WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Державна служба і державне управління Великобританії - Контрольна робота

Державна служба і державне управління Великобританії - Контрольна робота

У вересні 1914 р. уряд лібералів і палати общин втретє прийняли закон про гомруль, але виключили Ольстер із сфери його дії. Набрання законом чинності відкладалося до закінчення Першої світової війни.

3.5 Визначення корпусу вищих державних службовців

Вища державна служба у Великій Британії була створена у 1996 р. і об'єднує у собі службовців від Постійного Секретаря (Permanent Secretary) і аж до службовця 5 рівня. Вища державна служба складається з найвищих керівників, фахівців та політичних радників. У 55 урядових департаментах та агенціях по всій країні налічується близько 3 800 вищих службовців. Це лікарі, юристи, науковці, політичні радники, менеджери та інші.

Щоб стати вищим державним службовцем, потрібно мати досвід роботи в усіх трьох основних сферах діяльності: наданні послуг у галузі політики (допомога урядовцям у виробленні та прийнятті політичних рішень), наданні операційних послуг, наданні корпоративних послуг (фахівці: з навчання, управління персоналом, інформаційних технологій, фінансів тощо).

3.6 Загальні вимоги до зайняття посад вищих державних службовців

Відбір кандидатів проводиться на основі заслуг та наявності необхідних умінь, навичок та якостей для певної посади. Процедури в різних місцях досить різняться, але завжди є зовнішній оцінювач, щоб процес відбору та призначення на посаду проходив прозоро.

Британська система державної служби приділяє дуже мало уваги виду базової освіти (береться до уваги просто рівень освіти без зосередження на предметі), за винятком спеціальних технічних галузей державної служби, де потрібна специфічна освіта, а приймає людей на державну службу за якостями, вміннями та навичками. Однак, в процесі перебування на державній службі велика увага приділяється постійному навчанню та підвищенню кваліфікації державного службовця, щоб забезпечити оновлення його знань та умінь.

4 Міжнародні пріоритети Сполученого Королівства та громадська дипломатія

Міжнародні пріоритети Сполученого Королівства", що була опублікована у березні 2006 року, аналізує зміни, які, ймовірно, відбудуться у світі протягом наступного десятиріччя, та роль Британії у міжнародній системі. Були визначені дев'ять міжнародних пріоритетів британської політики на цей період:

 • зробити світ більш захищеним від світового тероризму та зброї масового знищення

 • зменшити збитки Сполученого Королівства від міжнародної злочинності, а саме торгівлі наркотиками, людьми та відмивання грошей

 • попереджати та вирішувати конфліктні ситуації завдяки сильній міжнародній системі

 • створити ефективний та конкурентноспроможний ЄС у безпечному сусідстві

 • підтримувати економіку та бізнес Сполученого Королівства через відкриту та глобальну економіку, що розширюється, науку та інноваційні й безпечні джерела енергії

 • досягнути кліматичної безпеки завдяки просуванню більш швидкого переходу до сталої, низьковуглецевої економіки

 • просувати сталий розвиток та зменшення бідності, що підтримуються правами людини, демократичними засадами та захистом навколишнього середовища

 • контролювати процеси міграції та боротися з нелегальною іміграцією

 • надавати високоякісну підтримку британцям закордоном у звичайні часи та під час кризових ситуацій

 • забезпечити безпеку та сумлінне державне управління Заморських Британських Територій.

Посольство Британії втілює ряд заходів для досягнення цих пріоритетів в Україні. Серед традиційних дипломатичних засобів - лобіювання та інформування українських міністрів та урядових осіб, візити впливових британських політиків та урядовців в Україну, а також формування зв'язків між британськими та українськими вченими, неурядовими організаціями та академічними закладами.

Також здійснює роботу з громадської дипломатії. Реалізує кілька проектів, що фінансуються з Фонду громадської дипломатії, проводить роботу через веб-сайти та з партнерами - Британською Радою та Всесвітньою службою Бі-Бі-Сі,- проводить семінари та влаштовує прийняття.

