Jagdwirtschaft ist in allen Lndern der Welt zum Unterschied in der Ukraine rentabel. Deshalb sind die vorgeschlagenen Wege zur Umgestaltung der Staatsverwaltung fr Jagdwesen und Umwandlungen zur Gesetzgebung, die die Fhrung der Jagdwirtschaft regelt, rechtzeitig.

Die methodologische Grundlage der Masterarbeit ist die Analyse der geltenden Gesetzgebung und Vorschriften, die die Fhrung, wirtschaftliche Effektivitt, kologische und soziale Aspekte der Jagdwirtschaft in der Ukraine regelt.

Das Forschungsziel besteht in der allgemeinen Analyse der normativen Rechtsakten, denen die Fhrung der Jagdwirtschaft unterworfen ist. Zu den Aufgaben unserer Forschung gehren die Analyse des Standes von gesetzgebenden Versorgung auf dem Gebiet der Jagdwirtschaft und die Begrndung der Richtlinien von Umgestaltung dieser Gesetzgebung.

In der vorgegebenen Masterarbeit ist das System der Staatsverwaltung und der Staatsregelung auf dem Gebiet der Jagdwirtschaft in der Ukraine analysiert und die wirtschaftliche Analyse der Ttigkeit von Benutzern der Jagdlandstcke im Gebiet Iwano-Frankiwsk dargestellt.

Die Masterarbeit betrgt 74 Seiten, besteht aus der Einfhrung, 3 Kapiteln, Schlufolgerungen, Vorschlgen und Tabellen.

Schlsselwrter: das Jagdwesen, die Jagdwirtschaft, die Jagdlandstcke, die Jagd, die Umgestaltung, die Wilddieberei.

З М І С Т

ВСТУП 5

РОЗДІЛ 1.

СТАН ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МИСЛИВСТВОМ

1.1Характеристика системи державного управління

мисливством 9

1.2.Нормативно-правові засади в галузі охорони та раціона-

льного використання диких тварин 12

1.3.Міжнародний досвід з питань спеціального

використання тваринного світу 28

РОЗДІЛ 2

АНАЛІЗ МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК ГАЛУЗІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

2.1. Аналіз діяльності користувачів мисливських

угідь Івано-Франківської області 31

2.1.1. Загальна характеристика 31

2.1.2 Економічна ефективність ведення

мисливського господарства користувачами

мисливських угідь області 32

2.1.3. Аналіз кадрового забезпечення

і його ефективність 35

2.1.4. Аналіз охорони мисливських угідь

та виявлення випадків браконьєрства 35

2.1.5. Аналіз чисельності основних видів

мисливської дичини користувачів мислив-

ських угідь області (держлісгоспів) в

2006 році та порівняльний аналіз до

оптимальної чисельності 36

2.1.6. Аналіз виконання програми розвитку

лісового і мисливського господарства Івано-

Франківської області на 2001-2005 роки

затвердженої рішенням рішенням обласної

ради від 24.05.2001 № 466-20/2001 37

2.1.6.1.Аналіз чисельності основних видів

мисливських тварин 37

2.1.6.2. Аналіз виконання програми розвитку

лісового і мисливського господарства Івано-

Франківської області по вкладенню коштів

та отримання надходжень від ведення

мисливського господарства 39

2.1.6.3. Аналіз добування мисливських

тварин відповідного до програми розвитку

лісового і мисливського господарства Івано-

Франківської області, щодо добування

мисливських тварин 41

РОЗДІЛ 3

УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МИСЛИВСТВОМ

3.3 Пропозиції, щодо внесення змін 44

3.3.1 Запрпоновані зміни в Закон України „Про

мисливське господарство та полювання" 44

3.3.2 Запропоновані зміни в Кодекс України

про адміністративні правопорушення 58

3.3.3 Запропоновані зміни в Кримінальний

кодекс України 60

3.3.4 Запропоновані зміни та внесення нових

нормативно-правових актів Держкомлісгоспу

України 61

ВИСНОВКИ 69

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 76

ДОДАТКИ

ВСТУП

Тваринний світ є одним із основних компонентів природного середовища і важливого складовою природних багатств України, джерелом для отримання харчових продуктів, промислової і лікарської сировини та інших матеріальних цінностей, що необхідні для задоволення потреб населення і народного господарства, а також використовується в наукових цілях.

Питання використання тваринного світу регламентується Законодавством України та рядом законів, проте сучасний стан використання тваринного світу бажає бути кращим, що чітко простежується при аналізі найосновнішого виду користування тваринним світом – мисливства.

На території України перебуває близько 700 видів хребетних тварин, з яких 382 червонокнижних видів. З 128 видів мисливських птахів та звірів 58 потребують дієвої активної охорони, а основний тягар полювань лягає на 7 видів птахів і 5 видів звірів.

Необхідність забезпечення на практиці реалізації вимог законодавства про використання мисливських тварин ставить перед державою завдання удосконалення системи правових гарантіїй; охорони і збереження диких тварин, правового регулювання цих відносин у сучасних складних економічних, екологічних та соціальних відносин. Для створення передумови для інтенсивного використання тваринного світу з метою отримання максимальних прибутків, підвищується роль наукового обгрунтування мисливства в нових правових та економічних умовах, атакож практичних рекомендацій щодо його впровадження.


 
 

Цікаве

Загрузка...