WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Інвестиційні ризики: сутність, види, оцінка, страхування - Реферат

Інвестиційні ризики: сутність, види, оцінка, страхування - Реферат

Ризики в інвестиційній діяльності поділяються на три групи:

1. Ризики, які виникають під час підготовки інвестиції.

2. Ризики, які виникають під час реалізації інвестиції.

3. Ризики, які виникають при отриманні прибутку, забезпеченні окупності інвестицій.

Інвестиційні ризики також поділяються на п'ять видів:

  • Процентний ризик виникає під час зміни відсоткових ставок у разі економічного зростання та інфляційних процесів.

  • Комерційний ризик виникає при погіршенні стану діяльності юридичної чи фізичної особи внаслідок демпінгу ціни або появи нового конкурентного товару, помилок у плануванні виробництва, маркетинговій стратегії та реалізації продукції, невиконання підрядчиком планових будівельних робіт через помилки в організації та фінансуванні, невиконання партнерами зобов'язань в процесі реалізації інвестиційного проекту, поломки машин та обладнання, а також – при недійсності прав власності на об'єкт інвестиційної діяльності.

  • Валютний ризик виникає під час коливання обмінних курсів валют у разі зміни відсоткових ставок, стану поточного торговельного балансу, рівня інфляції, політичних та економічних умов, фіскальної політики і ступеня втручання органів державного контролю та управління Національного банку України у діяльність валютних ринків, спекулятивної гри на валютному ринку.

  • Ринковий ризик виникає внаслідок зміни цін на дорогоцінні метали та нерухомість, а також – біржової спекуляції.

  • Катастрофічний ризик пов'язаний зі стихійними явищами та діяльністю людини в процесі виробництва.

При страхуванні деяких ризиків встановлюються додаткові умови страхування та збільшується розмір страхового платежу.

У страхуванні інвестиційних ризиків розрізняють ризики залежно від етапів інвестиційної діяльності та поширення, виділяючи: страхування предмета застави; страхування відповідальності отримувача інвестиції; страхування інвестиційних ризиків інвестором або отримувачем інвестиції; страхування відповідальності інвестора перед отримувачем інвестиції; страхування відповідальності розробника інвестиційного проекту перед замовником; страхування відповідальності експертів інвестиційного проекту перед інвестором; страхування майнових та немайнових прав власності, які є інвестицією.

Для визначення розміру страхової суми та страхового платежу страховики керуються чинним законодавством з питань інвестиційної діяльності, правилами та тарифами, затвердженими Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

Страхова сума визначається за згодою сторін, тобто страховика та страхувальника, у межах фактичних інвестицій страхувальника. Страховий тариф визначається з урахуванням строку, обсягу інвестиції, виду і характеру інвестування та інших факторів у кожному конкретному випадку.

Існують умови, яких потрібно дотримуватися при підписанні договорів страхування інвестиційних ризиків:

1. Договір не може бути укладено пізніше, ніж напередодні початку виконання робіт, що інвестуються страхувальником.

2. Строк дії такого договору встановлюють залежно від строку виконання інвестиційного проекту.

Для виплати страхового відшкодування страхувальник повинен повідомити страховика про настання страхового випадку та надати йому документи, які засвідчують факт настання страхового випадку, в строк, обумовлений договором страхування, а також вказати розмір збитку.

Виплату страхового відшкодування буде здійснено, якщо дохід страхувальника від реалізації продукції чи послуг, що інвестуються, є меншим від страхової суми за договором страхування внаслідок настання страхових випадків, конкретний перелік яких зазначено в договорі страхування.

Після виплати страхувальнику страхового відшкодування до страховика переходять всі (у межах відшкодованої суми) права щодо вимог страхувальника до особи, відповідальної за заподіяний збиток або завдану шкоду. Контрагент, партнер страхувальника за інвестиційним проектом, відповідає за регресними вимогами страховика.

У разі виплати страхового відшкодування в розмірі повної суми витрат за проектом, що інвестується, страховик набуває права інвестора на нього. При виплаті страхового відшкодування у розмірі, який менший від витрат, страховик має право за угодою із зацікавленими особами виплатити суму, що становить різницю між повною сумою витрат і виплаченим страховим відшкодуванням, і таким чином набути прав інвестора на проект.

У випадках, коли страховик відмовляється виплачувати страхові суми, страхувальник може звернутися до суду для врегулювання цього питання згідно із законом.

За необхідності продовження терміну окупності проекту страхувальник зобов'язаний до настання строку окупності інвестиційного проекту отримати попередню згоду страховика та укласти додатковий договір страхування.

Виконання всіх згаданих умов дозволить забезпечити страховий захист при здійсненні інвестиційної діяльності, а отже, захистити власний бізнес від фінансових негараздів.

Акціонерне страхове товариство "Вексель" – один із лідерів страхового ринку України – має неабиякий досвід у реалізації різноманітних проектів по страховому захисту бізнес-діяльності юридичних та фізичних осіб. Фахівці "Векселя" готові розглянути будь-які пропозиції по здійсненню спільних проектів захисту інвестиційної діяльності.

ВИСНОВКИ.

Умови економічної невизначеності, в яких змушені діяти інвестори, спричинять вплив тих чи інакших факторів ризику на їхні майбутні прибутки. Інвестиційні ризики загрожують зменшенням прибутків порівняно з можливими або навіть збитками. Тому при прийнятті рішень з питань щодо інвестиційної діяльності керівництво фірм, банків або інвестфондів має обов'язково враховувати вплив інвестиційних ризиків.

В роботі інвестиційні ризики схарактеризовано відповідно до двох різних класифікацій. За одною з них, що грунтується на вужчому розумінні поняття "інвестиційні ризики", їх поділяють на три великі групи :

  • інвестиційні ризики від вкладення коштів у виробничу і невиробничу сфери економіки;

  • інвестиційні ризики від діяльності фірми на фінансовому ринку;

  • кредитні ризики.

За іншою класифікацією до інвестиційних ризиків відносять і політичний, і загальноекономічний, і правовий, і технічний, і фінансовий, і екологічний, і маркетинговий ризики, і ризик учасників проекту, пов'язаний з усіма неочікуваними подіями в управлінні та фінансовому стані партнерів.

Для кількісної оцінки інвестиційних ризиків застосовуються різні статистико-математичні методи, в яких обчислюють показники ефективності проекту в умовах несприятливих для інвестицій подій. Такими показниками є середньоквадратичне відхилення та коефіцієнт варіації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

1.Сивий В., Балика С. Управління господарським ризиком // Бізнес інформ. – 1998. - № 12. – С.23-27.

2.Устенко О.Л. Теорія экономічного ризика : Монографія. – К.: МАУП, 1997. – 164 с.

3.Щукін Б.М. Інвестиційна діяльність:Методичний посібник. – К.: МАУП, 1998. – 68 с.

4. http://www.un.kiev.ua/esdp/disks/disk1/0102105ukr.htm

5. http://www.obriy.pib.com.ua/2003/44_03/04.shtml


 
 

Цікаве

Загрузка...