Висновок

Британці пишаються тим, що помітно відрізняються від будь-якої іншої нації світу. Вони дотепер дотримуються дивних звичаїв, таких, як лівосторонній рух чи гра в крикет. Вони дуже неохоче перейшли на десяткову систему мір, помінявши свої обожнені пінти на літри, а дюйми на сантиметри. І хоча інші Європа вимірює відстані кілометрами, британці дотепер чіпляються за свої милі, хоча тепер вони купують тканини метрами, а не ярдами. Логіка — не найвидатніша риса британського характеру.

Однією з цих так званих анахронічних традицій можна вважати збереження в Великобританії інституту монархії, всупереч переважної більшості інших країн Європи, які за останні два століття майже всі позбавилися від влади королів, царів та імператорів.

Сучасна монархія приймається британцями як частина державності, спадщина славного минулого, необхідний атрибут стабільності, своєрідний патронаж, забезпечений усім підданим. З 1952 р. англійський престол займає Єлизавета II. Вона сорок другий монарх Великої Британії і шоста королева.

Англійський монарх — це офіційна голова держави. Він вносить свою долю в політичне і суспільне життя країни, виконуючи обов'язки, що покладені на нього законом, приймаючи участь у різноманітних церемоніях та презентуючи Великобританію по всьому світу. Королева також є головою Британської Співдружності Націй.

Королева є конституційним монархом, тобто її влада обмежена правилами і законами. Королева не бере участі у законодавчому процесі и процесі управління країною. Це робить за неї урядовий апарат. Навіть промови, котрі вимовляє королева під час свят та важливих державних подій, пишуться цілком та повністю в уряді. Королева залишається символом єдності та стабільності Великобританії, а також багатьох країн, що входять в Співдружність.

Розглядаючи монархію як традиційну форму державності, можна зробити висновок, що дана проблема займає важливе місце серед актуальних проблем політичної науки. Змінювалися цивілізації, виникали і руйнувалися держави, а монархічні інститути зберігалися, пристосовувалися до нових умов. Очевидно, що можливості монархічної форми правління ще далеко не вичерпані, і найближчим часом у багатьох країнах традиційні владні структури будуть співіснувати з демократичними державними органами і суспільними встановленнями.

Актуальність зазначених вище проблем, їх недостатнє вивчення і визначили вибір теми магістерської роботи, зумовили її мету та завдання.

Список використаної літератури

 1. Загальна оцінка країни. Україна / Агентства ООН в Україні. – К., 2004.

 2. Кількість державних службовців, які займають посади керівних працівників та спеціалістів за категоріями станом на 31.12.2004 р.

 3. Лісничий В.В. Політичні та адміністративні системи зарубіжних країн. – Х.: Торнадо, 2001.

 4. Луговий В.І. Професійна підготовка державно-управлінських кадрів у контексті сучасних тенденцій // Вісн. НАДУ. – 2004. – № 3. – С. 11-20.

 5. Авер'янов В. Ще раз про зміст і співвідношення понять "державне управління" і "виконавча влада": полемічні нотатки : . Опубліковано: 28.11.04

 6. Державне управління: теорія і практика / ред. В. Б. Авер'янова. – К.: Юрінком Інтер. 1998. С. 432.

 7. Уолке Р. Английская судебная система. М., 1980.

 8. О. В. Лазаренко, О. О. Лазаренко. Теорія політології. - К., Вища школа. 1996.

 9. Основи політології. - К., "Либідь". 1990.

 10. Рябов С. Г. Державна влада: проблеми авторитету і легітимності. - К., 1996. Д. П. Зеркин Основы политологии. Ростов-на-Дону. "Феникс". 1996. Политология. Учебное пособие для студентов вузов. - Минск 1997.

 11. Фінансово-кредитні системи закордонних країн. / К.В. Рудий. - М.: 2003

 12. Internet

http://www.uk.ru

http://www.london.org

http://www.fco.gov.uk

http://www.britain.spb.ru

http://www.britemb.msk.ru

http://www.guide-u.co.uk


 
 

Цікаве

Загрузка...